Quick Scan Lokale Democratie

De gemeente wil graag met u in gesprek. Hoe werken wij samen in onze gemeente? We horen graag wat u ervan vindt.

Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Is daar draagvlak voor? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen?

Tussen vrijdag 18 september en vrijdag 9 oktober is kunt u de online vragenlijst invullen.

Vult u de vragenlijst liever op papier in?

Dat kan in de bibliotheek (Veerweg 135), Bij Bosshardt (Staringlaan 3) en Gemiva (Albert Schweitzerstraat 137). Ook kunt u in deze periode de vragenlijst invullen op het gemeentehuis. Bij binnenkomst ziet u midden in de hal een tafel staan met de formulieren.
Het gemeentehuis is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 08:00 uur tot 17:00 uur en woensdag van 08:00 uur tot 19:30 uur

 

Quick scan

De vragen worden ingevuld door inwoners, maar ook door raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Daardoor kunnen we kijken of we er hetzelfde over denken. En zo niet: dan gaan we samen in gesprek over hoe we de onderlinge samenwerking kunnen versterken.  

De antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport. Dat rapport gaan we gebruiken om samen te werken aan een nog betere lokale samenwerking.