Wilt u invloed op een duurzamer Papendrecht?

Aardgas verdwijnt, ons vervoer moet duurzamer worden, we moeten meer materialen opnieuw gebruiken en ons allemaal gaan aanpassen aan het veranderende klimaat. Door verantwoord met onze aardbol om te gaan proberen we met z’n allen een goede toekomst voor onze (klein)kinderen te behouden. Maar hoe gaan we dat in Papendrecht doen? Wat vindt u op dat gebied belangrijk?

Duurzaamheid is een breed begrip. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken valt tegenwoordig onder duurzaamheid.

Als gemeente willen we graag een stap vooruit zetten op het gebied van duurzaamheid. Maar dat doen we niet zonder te weten wat Papendrechters ervan vinden.

Meedenken en meedoen

Door deze vragenlijst in te vullen kunt u zelf invloed uitoefenen op onderwerpen die de gemeente Papendrecht de komende jaren op het gebied van duurzaamheid gaat aanpakken. De enquête kunt u invullen vanaf donderdag 21 februari tot en met 13 maart.

De resultaten van deze enquête dragen bij aan een actieprogramma dat het college rond de zomervakantie aan de gemeenteraad aanbiedt. Dat actieprogramma maken we samen met zoveel mogelijk inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen. Daarom zal de gemeente de komende weken velen van u benaderen om mee te denken, praten of doen over onderwerpen als: ondernemersklimaat, contact met jong-volwassenen, ondersteuning van kwetsbare inwoners, duurzaamheid, het groen in Papendrecht of de positie in de regio Drechtsteden.

Logo Duurzaam Papendrecht