Papendrecht Zichtbaar nabij

De gemeente wil de komende weken graag in gesprek met inwoners en bedrijven om die ideeën te horen. Tenslotte heet het coalitieakkoord Zichtbaar nabij. En dat maakt dit college de komende tijd heel concreet.

Collegeleden nodigen daarom diverse inwoners, ondernemers en instellingen uit om mee te praten, mee te denken en mee te doen. Hieronder leest u om welke onderwerpen het vooral gaat. Namens het college doet wethouder Corine Verver de eerste oproep. Misschien ontvangt u een uitnodiging voor een interview, een enquête, een keukentafelgesprek of een parkwandeling. Doet u dan mee?

Actieprogramma

Daarmee slaan we twee vliegen in één klap: we halen op wat u als inwoner vindt van belangrijke onderwerpen als duurzaamheid, het openbaar groen, het ondernemersklimaat en betere zorg voor kwetsbare inwoners. De resultaten vertalen we in een concreet actieprogramma voor de komende jaren waar de meningen en ideeën uit de samenleving in betrokken zijn.

Tegelijkertijd leggen we samen met u de basis voor de Papendrechtse manier van participeren. Want het is een zoektocht hoe we dat het beste kunnen doen. Vanuit de vraag: hoe vinden wij elkaar? En met als resultaat dat we kunnen zeggen: zo doen we dat in Papendrecht.

Duurzaam Papendrecht

Vondelpark