Papendrecht duurzaam

Papendrecht Duurzaam is gestart door de gemeente Papendrecht en kan uitgroeien tot een samenwerking tussen verschillende organisaties. Er is ruimte voor iedereen die duurzaamheid een warm hart toedraagt. We bundelen hier nieuws, achtergronden en initiatieven rond duurzaamheid uit Papendrecht en omgeving. Ons doel: Het inspireren en motiveren van Papendrechters om duurzamer te denken en te handelen.

Een duurzamer Papendrecht bereiken we alleen als we er met z’n allen de schouders onder zetten: inwoners, ondernemers, organisaties en overheid. Papendrecht Duurzaam biedt een podium aan alle initiatieven uit de samenleving.

Duurzaam denken en handelen doen we met elkaar. Doet u mee?

 • Nieuws

  Nieuwsberichten over Papendrecht duurzaam

 • Onze visie

  De gemeenteraad van Papendrecht heeft in 2015 de Visie Duurzaamheid, ‘Samen naar een duurzaam Papendrecht 2020’ vastgesteld. Deze visie sluit aan op een duurzame ontwikkeling van Papendrecht en doelstellingen van de structuurvisie Papendrecht 2020 ‘Een venster naar de toekomst’.

 • Papendrecht aardgasvrij

  Hoe bereidt de gemeente Papendrecht zich voor op een toekomst zonder aardgas? Hier vindt u alle plannen en tips om uw eigen woning aardgasvrij te maken.

 • Duurzaamheidstoets

  Het invullen van de Duurzaamheidtoets dient ertoe om bedoelde en onbedoelde effecten van uw plannen of projecten op voorhand in te kunnen schatten, zowel wat betreft beheers, economische, ecologische en sociale aspecten. Dit geldt voor effecten in positieve en negatieve zin.

 • Regionaal Energieloket

  Interesse in duurzaam wonen? Bij het Energieloket Papendrecht ben je aan het juiste adres. Lees meer over duurzaam wonen bij jou in de buurt of start je verduurzaming via onze partner Bleeve.

 • Duurzaamheidsthema's

  Uit een bewonerspeiling komt naar voren dat Papendrechters duurzaamheid belangrijk vinden. Velen zijn er ook zelf in meer of mindere mate actief mee bezig en willen graag een bijdrage leveren aan een lokale agenda duurzaamheid.

 • Praktische tips

  Duurzaamheid is evenwicht tussen wat goed is voor u, de aarde en de economie. Duurzaam denken en handelen doen we met elkaar. Doet u mee?

 • Operatie Steenbreek

  Het klimaat verandert: hoosbuien en langere perioden van droogte zullen vaker voorkomen. Operatie Steenbreek is een landelijke campagne met als motto 'Een tegel eruit, een plant erin!' Doel is gezamenlijk verstening tegen te gaan door tuinen, pleinen en straten groener te maken.