Duurzaamheidsthema's

Uit een bewonerspeiling komt naar voren dat Papendrechters duurzaamheid belangrijk vinden. Velen zijn er ook zelf in meer of mindere mate actief mee bezig en willen graag een bijdrage leveren aan een lokale agenda duurzaamheid.

Papendrecht wil vóór 2050 een energieneutrale gemeente zijn. We zullen daarom ons energieverbruik sterk moeten verminderen en meer energie duurzaam moeten opwekken.

De gemeentelijke organisatie moet in 2030 klimaatneutraal zijn. Inwoners willen dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en hen zo inspireert.

Duurzaamheid is een heel breed begrip, dus is het goed om prioriteiten te stellen. Het college kiest voor de volgende klimaataspecten:

  • Energie
  • Duurzame mobiliteit en milieu
  • Duurzame gemeentelijke organisatie
  • Klimaat en biodiversiteit
  • Kennis en bewustwording over noodzaak van afval scheiden vergroten

Meer informatie

Voor meer informatie kijk op de website van het collegeprogramma.