Samenwerkingsovereenkomst 3 bedrijven, 2 VO scholen en gemeente

Aandacht voor Techniek

De Papendrechtse scholen CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College, de bedrijven Fokker, Iv-Groep b.v. en Royal IHC, JetNet en de gemeente Papendrecht  hebben zich 3 jaar (2014 t/m 2017) gezamenlijk ingezet om bij leerlingen van het voorgezet onderwijs technologie onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Om dit te bekrachtigen op donderdag 2 oktober 2014 bij Fokker Aerostructures B.V. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

In 2017 liep het 3 jarige contract met JetNet af en door alle partijen is overrengekomen dat de samenwerking wordt voortzetten tussen CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College, Fokker, Iv-Groep b.v., Royal IHC en de gemeente Papendrecht.

JetNet

JetNet is een landelijke organisatie die zich bezighoudt met het stimuleren en onder de aandacht brengen van techniek bij leerlingen van de HAVO, VWO en hoger onderwijs. In 2013 zijn docenten van het voortgezet onderwijs (Willem de Zwijger College en CSG De Lage Waard) bij Fokker Aerostructures B.V, Iv-Groep b.v. en Royal IHC op bezoek geweest om een beeld te krijgen wat er bij deze bedrijven gebeurt. Tijdens deze bezoeken is met JetNet gekeken naar raakvlakken tussen scholen en bedrijven, zodat er invulling kon worden gegeven aan een onderwijsprogramma dat is afgestemd op de vraag van bedrijven. Hieruit zijn een aantal ideeën en projecten ontstaan. Eén voorbeeld hiervan is het project ‘Problematiek plastic soep’ met Royal IHC is opgepakt. Andere projecten die in de startblokken staan, is ‘Sluizencomplex Panamakanaal’ met Iv-groep,  petflessenrace in samenwerking met Fokker en opdrachten ten behoeve van profielwerkstukken vanuit alle drie de bedrijven.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst - 'JetNet bedrijf/school/gemeente'