Mobiliteitsplan vastgesteld

Het Mobiliteitsplan is op 2 november 2023 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad.

Het Mobiliteitsplan Papendrecht 2035 is op 2 november 2023 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. De titel van het plan is "Papendrecht vitaler, verkeersveiliger en bereikbaar". In het plan staat waar Papendrecht heen wil op het gebied van mobiliteit, gezondheid, duurzaamheid en klimaat.


Mobiliteit én verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijke randvoorwaarde in het plan. Het plan gaat uit van "STOMP". Dit staat voor:
Stappen (voetganger),
Trappen (fietser), 
Openbaar vervoer, 
Mobility as a Service (MaaS) en daarna de 
(Privé) auto. 
Dit houdt in dat we bij keuzes prioriteit geven aan actieve vervoerswijzen zoals voetgangers en fietsers.


Veel aandacht voor participatie

Veel inwoners, deskundigen en organisaties dachten mee met – en werkten mee aan het Mobiliteitsplan. Via een enquête, een steekproef op straat onder de jeugd, een brede bijeenkomst en intensieve samenwerking met een expert-team. Daarnaast hebben we op vier verschillende locaties in Papendrecht met inwoners gesproken over knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid. Ook online (onder meer via puurpapendrecht.nl en social media) konden mensen knelpunten kenbaar maken. Van al deze participatiemogelijkheden is volop gebruik gemaakt. Dit heeft bijgedragen aan een beter en gedragen plan. Een verslag van het inspraakproces en de resultaten zijn beschreven in de Inspraaknota.


Maatregelen

Met alleen wensen en ambities komen we er niet. Daarom kent het Mobiliteitsplan ook een uitvoeringsprogramma. Daarin staan de concrete maatregelen om daadwerkelijk veranderingen te bereiken. Het accent ligt op zogenoemde actieve vervoerswijzen (voetgangers, fietsers). De werkzaamheden uit het uitvoeringsprogramma combineren we waar mogelijk met andere al geplande werkzaamheden. Dat is wel zo efficiënt.
Het plan is flexibel, zodat we steeds kunnen inspelen op actuele thema's en de planning zo nodig kunnen aanpassen.