Proef wijziging afvalinzameling Oostpolder (aangepast plan)

De gemeente Papendrecht houdt samen met HVC - dat in Papendrecht het particulier afval inzamelt - een proef 'omgekeerd inzamelen' van huishoudelijk afval in de Oostpolder. Bewoners zijn per brief geïnformeerd en gevraagd mee te denken over geschikte locaties voor ondergrondse containers.

Bij omgekeerd inzamelen haalt HVC herbruikbare grondstoffen bij u thuis op. Dat geldt voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFTE), plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PMD), papier en karton. Hoe beter dit wordt gescheiden, hoe minder restafval overblijft. Het beetje restafval brengen bewoners naar een ondergrondse container in de directe omgeving van hun woning. Op deze manier verdwijnen minder bruikbare grondstoffen in de verbrandingsoven.U kunt zich nog abonneren op de digitale nieuwsbrief

Informatie aan bewoners

Bewoners van de wijk Oostpolder hebben in januari 2020 deze nieuwsbrief ontvangen. Wie graag op de hoogte wil blijven over de voortgang van de proef in Oostpolder, kan zich abonneren op de digitale nieuwsbrief.

Waarom omgekeerd inzamelen?

Omgekeerd inzamelen is beter voor het milieu omdat veel meer materiaal kan worden hergebruikt. Wanneer de gemeente te veel restafval aanbiedt, dan betalen inwoners hier ook extra voor via de afvalstoffenheffing. Hoe beter afval gescheiden wordt, des te minder restafval we aanbieden. Omgekeerd inzamelen is dus ook beter voor onze portemonnee. In veel andere gemeenten zijn goede ervaringen opgedaan met omgekeerd inzamelen.

Waarom een proef?

Omgekeerd inzamelen is best even wennen. Zowel voor inwoners als voor HVC en de gemeente gaat er wat veranderen. De proef is enerzijds bedoeld om te kijken of het voor inwoners makkelijker wordt afval te scheiden. Tegelijkertijd wordt onderzoek gedaan naar scheiden van afval bij een afvalverwerker. De resultaten van de proef en van het onderzoek worden gebruikt om een keuze te maken over het gescheiden inzamelen van afval voor heel Papendrecht.

Wanneer start de proef?

Het streven is om in het eerste kwartaal van 2020 daadwerkelijk te starten, mits dan alle bezwaarprocedures over de locaties van de ondergrondse containers zijn afgerond. Voor die tijd laat de gemeente al  onderzoek doen naar de ligging van kabels en leidingen. Hiervoor worden proefsleuven gegraven.

Procedure

Het overzicht met locaties van de ondergrondse containers heeft in de periode tussen 10 en 24 juli 2019 ter inzage gelegen voor bewoners van de wijk Oostpolder. Op woensdag 17 juli was er een inloopbijeenkomst waar bewoners konden reageren op het locatieplan. Dit heeft geleid tot aanpassingen van een aantal locaties. In de bijlagen hiernaast ziet u het nieuwe overzicht.

De tweede ter inzage was vanaf 28 augustus tot en met 11 september 2019. De tweede inloopbijeenkomst vond plaats op woensdag 4 september 2019 van 16.00 tot 20.00 uur in openbare basisschool 't Kofschip, Zuidkil 57 te Papendrecht.