Transitievisie Warmte versie 1.0

We gaan over op schonere, duurzamere warmtebronnen om te koken en onze huizen te verwarmen. Voor 2050 moet dit klaar zijn. De afgelopen maanden heeft Papendrecht samen met de Drechtsteden, de woningcorporaties, netbeheerder Stedin en warmtebedrijf HVC in kaart gebracht welke alternatieven voor aardgas per wijk het meest voor de hand liggen.

Deze eerste schets, genaamd Transitievisie Warmte versie 1.0. laat de mogelijke alternatieven per wijk zien. Voor veel wijken in de Drechtsteden is een aansluiting op een warmtenet op dit moment de meest kansrijke en goedkope oplossing. Waar een warmtenet niet mogelijk is, is een elektrische warmtepomp een goed alternatief. Er zijn ook allerlei ontwikkelingen gaande op het gebied van groen gas en waterstof. Deze alternatieven zullen in de toekomst voor een beperkt deel worden ingezet in de gebouwde omgeving.

Wanneer wijken aardgasvrij worden, is voor veel wijken nog niet bekend. Wel is er in de Transitievisie Warmte versie 1.0 (pdf, 2.453 kB) een indeling gemaakt in wijken waar voorbereidingen voor 2030 starten en wijken waar de voorbereidingen na 2030 starten. In de Drechtsteden zijn de wijken Crabbehof (Dordrecht) en Sliedrecht-Oost de eerste bestaande woonwijken waar gemeenten, woningcorporaties, HVC en Stedin samen beginnen met de voorbereidingen voor aardgasvrij.