Goederenvervoer

Papendrecht werkt aan de bereikbaarheid van de gemeente. In overleg met de goederenvervoersector heeft de gemeente Papendrecht alle voor het goederenvervoer relevante informatie overzichtelijk bij elkaar verzameld.

Venstertijden

De venstertijden zijn in Papendrecht als volgt:

  • maandag van 07.30 uur tot 13.00 uur
  • dinsdag t/m zaterdag van 07.30 uur tot 10.30 uur

De venstertijden gelden voor de straten: Veerpromenade en Brederodelaan.

Tijden voor laden en lossen

Binnen Papendrecht is laden en lossen tussen 07.00 en 19.00 uur toegestaan zonder geluidsbeperkingen. Daarbuiten is laden en lossen slechts toegestaan als dit gebeurt binnen de grenzen van de geluidswetgeving. In het centrum van Papendrecht (Veerpromenade en Brederodelaan) kan men slechts laden en lossen gedurende de venstertijden.

Voertuigbeperkingen

Binnen de gemeente Papendrecht gelden op enkele locaties beperkingen voor voertuigen met bepaalde afmetingen en gewicht.
Zie onderstaand overzicht met locaties waarop de voertuigbeperkingen van toepassing zijn.

Voertuigbeperkingen Papendrecht

Parkeren van vrachtwagens

Binnen de gemeente Papendrecht mogen vrachtwagens parkeren tussen 08.00 en 18.00 uur. Buiten deze tijden is het parkeren van vrachtwagens niet toegestaan, met uitzondering van de oostzijde van de Rietgorsweg in de daarvoor aangegeven vakken. De Rietgorsweg is op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), het uitvoeringsbesluit grote voertuigen (ex artikel 5:8 APV) aangewezen als locatie voor het parkeren van grote voertuigen.

Exceptionele transporten

De afdeling Toelating Exceptioneel Transport (TET) van de RDW behandelt namens de gemeente Papendrecht de ontheffingen voor exceptionele transporten. Voor meer informatie en het aanvragen van ontheffingen kunt u terecht op de website van afdeling TET van de RDW.

Route gevaarlijke stoffen

De gemeente Papendrecht kent een routering gevaarlijke stoffen. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn speciale wegen aangewezen. Het gaat om de volgende wegen:

  • De N214 vanaf de Rijksweg A15 tot aan de gemeentegrens.
  • De Burgemeester Keijzerweg vanaf de gemeentegrens met Alblasserdam tot en met de inrit nabij de Burgemeester Keijzerweg 10.
  • De Burgemeester Keijzerweg vanaf de kruising met de N3 tot aan de kruising met de Griendweg en Oosteind.

Het is verboden om buiten de aangewezen routes gevaarlijke stoffen te vervoeren of te laden en lossen. Wilt u buiten de aangewezen routes gevaarlijke stoffen vervoeren of laden en lossen, dan heeft u een ontheffing nodig van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U kunt een schriftelijke aanvraag indienen bij: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Postbus 550 3330 AN Dordrecht In uw aanvraag vermeldt u uw adresgegevens, de locatie waar u naar toe wilt, de gewenste route, type gevaarlijke stoffen, de reden en de duur en het kenteken van het voertuig. Daarnaast zijn er enkele gebieden ontheffingsvrij. Dit zijn de gearceerde gebieden die te zien zijn op de routeringskaart in de bijlage.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing:

Wet vervoer gevaarlijke stoffen