Strook grond Pontonniersweg bijvriendelijk ingezaaid

Ruim 60 kleuters van Kindcentrum Oranje Nassau zaaiden woensdag 27 maart een strook langs de Pontonniersweg in met bijvriendelijk materiaal. Onder aanvoering van wethouder Arno Janssen en Pipelotje De Bij strooiden de kinderen met grote zorgvuldigheid de zaadjes op het braakliggende stuk grond. Van tevoren bezocht Pipelotje De Bij de drie klassen al om meer te vertellen over het nut van bijen en andere insecten.

De grond is ingezaaid met vooral meerjarige planten die ook van nature in deze streek voorkomen en op een zodanige manier dat het aantrekkelijk is voor bijen en andere nuttige insecten.

De gemeente Papendrecht ondertekende in 2015 het Bijenconvenant. Hierin is vastgelegd dat dat de gemeente bijvriendelijk wil handelen en het leefgebied van bijen wil verbeteren. Stichting BIJ de Heerlijkheid ondersteunt de gemeente met  bijvriendelijke maatregelen zoals het aanleggen van bloemstroken.

Wethouder Arno Janssen en 60 kleuters van Kindcentrum Oranje Nassau