Uitvoeringsprogramma Duurzaam Papendrecht 2017-2020

Papendrecht wil samen met inwoners, organisaties, onderwijs en ondernemers steeds duurzamer worden. Ontmoetingen, verbindingen en extra aandacht voor elkaar en de omgeving zijn de belangrijkste aandachtspunten om die doelstelling te realiseren. Vaak is er maar weinig voor nodig om het anders, duurzamer, te doen. De plannen om effectieve stappen te zetten, zijn opgenomen in uitvoeringsprogramma Duurzaam Papendrecht 2017-2020.

Samen naar een duurzaam Papendrecht

De gemeente Papendrecht wil luisteren naar wat er leeft in de samenleving, gezamenlijk nadenken over keuzes en creatieve oplossingen, kansen benutten en samen stappen zetten naar een duurzame toekomst voor  Papendrecht. Dit leidde al tot nieuwe vormen van onderlinge samenwerking. Zo is een punt voor bewonersinitiatieven opgezet, waar inwoners terecht kunnen met hun vragen en ideeën.

Resultaten

Papendrecht kiest voor een bredere opvatting dan de traditionele. Naast energie en milieu en acties als ‘Heel Drechtsteden Isoleert' om woningen energiezuiniger en comfortabeler te maken, wordt daarom ook aandacht besteed aan bijvoorbeeld sociale samenhang. Het afgelopen jaar werden op dit vlak onder meer resultaten geboekt in de vorm van digitaal buurtplatform PuurPapendrecht. Via deze site treffen, informeren en helpen inwoners en organisaties elkaar. Actieve inwoners zetten zich als buurtverbinder in om sociale verbindingen tot stand te brengen.

Succesvol

Andere voorbeelden: zwerfafvalpakkers dragen als vrijwilliger al vele jaren bij aan een schone omgeving. Het repaircafé, een initiatief van inwoners uit 2015, heeft een tweede succesvol jaar achter de rug. Ook de sociale moestuin ontwikkelde zich verder. Met de officiële opening van de Markt heeft Papendrecht een aantrekkelijke, centrale ontmoetingsplek. De eerste Samenloop voor Hoop laat zien dat mensen er voor elkaar willen zijn en krijgt in 2017 een tweede editie. In oktober werd in de Eilandstraat - langs een fietsroute vanaf de waterbushalte - het eerste openbare kraanwaterpunt geopend. Organisatoren van evenementen besteden steeds meer aandacht aan duurzaamheid. Bijvoorbeeld door afval te scheiden, te recyclen en energiezuinige verlichting te gebruiken.  Het Sociaal Team Papendrecht is opgericht om inwoners te ondersteunen. De gemeente kiest voor gifvrije onkruidbestrijding en Ledverlichting bij vervanging van openbare verlichting.

Extra aandacht

Eigenaren van elektrische auto's worden ondersteund met oplaadpunten in de nabijheid van hun woning. Op economisch gebied wordt verder gewerkt aan verduurzaming van bedrijven, aanbieden van leerwerkplekken voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt en elektrisch rijden. Tijdens de Doe Duurzaam Markt in oktober presenteerden organisaties voor de tweede keer hun ideeën over duurzaam ondernemen. Ook de komende jaren besteedt Papendrecht samen met de Drechtsteden extra aandacht aan  verduurzaming van energievoorziening in de regio en wordt onder meer gewerkt aan vermindering van kwetsbaarheid door klimaatverandering, extra waterberging en geschikte beplanting voor droge en natte perioden.

Meer informatie

Meer over deze en andere duurzame activiteiten is terug te vinden in het Uitvoeringsprogramma (pdf, 3.131 kB).