Huisvesting VO

Het is in het belang van alle Papendrechters dat het voortgezet onderwijs in Papendrecht behouden blijft. Met de lokale aanwezigheid van een breed, divers en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod en frisse schoolgebouwen creëren wij optimale ontwikkelingskansen voor alle jongeren. Op deze pagina leest u alles over het haalbaarheidsonderzoek over toekomstige huisvesting van middelbare scholen in Papendrecht.

Huisvesting VO

Wat is een haalbaarheidsonderzoek?

Het haalbaarheidsonderzoek is een eerste opzet om ruimtelijk en financieel te kunnen beoordelen of het gewenste programma inpasbaar is op de betrokken locaties. Het haalbaarheidsonderzoek is dus géén definitief eindplan. Het onderzoek geeft inzicht in de haalbaarheid van huisvesting van de scholen, en geeft ook inzicht in mogelijkheden om aanvullende gemeentelijke ambities te realiseren op het gebied van duurzaamheid (groen/water), woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en sport. 

Locaties

In het  haalbaarheidsonderzoek worden twee locaties onderzocht: Vijzellaan en Van der Palmpad – tot aan de Douwes Dekkerlaan. In dit scenario zou één van de drie huidige onderwijslocaties vrijkomen, namelijk die aan de Burgemeester Keijzerweg. Dit biedt kansen om andere functies en voorzieningen te kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw en sport.