Hoe ziet de toekomst van Papendrecht eruit?

Concept-omgevingsvisie: "Een duurzame toekomst met een krachtige gemeenschap"
Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben we nagedacht over de toekomst van ons dorp.

Omgevingsvisie Papendrecht

Hoe zorgen we ook de komende jaren samen voor een prettig leefklimaat voor al onze inwoners? En hoe verankeren we de wensen voor de toekomst in onze fysieke leefomgeving? Een intensief en interactief proces dat goed past bij onze nieuwe manier van denken en doen.