Duurzaam Papendrecht - Onze visie

De gemeenteraad van Papendrecht heeft in 2015 de Visie Duurzaamheid, ‘Samen naar een duurzaam Papendrecht 2020’ vastgesteld. Deze visie sluit aan op een duurzame ontwikkeling van Papendrecht en doelstellingen van de structuurvisie Papendrecht 2020 ‘Een venster naar de toekomst’.

Duurzaam Papendrecht

Deze structuurvisie kiest een duurzame ontwikkeling van Papendrecht als vertrekpunt. Kernpunten uit de visie op een duurzame ontwikkeling van Papendrecht zijn:

  • Het duurzaam denken en handelen dient aan de voorkant van alle werkprocessen, projecten en bestuurlijke processen meer aandacht te krijgen. Alle college- en raadsvoorstellen worden voorzien van een paragraaf duurzaam.
  • Een duurzame samenleving betekent meer aandacht voor elkaar en voor de leefomgeving en een keerpunt in de weggooimaatschappij. Dit vraagt om een andere lifestyle met meer aandacht voor de medemens, voor hergebruik en voor consuminderen. Duurzaam = Nu.
  • Communicatie is belangrijk om het duurzaam beleid te ondersteunen en uit te dragen. Milieu-educatie zetten we in samenwerking met partners in om ervoor te zorgen dat (jonge) mensen in staat worden gesteld om duurzame keuzes te maken. Papendrecht wil samen met haar burgers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en ondernemers naar een duurzaam Papendrecht. Een proces van ontmoeten, verbinden en samen groeien naar een duurzame samenleving met als hoofdthema de leefbaarheid van Papendrecht. Samen kunnen we het verschil maken.

Visie Duurzaamheid (pdf, 2.950 kB) van de gemeente Papendrecht.