Oplaadpunten elektrische auto’s

Voorwaarden voor een oplaadpunt in de openbare ruimte

De gemeente verleent alleen medewerking aan een oplaadpunt aan de openbare weg als u niet op eigen terrein kunt opladen en als er niet genoeg mogelijkheden zijn voor opladen bij bestaande publieke oplaadpunten. De gemeente bepaalt de locatie van het oplaadpunt. Waar mogelijk worden oplaadpunten geclusterd binnen een straal van maximaal 250 meter. Oplaadpunten aan de openbare weg zijn altijd openbaar toegankelijk voor het opladen van elektrische voertuigen. U krijgt dus geen eigen oplaadpunt. Daarnaast toetst de gemeente onder andere aan: mogelijkheden voor clustering en gebruik van nabije oplaadpunten, vindbaarheid, zichtbaarheid, parkeerdruk, doorgang voor ander verkeer en belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair en (openbaar) groen, beheer en aansprakelijkheid. Voor meer informatie hierover kunt u de beleidsregels raadplegen.

Kosten van een oplaadpunt in de openbare ruimte

De gemeente Papendrecht kiest ervoor om oplaadpunten niet met gemeentelijk geld te financieren, maar laat dit aan de markt over. Een marktpartij die een laadpaal wil plaatsen (de aanvrager) betaalt leges voor een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. De gemeente Papendrecht maakt kosten voor het nemen van een Verkeersbesluit en het aanbrengen van bebording (en eventueel belijning). De gemeente Papendrecht beoogt aansluiting bij de te sluiten uitgangspunten voor de landelijke Regionale Agenda Laadinfrastructuur.

Aanvraag van een oplaadpunt in de openbare ruimte

Het aanvragen en plaatsen van oplaadpunten in de openbare ruimte gebeurt in Papendrecht via commerciële marktpartijen. U dient uw aanvraag dus niet in bij de gemeente, maar bij één van onderstaande partijen:

PowerGoDen Hartog ChargingCityCharging Park&Charge ,Orange Charging ,OPCHARGE , Stella Power  of DutchCharge

Let op: zij hanteren verschillende laadtarieven en voorwaarden. De gemeente betaalt niet mee aan de plaatsing en exploitatie van een oplaadpunt.

Afhandeling

De plaatsing van een oplaadpunt is een samenspel tussen marktpartij, netbeheerder en de gemeente. De totale doorlooptijd bij alle partijen gezamenlijk is 18 weken of langer. Daarin is 6 weken wettelijk verplicht vanwege de bezwaartermijn. Als bezwaar wordt gemaakt, dan duurt het aanvraagproces langer. De aanvraag wordt bij binnenkomst en bij verlening gepubliceerd.

Werking van de laadpalen

De palen zijn openbaar, maar niet gratis. De stroom wordt afgerekend middels een oplaadpas die verkrijgbaar is bij de verschillende commerciële aanbieders. Voor de parkeervakken bij oplaadpunten in de gebieden waar betaald parkeren is, geldt gewoon de betaalplicht.
Voor het parkeren in de blauwe zone voeren we voor het opladen van (semi) elektrische voertuigen stapsgewijs aanpassingen door. Dit betekent dat het parkeren in de blauwe zone voor (semi) elektrische voertuigen mogelijk wordt zonder parkeerschijf. Let hierbij goed op of het vak waarin uw parkeert voorzien is van een blauwe streep/markering. Als dit het geval is dan moet u uw parkeerschrijf gebruiken!
Indien u in het bezit bent van een parkeervergunning voor de sector waar het oplaadpunt is geplaatst, is deze ook geldig op deze parkeervakken.

Een stopcontact gebruiken om je auto op te laten, kan dat?

Ja, theoretisch kan dat. Echter het is raadzaam (en vaak sneller) om dit via een 3-fase aansluiting te doen. Navraag kunt u het best doen bij uw autodealer en de netbeheerder. Zij zijn op de hoogte van de technische (on)mogelijkheden.

Het aanmelden van een aanbieder van publieke laadpalen

De gemeente heeft beleidsregels vastgesteld voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen. Deze beleidsregels geven duidelijkheid over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent. Op basis van deze beleidsregels kunt u een vergunning aanvragen voor het plaatsen van oplaadinfrastructuur en het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit waarbij een of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Als u op de website wilt worden vermeld, dan kunt u aan de gemeente bevestigen dat u de beleidsregels onderschrijft en dat u op de website wilt worden vermeld. Uw verzoek kunt u richten aan: Lars van der Kaa, email: lga.van.der.kaa@papendrecht.nl