Smart Lectures

De SMART Lectures is bedoeld om de interesse van leerlingen voor wetenschap en technologie te prikkelen en worden georganiseerd door scholen, bedrijven en de gemeente Papendrecht.

De bedoeling is, na het succes van de eerste editie, om 1 per 2 jaar (dus om het jaar) de Smart Lectures te organiseren.

Na het succes van het Congres Aerospace meets Maritime 2014 is op initiatief van Wim de Leur en Leen Kroos (Ambassadeurs Onderwijs & Arbeidsmarkt) samen met scholen, bedrijven en de gemeente Papendrecht de eerste SMART Lectures voor leerlingen van de bovenbouw VWO met natuur/techniek profiel georganiseerd.
Op 5 maart 2015 vond deze eerste SMART lectures in Theater De Willem (in het Willem de Zwijger College) voor ruim 100 Vwo-leerlingen plaats. Deze Smart Lectures sloten aan op de  Aerospace meets Maritime met als doel om naast kennisoverdracht verder te bouwen aan de verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Smart Lectures

In de ochtend vonden verschillende presentaties, lezingen, demonstraties en aansluitende discussies plaats. Na een gezamelijke lunch in het theater gingen de leerlingen s' middags  naar de bedrijven Royal IHC, Iv-Groep en Fokker om kennis te maken met het bedrijf.

Smart Lectures

In 2018 is voor de tweede keer de Smart Lectures georganiseerd. Het thema van deze Smart Lectures is "Zorgtechnologie.

Op 1 februari 2018 was de start van 2de Smart Lectures met als thema: "Zorgtechnologie".

130 HAVO/VWO 4 de jrs HAV0/5de jrs VWO scholieren uit 5 focus op bèta scholen uit de Drechtsteden gingen die dag aan de slag met technologieaars en zorg. Doel: bedenk een innovatieve oplossing voor een bestaand probleem of bedenk een innovatieve toepassing vanuit een technologische innovatie!
In Auditorium van het Albert Schweitzerziekenhuis werd gestart met het plenaire deel en werden de 2 opdrachten toegelicht:

  1. Opdracht: innovatieve concepten vanuit technologie. Marcel Hassing van HIA 3D inspireerde de leerlingen over Augmented Reality  en Virtual Reality.
  2. Opdracht: oplossingen m.b.t. het ‘probleem’ van chronische ziekten (makkelijker maken voor de patiënt). Kinderarts Mariëlle Dekker van het Albert Schweitzer ziekenhuis vertelde over chronisch zieken.

Na het plenaire deel gingen de leerlingen naar de Duurzaamheidsfabriek waar zij per school in groepjes (van 4 leerlingen) een keuze uit de 2 opdrachten maakten en in de weken daaropvolgend moesten de leerlingen aan de slag met de gekozen opdracht en het maken van een pitch,  de "pitch Day" op 17 april om te strijden voor de overwinning.

Op 17 april 2018 koos een deskundige jury onder de Ontdekkingsapp van het Develstein College als winnaar. De app geeft patiënten en mensen in hun omgeving  de kans om met een game over ziektes en aandoeningen te leren.

Het publiek koos de Duchenne app van het team van De Lage Waard uit Papendrecht als winnaar. De app stimuleert jonge patiëntjes die de ziekte van Duchenne hebben om te bewegen door een toffe Avatar te gebruiken die de revalidatieoefeningen goed voor doet. Doel is dat de app kinderen helpt om pijn en angst te overwinnen en met plezier de oefeningen te doen.

Smart Lectures

De beide winnaars hebben hun idee op dinsdag 3 juli 2018 mogen presenteren aan de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis en de volgende stap is nu dat er een prototype gemaakt gaat worden ter voorbereiding op marktintroductie.

Smart Lectures

Woensdag 20 februari 2019 was de kickoff voor het maken van een prototype van een voorlichtingsapp, die bedacht is door leerlingen tijdens de tweede editie van Smart lectures met als thema zorgtechnologie. Voor deze app is voldoende funding gevonden om de app daadwerkelijk te gaan bouwen en alle partijen (Artishock, HIA 3D, Incyte Benelux, Albert Schweitzerziekenhuis, Smart City Drechtsteden, gemeente Papendrecht) die hierin samenwerken kwamen bij elkaar voor deze Kickoff.

Smart Lectures

Smart Lectures

Doel is een game te realiseren waarmee iedereen snel en op een leuke manier veel informatie krijgt, kan leren over ziektes en aandoeningen. Het bedenkteam van de app, Emily, Kayleigh, Alicia en Sienna 4 leerlingen van het Develstein College uit Zwijndrecht, wonnen hiermee de wedstrijd die aan de Smart Lectures 2018 was verbonden.

De bewegingsapp voor Duchenne heeft nog niet voldoende funding binnen weten te halen tot nu toe. Wel heeft het team contact gezocht met een professor uit het Radboud Medisch Centrum die onderzoek doet naar het effect van bewegen op de ontwikkeling van de ziekte van Duchenne. Hij was erg geïnteresseerd om zijn wetenschappelijke bevindingen in deze app te werken. Dus wie weet dat ook die app in de toekomst opgestart kan worden.

Iets om  trots op te zijn: Jongeren uit deze regio ontwikkelen ideeën, waar vanuit de markt dus concreet belangstelling voor is!