Duurzaamheidstoets

Het invullen van de Duurzaamheidtoets dient ertoe om bedoelde en onbedoelde effecten van uw plannen of projecten op voorhand in te kunnen schatten, zowel wat betreft beheers, economische, ecologische en sociale aspecten. Dit geldt voor effecten in positieve en negatieve zin.