Operatie Steenbreek

Het klimaat verandert: hoosbuien en langere perioden van droogte zullen vaker voorkomen. Operatie Steenbreek is een landelijke campagne met als motto 'Een tegel eruit, een plant erin!' Doel is gezamenlijk verstening tegen te gaan door tuinen, pleinen en straten groener te maken.

Minder water naar het riool

Een groene omgeving zorgt ervoor dat er minder regenwater in het riool terechtkomt. Hiermee voorkomen we overbelasting van het riool en daarmee wateroverlast in de straten als gevolg van zware regelval.

Voordelen van een groene tuin

Een groene tuin biedt echter meer voordelen. Groen absorbeert fijnstof en geluid en voorkomt overlast door hitte, omdat planten de lucht verkoelen door de verdamping van water. Daarnaast draagt een groene omgeving bij aan een grotere biodiversiteit en daarmee meer voedsel en nestgelegenheid voor vogels, bijen, vlinders en andere insecten.

Operatie Steenbreek Papendrecht

Operatie Steenbreek Papendrecht ondersteunt de landelijke campagne en zet zich in om bewoners enthousiast te maken hun tuin te vergroenen. Wij doen dit door het delen van informatie en het organiseren van activiteiten. Houd deze website in de gaten voor verdere informatie over onze acties.

Samen kunnen we zorgen we voor een groen en klimaatbestendig Papendrecht!

Logo Operatie Steenbreek Papendrecht