Quick Scan Lokale Democratie.

De gemeente wil graag met u in gesprek!

Hoe werken wij samen in onze gemeente?

Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Is daar draagvlak voor? Vindt u als inwoner voldoende kunt meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als u dat wilt?

We horen graag wat u er van vindt! Vul de vragenlijst online in.

www.papendrecht.nl/samenwerking
26 maart – 16 april 2020

 

Quick Scan Lokale Democratie

De vragen worden ingevuld door inwoners, maar ook door raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Daardoor kunnen we kijken of we er hetzelfde over denken. En zo niet: dan gaan we samen in gesprek over hoe we de onderlinge samenwerking kunnen versterken.  

De antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport. Dat rapport gaan we gebruiken om samen te werken aan een nog betere lokale samenwerking.