Benieuwd hoe en wanneer het gras bij u in de buurt wordt gemaaid?

De gemeente Papendrecht vindt het belangrijk om transparant te communiceren met haar inwoners over het onderhoud in de openbare ruimte, zoals het maaibeleid. Bent u benieuwd hoe vaak bij u in de buurt het gras wordt gemaaid? Op de Maaikaart Papendrecht kunt u dit nagaan.

De gemeente Papendrecht streeft naar een goede balans voor mens en natuur. We zoeken naar het juiste gras op de juiste plaats. Daarom worden er verschillende manieren van maaien gehanteerd. Natuurvriendelijk waar dat kan, maar intensiever, waar dat moet. Welke informatie u op de maaikaart vindt en wat het maaibeleid van de gemeente is, leggen we u graag uit. 

Intensief maaien van gazons
Een gazon is bedoeld voor intensief gebruik. U kunt hier bijvoorbeeld voetballen, spelen en picknicken. Soms worden gazons ook gebruikt voor het organiseren van evenementen. Omdat te kunnen doen wordt het gras in het groeiseizoen ongeveer iedere 10-15 dagen gemaaid.

Gras maaien
Op plaatsen die minder intensief worden gebruikt, wordt het gras minder vaak gemaaid dan bij de gazons. Vanwege de verkeersveiligheid maaien we de eerste meter langs hoofdwegen, fietspaden en aangrenzende paden 4 keer per jaar. Ook in de directe omgeving van rotondes en kruispunten maaien we 4 keer per jaar. In de woonbuurten maaien we een groot deel van het gras 10 keer per jaar. Deze manier van maaien zorgt ervoor dat er een goed overzicht blijft voor het verkeer en zorgt ervoor dat Papendrecht er netjes en verzorgd uitziet.

Natuurvriendelijk maaien
Langs de 50 km wegen maaien we het gras vaak natuurvriendelijk wat betekent dat het gras hoog wordt. Deze vorm van maaien is duurzaam en komt ten goede aan de biodiversiteit in onze gemeente. Biodiversiteit is belangrijk voor de natuur en zorgt er ook voor dat we dichtbij huis de natuur kunnen beleven. Het overgrote deel dat we natuurvriendelijk maaien, wordt twee keer per jaar gemaaid. De eerste ronde is eind juni/ begin juli uitgevoerd. De tweede ronde wordt in september uitgevoerd. Het maaisel wordt na twee tot drie dagen afgevoerd. Zo kan het bloemen- en kruidenzaad uit het maaisel naar de bodem zakken en kunnen de insecten ontsnappen. Hierdoor kunnen nog meer wilde bloemen zich ontwikkelen. We willen voorkomen dat tijdens het maaien in één keer alle bloemen, waar insecten ook van leven, verdwijnen. Dit doen we door stukjes niet te maaien. We laten op plaatsen waar dat mogelijk is delen van het gras en de bloemen staan tot de volgende maaironde. Bij de volgende maaironde blijft dan weer een ander deel staan. Zo vinden insecten ook na het maaien nog beschutting en voedsel. 

De gemeente Papendrecht heeft de natuur hoog in het vaandel staan en heeft jaren terug zelfs een bijenconvenant afgesloten. Sindsdien is hard gewerkt aan het geschikt maken van de bermen voor wilde bijen en andere insecten. Wanneer we de sportvelden buiten beschouwing laten, maaien we inmiddels zelfs al 43% van het gras in de gemeente Papendrecht natuurvriendelijk. Daar zijn we trots op! Niet voor niets mogen we ons bijvriendelijke gemeente noemen. Het natuurvriendelijk maaien roept soms wel vragen op. De drie vragen die we hierover het meest krijgen, worden beantwoord door de Papendrechtse ecoloog Iris van der Arend:

Waarom natuurvriendelijk maaien?
"Ik leg u graag uit waarom dit belangrijk is. Veel nuttige insecten worden bedreigd in hun bestaan. Het aantal insecten is in de afgelopen 30 jaar met maar liefst 75% afgenomen. Insecten zijn heel belangrijk voor de natuur. Ze vormen enerzijds een belangrijke voedselbron voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. En anderzijds zijn veel wilde planten voor bestuiving afhankelijk van insecten. Wat betreft bestuiving zijn insecten ook van groot belang voor de tuinbouw. Het is daarom belangrijk het aantal bloeiende kruiden en daarmee het aantal insecten te laten stijgen. Door anders te maaien, gaat het gras er ook anders uitzien. Er ontwikkelen zich verschillende soorten grassen en kruiden en er ontstaan hierdoor verschillende hoogten en meer wilde bloemen. Dat trekt insecten aan."

Is maaien nodig voor natuurvriendelijk gras?
Iris van der Arend: "Bij het maaien is het onvermijdelijk dat er ook bloemen worden afgemaaid en dat roept de vraag op waarom we dat doen. De bermen bloeien echter juist door het maaien en afvoeren. Dat komt omdat met het afvoeren van het maaisel o.a. stikstof wordt afgevoerd. En dat is zeker gezien de stikstofproblematiek in Nederland noodzakelijk voor gevarieerde, bloemrijke bermen. Met het tijdstip van maaien houden we er rekening mee dat het grootste deel van de bloemen zijn uitgebloeid."

Waarom ziet het gras er zo wild uit?
Iris van der Arend: "Natuurlijk gras ziet er niet overal hetzelfde uit. Soms staan er veel bloemen in en soms wat minder. Dat is afhankelijk van de tijd van het jaar, van de bodem en van hoeveel jaar er op een plaats al natuurvriendelijk wordt gemaaid. De bloemrijkdom neemt bij natuurvriendelijk maaien in de loop der jaren toe. Ook de hoogte van de planten en het gras verschilt en deze verschillen hebben de insecten juist nodig. Hoewel veel mensen de afwisseling in natuurlijke bermen mooi vinden, snappen we dat niet iedereen het wat meer onvoorspelbare, ruwere beeld van natuurlijk gras mooi vindt, zeker op het moment dat er nog niet veel wilde bloemen staan. Maar zoals reeds gezegd, met geduld komen ook in deze bermen wilde bloemen".

 

Groenstrook op de Veerweg