Regionale Vlootschouw 2016

Vanuit het regionaal samenwerkingsverband van vmbo- en mbo-schoolbesturen werd op 27 september 2016 de tweede vlootschouw ‘Op de golven van de techniek’ wederom georganiseerd door Mariëtte de Heide (Willem de Zwijger College) en Paul den Otter (DevelsteinCollege) in nauwe samenwerking met Buro RUW (organisatiebureau).

Regionale Vlootschouw 2016

Het begon vorig jaar tijdens een boottocht tussen Gorinchem en Dordrecht. Negen scholen voor technisch onderwijs deelden ervaringen en staken veel van elkaar op. Zo blijkt dat dit fenomeen -een jaar later- te staan als een huis. “De rivier verbindt, want de scholen uit de regio Gorinchem, Alblasserwaard, Vijfherenlanden en Drechtsteden gaan verder met hun samenwerking”. Zo opende Mariëtte de Heide deze bijzondere bijeenkomst.

Qua locatie was er nu vaste grond onder de voeten: Damen Shipyards in Gorinchem. De samenwerking tussen scholen en bedrijven stond centraal en Damen wil graag een bijdrage leveren aan (technisch) onderwijs en de arbeidsmarkt, die zo ‘gevoed’ wordt.

Twaalf pit(ch)stops

In zes minuten kun je heel wat informatie overbrengen. Zo lang duurde iedere pitchstop of bondige uiteenzetting, die werd in- en uitgeluid met een klinkende scheepsbel. Gedreven docenten van het Gilde, het Insula College, Da Vinci College, De Lage Waard, de Uilenhof, Loket, Metalent en Willem de Zwijgercollege vertelden vol passie hoe onderwijs en bedrijfsleven elkaar treffen, helpen, ondersteunenen samenwerken bijvoorbeeld door stages, projecten, gastlessen, begeleiding. De vertegenwoordigers van de bedrijven konden dit met praktijkvoorbeelden volmondig beamen. Zij vonden met name de korte lijnen tussen onderwijs en bedrijf, de snelle acties en het elkaar scherp houden van grote waarde.

Verfrissend was de inbreng van leerlingen bij deze vlootschouw.

Twee meiden van het Gilde vertelden hoe zij als vrouwelijke minderheid (waar zij overigens totaal geen hinder van ondervonden) hun technische opleiding versneld volgen en ook al op het mbo meedraaien.

Twee jongens met veel belangstelling voor techniek, waren voordat zij naar de mavo kwamen al ´gescout´ en kwamen zo in een versneld traject terecht. Ook zij stoomden al eerder naar het mbo van Da Vinci door, waar zij samenwerken aan opdrachten voor het bedrijfsleven met studenten uit het hbo. Wat blijkt? Mbo- en hbo-studenten zijn aan elkaar gewaagd en doen niet voor elkaar onder.

Het kersje op de slagroom was bij de stop van TechFinder. Binnen het domein van wetenschap en techniek biedt dit een totaaloverzicht van activiteiten, opdrachten en materialen in de regio.

Regionale Vlootschouw 2016

De shipyard zelf

Voorzien van blauwe helm -al dan niet met een haarnetje eronder- bezochten de deelnemers de scheepswerf. De immens grote schepen waar hier aan gewerkt wordt, maakten indruk, maar de verrassende orde en netheid op de werkplek deden dat ook.

Tenslotte de diepte in

In twee langere rondes was het mogelijk om nog meer over een presentatie te weten te komen.

Paul den Otter besloot de vlootschouw met de geruststellende gedachte, dat het onderwijs er al beter van wordt als 10% van de ideeën van deze dag daadwerkelijk ten uitvoer worden gebracht! Daarbij werd de recente noodklok vanuit het Financieel Dagblad aangehaald, dat de bedrijvigheid wordt geremd door een tekort aan technisch personeel. Voor alle aanwezigen was dit een hart onder de riem: er blijft werk aan de winkel en in de technische branche zitten ze te springen om inventieve en goed opgeleide jonge werknemers!

Via regionalevlootschouw is nog veel meer over dit unieke initiatief te lezen.