Bewoners van de Trasmolen dragen bij aan een groener Papendrecht

Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Hoosbuien komen vaker voor en droogteperiodes duren langer. Deze extremere weersomstandigheden kunnen vooral in de zomermaanden zorgen voor veel schade door bijvoorbeeld wateroverlast. De gemeente Papendrecht roept daarom woningeigenaren en huurders op hun tuin te vergroenen en mee te doen aan ‘Operatie Steenbreek’.

Operatie Steenbreek heeft onder het motto ‘Een tegel eruit, een plant erin’ als doel de ruimte rondom de huizen te vergroenen en hiermee de gevolgen van klimaatveranderingen beter op te vangen.

Het goede voorbeeld

De bewoners van de Trasmolen hebben het goede voorbeeld gegeven. Samen met de gemeente hebben zij in de straat vijf boomspiegels (stuk grond rondom een boom) vergroot. De bewoners hebben de boomspiegels zelf beplant en blijven deze in de toekomst ook onderhouden. Weer een stapje dichter bij een groen Papendrecht!

Subsidie aanvragen

Wilt u ook uw tuin vergroenen? Dan kunt u via het Waterschap Rivierenland een subsidie aanvragen voor maatregelen die uw huis, tuin of straat klimaatbestendig maken.

Meer informatie

wilt u meer informatie over operatie Steenbreek? Kom dan naar de open dag van het gemeentehuis Papendrecht op 17 maart 2018 van 12:00 tot 16:00 uur en stel uw vraag aan een van onze medewerkers.

U kunt ook een mail sturen naar M.de.Wijs@Papendrecht.nl of kijk op deze pagina Operatie Steenbreek.

Gerard Maliepaard en Jan de Rooij hebben zelf de boomspiegels beplant en blijven deze in de toekomst onderhouden

Gerard Maliepaard en Jan de Rooij hebben zelf de boomspiegels beplant en blijven deze in de toekomst onderhouden.

De plantjes in de Trasmolen staan er goed bij en groeien als kool

19 april 2018: de plantjes in de Trasmolen staan er goed bij en groeien als kool.