Projecten

 • Woningbouw P.C. Hooftlaan 180

  20 april 2021

  De gemeente wil -als onderdeel van het versterken van het centrum- woningbouw mogelijk maken ter hoogte van de P.C. Hooftlaan 180.

 • Huisvesting VO

  02 april 2021

  Het is in het belang van alle Papendrechters dat het voortgezet onderwijs in Papendrecht behouden blijft. Met de lokale aanwezigheid van een breed, divers en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod en frisse schoolgebouwen creëren wij optimale ontwikkelingskansen voor alle jongeren. Op deze pagina leest u alles over het haalbaarheidsonderzoek over toekomstige huisvesting van middelbare scholen in Papendrecht.

 • Ombuigingen

  Papendrecht moet de komende jaren bezuinigen om te voorkomen dat de tekorten oplopen tot 8 miljoen in 2025. Om dit realiseren is een traject van ombuigingen gestart waarin breed wordt gekeken hoe besparingen kunnen worden gerealiseerd. Daarbij wordt gekeken naar trajecten als cultuur, ruimte en bouwen. Ook subsidies komen aan de orde.
  In de komende maanden zal meer duidelijk worden over de precieze invulling en uitvoering van de plannen. Op deze pagina vindt u informatie over het traject van de ombuigingen en het laatste nieuws over ontwikkelingen rondom dit proces waarbij veel organisaties en instellingen uit de gemeenten worden betrokken.

 • Quick Scan Lokale Democratie

  04 mei 2021

  In oktober 2020 heeft de gemeente Papendrecht de Quick Scan Lokale Democratie uitgezet. Dit is een vragenlijst over de lokale samenwerking. Op deze pagina kunt u de uitkomsten lezen

 • Een duurzame toekomst met een krachtige gemeenschap

  04 februari 2021

  Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben we nagedacht over de toekomst van ons dorp. Hoe zorgen we ook de komende jaren samen voor een prettig leefklimaat voor al onze inwoners? En hoe verankeren we de wensen voor de toekomst in onze fysieke leefomgeving?

 • Proef wijziging afvalinzameling Oostpolder (aangepast plan)

  De gemeente Papendrecht houdt samen met HVC - dat in Papendrecht het particulier afval inzamelt - een proef 'omgekeerd inzamelen' van huishoudelijk afval in de Oostpolder. Bewoners zijn per brief geïnformeerd en gevraagd mee te denken over geschikte locaties voor ondergrondse containers.

 • Jong Papendrecht Denkt & Doet Mee

  Papendrecht wil een kindvriendelijke gemeente zijn. Daarom heeft de gemeenteraad in maart 2018 de onderwijs- en jeugdagenda Jong Papendrecht Denkt en Doet Mee vastgesteld. Deze agenda stelt dat het belangrijk is om naar kinderen en jongeren te luisteren omdat zij zelf heel goed weten wat zij nodig hebben om op een prettige manier op te groeien in Papendrecht.