Vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort

Ook als u geen Nederlander bent, kunt u in bepaalde gevallen via de gemeente een paspoort krijgen. Bijvoorbeeld als u geen paspoort van uw eigen land heeft en ook niet kunt krijgen. Met een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort mag u niet naar uw eigen land reizen.

Kosten

€ 63,42

Afhandeling

 • vreemdelingenpaspoort: enkele maanden
 • vluchtelingenpaspoort: 5 werkdagen (met spoed 1 werkdag, € 57,09 extra toeslag)

Aanvragen

Voor de aanvraag van een paspoort ontvangen wij u graag op het gemeentehuis. Hiervoor maakt u per persoon digitaal een afspraak.

Maak een afspraak 

Wanneer heb ik een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort nodig?

Het verschil tussen een vluchtelingenpaspoort en een vreemdelingenpaspoort is, dat u voor het verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort een vluchtelingenstatus (asiel bepaalde of onbepaalde tijd) moet hebben. Vreemdelingen met een reguliere verblijfsstatus in bepaalde gevallen hebben recht op een vreemdelingenpaspoort.

Vluchtelingenpaspoort

U hebt een vluchtelingenpaspoort nodig als u een asielstatus heeft en buiten Nederland wilt reizen. Het vluchtelingenpaspoort is geldig voor het land waarvan u de nationaliteit heeft. Dit land wordt als uitzondering in uw paspoort vermeld.

Vreemdelingenpaspoort

U hebt een vreemdelingenpaspoort nodig als u van uw eigen land geen paspoort krijgt en u wilt reizen naar landen buiten Nederland (met uitzondering van uw land van herkomst).

Meebrengen

Aanvraag vluchtingenpaspoort:

 • alle in uw bezit zijnde reisdocumenten
 • 1 recente goed gelijkende pasfoto volgens de richtlijnen “foto-eisen” en “fotomatrix”
 • uw verblijfsdocument waaruit blijkt dat u als vluchteling bent toegelaten in Nederland (asiel bepaalde of onbepaalde tijd)

Aanvraag vreemdelingenpaspoort:

 • alle in uw bezit zijnde reisdocumenten
 • 1 recente goed gelijkende pasfoto volgens de richtlijnen “foto-eisen” en “fotomatrix”
 • uw vreemdelingendocument (verblijfsdocument)
 • bewijzen waaruit blijkt, dat u van uw eigen autoriteiten geen paspoort krijgt

Aanvraag voor minderjarige:

Verklaring paspoort minderjarige (pdf, 20 kB)

Afhandeling

Na 5 werkdagen is uw vluchtelingenpaspoort klaar. Uw aanvraag kan ook met spoed worden behandeld, daar zijn extra kosten van € 51,60 aan verbonden.

De procedure voor een vreemdelingenpaspoort is langer. De gemeente legt uw aanvraag ter beoordeling voor aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Ministerie van Buitenlandse Zaken ( IND). Binnen enkele maanden nemen deze instanties hierover een beslissing. Over uw aanvraag ontvangt u bericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en/of het team Dienstverlening.  Een vreemdelingenpaspoort kunt u NIET met spoed aanvragen.

Kosten
 • Een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort kost € 63,42
 • De toeslag voor een spoedaanvraag bij een vluchtingenpaspoort bedraagt € 57,09
 • Een vreemdelingenpaspoort kunt u NIET met spoed aanvragen.
Geldigheid

De geldigheidsduur is afhankelijk van uw verblijfsstatus.

 • Vluchtelingenpaspoort: minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar geldig
 • Vreemdelingenpaspoort: minimaal 3 maanden en maximaal 5 jaar
Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: