Groen voor Steen

De Rotary Club Papendrecht zet zich met project Groen voor Steen in voor groenere schoolpleinen, die spannender en uitdagender zijn voor de leerlingen maar ook een betere waterberging hebben. Een mooi initiatief, dat de gemeente Papendrecht graag onderschrijft.

Acht Papendrechtse basisscholen nemen deel aan het project. Iedere basisschool heeft een eigen plan gemaakt, waarin is opgenomen op welke wijze het schoolplein wordt vergroend. Om geld in te zamelen heeft de Rotary diverse succesvolle acties gehouden, zoals de Santa Run. Tijdens een grote benefiet feestavond is er zelfs € 10.000 opgehaald voor het project.

Tijdens de Lenteviering op donderdag 18 april konden wethouder Arno Janssen en Rotary voorzitter Martijn Onnink met eigen ogen aanschouwen hoe de aandacht voor groen leeft op basisschool SBO De Kameleon. Samen met leerlingen hebben ze zonnebloemen en radijsjes overgepoot in de moestuin van de school. Afgelopen winter hebben de kinderen de zonnebloemen en radijsjes zelf opgekweekt in de klas. De leerlingen vertelden wat ze het afgelopen jaar allemaal al hebben geleerd en gedaan. Zo hebben ze geveltuintjes leren aanleggen, plantjes gekweekt en bloembedden ingezaaid. Ook gaven zij aan wat hun wensen zijn voor de toekomst van het schoolplein. Zo willen ze graag een kleine kweekkas, fruitbomen en voorzieningen om regenwater op te vangen voor gebruik in de moestuin.

Groen voor Steen