Onze visie

De gemeenteraad van Papendrecht heeft in 2015 de Visie Duurzaamheid, ‘Samen naar een duurzaam Papendrecht 2020’ vastgesteld. Deze visie sluit aan op een duurzame ontwikkeling van Papendrecht en doelstellingen van de structuurvisie Papendrecht 2020 ‘Een venster naar de toekomst’.

  • Duurzaam Papendrecht - Onze visie

    De gemeenteraad van Papendrecht heeft in 2015 de Visie Duurzaamheid, ‘Samen naar een duurzaam Papendrecht 2020’ vastgesteld. Deze visie sluit aan op een duurzame ontwikkeling van Papendrecht en doelstellingen van de structuurvisie Papendrecht 2020 ‘Een venster naar de toekomst’.

  • Uitvoeringsprogramma Duurzaam Papendrecht 2017-2020

    Papendrecht wil samen met inwoners, organisaties, onderwijs en ondernemers steeds duurzamer worden. Ontmoetingen, verbindingen en extra aandacht voor elkaar en de omgeving zijn de belangrijkste aandachtspunten om die doelstelling te realiseren. Vaak is er maar weinig voor nodig om het anders, duurzamer, te doen. De plannen om effectieve stappen te zetten, zijn opgenomen in uitvoeringsprogramma Duurzaam Papendrecht 2017-2020.