Projecten

 • Ombuigingen

  Papendrecht moet de komende jaren bezuinigen om te voorkomen dat de tekorten oplopen tot 8 miljoen in 2025. Om dit realiseren is een traject van ombuigingen gestart waarin breed wordt gekeken hoe besparingen kunnen worden gerealiseerd. Daarbij wordt gekeken naar trajecten als cultuur, ruimte en bouwen. Ook subsidies komen aan de orde.

 • Quick Scan Lokale Democratie

  04 mei 2021

  In oktober 2020 heeft de gemeente Papendrecht de Quick Scan Lokale Democratie uitgezet. Dit is een vragenlijst over de lokale samenwerking. Op deze pagina kunt u de uitkomsten lezen

 • Een duurzame toekomst met een krachtige gemeenschap

  15 juli 2021
 • Jong Papendrecht Denkt & Doet Mee

  Papendrecht wil een kindvriendelijke gemeente zijn. Daarom heeft de gemeenteraad in maart 2018 de onderwijs- en jeugdagenda Jong Papendrecht Denkt en Doet Mee vastgesteld. Deze agenda stelt dat het belangrijk is om naar kinderen en jongeren te luisteren omdat zij zelf heel goed weten wat zij nodig hebben om op een prettige manier op te groeien in Papendrecht.

 • Proef wijziging afvalinzameling Oostpolder (aangepast plan)

  De gemeente Papendrecht houdt samen met HVC - dat in Papendrecht het particulier afval inzamelt - een proef 'omgekeerd inzamelen' van huishoudelijk afval in de Oostpolder. Bewoners zijn per brief geïnformeerd en gevraagd mee te denken over geschikte locaties voor ondergrondse containers.