Nieuws

Lees hier het laatste nieuws.

De jeugd heeft de toekomst!

Frisse en duurzame schoolgebouwen dragen bij aan een fijne schooltijd. Duidelijk is dat de huidige gebouwen aan vernieuwing toe zijn. Nieuwbouw vraagt om flinke investeringen. Niet alleen in gebouwen maar ook in het onderwijs zelf. De gemeente Papendrecht onderzoekt daarom hoe en waar nieuwe middelbare scholen in Papendrecht gebouwd zouden kunnen worden. Dit doen we samen met middelbare scholen CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College.

 

Bestaande locaties

We kijken in het onderzoek voornamelijk naar de bestaande locaties. We gaan ervan uit dat de locatie op de Burgemeester Keijzerweg in de toekomst niet meer nodig is. 

Slimme bundeling van functies

Ook kijken we of op de locaties een slimme bundeling van functies kan worden gemaakt. Waardoor onderwijs, sport, wonen en verenigingsleven kunnen samenkomen. Dat doen we duurzaam en klimaatbestendig. 

Heeft u suggesties?

Het onderzoek doen we samen met u. Heeft u als inwoner, betrokkene of vereniging ideeën of suggesties voor dit project? Stuur dan een mail naar huisvestingvo@papendrecht.nl

Vervolg

Na de zomer besluit de gemeenteraad over de volgende stap in het proces. Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Houd dan deze projectpagina in de gaten. 
 

 

Vergadering Commissie Samenleving 8 april 2021, 20.00 uur

Donderdag 8 april vergadert de Commissie Samenleving om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering wordt een stand van zaken over het Haalbaarheidsonderzoek VO gepresenteerd. U kunt deze vergadering online volgen. Bekijk de agenda en de link naar de digitale vergadering op de site van de gemeenteraad

 

Inloopmomenten 2020

Op 7, 8 en 10 september 2020 vonden er inloopavonden plaats. Op deze momenten konden omwonenden en bezoekers op grote kaarten aangeven wat hun ideeën en aandachtspunten zijn bij de huisvesting van het voortgezet onderwijs.

Benieuwd wat er is besproken? Lees het terug in het verslag