Ombuigingen

Papendrecht moet de komende jaren bezuinigen om te voorkomen dat de tekorten oplopen tot 8 miljoen in 2025. Om dit realiseren is een traject van ombuigingen gestart waarin breed wordt gekeken hoe besparingen kunnen worden gerealiseerd. Daarbij wordt gekeken naar trajecten als cultuur, ruimte en bouwen. Ook subsidies komen aan de orde.
In de komende maanden zal meer duidelijk worden over de precieze invulling en uitvoering van de plannen. Op deze pagina vindt u informatie over het traject van de ombuigingen en het laatste nieuws over ontwikkelingen rondom dit proces waarbij veel organisaties en instellingen uit de gemeenten worden betrokken.