Regionale Vlootschouw

Vanuit een regionaal samenwerkingsverband van vmbo en mbo schoolbesturen organiseren Mariëtte de Heide (Willem de Zwijger College) en Paul den Otter (DevelsteinCollege) in samenwerking met Buro RUW sinds 2015 de Vlootschouw ‘Op de golven van techniek’. Kennisdelen staat hierbij centraal. ,,Scholen kampen met dezelfde uitdagingen.

Good practices kunnen een eye-opener bieden voor andere scholen,” licht Mariëtte toe.

Vlootschouw

Met onderwijsontwikkelingen in het vmbo vanaf 2016 en een toekomstig tekort aan technisch personeel op de arbeidsmarkt, slaan de scholen de handen ineen om voldoende goed opgeleide vakmensen te kunnen leveren aan het bedrijfsleven. Docenten van het Griendencollege, De Lage Waard, Gomarus, Uilenhof, Loket, Da Vinci College, Willem de Zwijger College, Insula College en partner Metalent droegen oplossingen aan om techniek op de kaart te zetten en leerlingen te motiveren, stimuleren en begeleiden. Zoals de doorlopende en verkorte leerwegen binnen het project Talent Ontwikkeling Techniek (TOT), waar leerlingen binnen negen in plaats van twaalf jaar een technische opleiding vmbo-mbo-hbo afronden bij verschillende scholen in de regio. Of het promoten van techniek bij het basisonderwijs, het nieuwe samenwerken met de verbinding tussen leerlingen en (leer)bedrijven via Metalent, een techniekaccentklas in het eerste schooljaar, een nieuwe bouwopleiding waarbij leerlingen in twee in plaats van vier jaar de theorie afronden en daarna doorstromen in het bedrijfsleven met een werken/lerentraject. En - misschien wel de grootste uitdaging - het promoten van techniek onder meisjes. Bij het Grienden College zijn zij daar al in geslaagd. ,,Meiden vinden techniek wél interessant als je hen kunt laten zien wat het inhoudt. Laat hen werkstukken maken die passen bij hun beleving. En, leuk detail, voor hen zijn knalroze werkschoenen beschikbaar,” aldus een medewerker van de school.

Vlootschouw

De eerste regionale Vlootschouw, is gehouden op 13 oktober 2015 te Zwijndrecht. Tijdens een boottocht tussen Gorinchem en Dordrecht. Zo’n zeventig docenten bezochten deze eerste regionale Vlootschouw voor technisch onderwijs in de regio, waar kennis delen centraal stond.

Vlootschouw

Via elevatorpitches en dieptegesprekken werd  verbinding gelegd en deelden afgevaardigden van negen scholen uit de regio Gorinchem, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Drechtsteden hun ‘good practices’om op een inspirerende manier van elkaar te kunnen leren. Juist omdat scholen kampen met dezelfde ontwikkelingen en problematiek is het handig om met vakgenoten te filosoferen over kansen, uitdagingen en oplossingen. Iets waar tijdens de reguliere schooltijd nauwelijks tijd voor is. De vlootschouw is een eerste aanzet tot verdere contacten om techniek nog meer op de kaart te zetten.
Lees hier meer over Vlootschouw 2015

Op 27 september 2016 heeft de tweede Vlootschouw ‘Op de golven van de techniek’ plaatsgevonden.

Wederom georganiseerd door Mariëtte de Heide (Willem de Zwijger College) en Paul den Otter.

Vlootschouw

(DevelsteinCollege) in nauwe samenwerking met Buro RUW (organisatiebureau).
De negen deelnemende scholen voor technisch onderwijs deelden tijdens de eerste Vlootschouw hun ervaringen en staken veel van elkaar op, zo blijkt een jaar later. Het fenomeen staat als een huis.
“De rivier verbindt, want de scholen uit de regio Gorinchem, Alblasserwaard, Vijfherenlanden en Drechtsteden gaan verder met hun samenwerking”. Zo opende Mariëtte de Heide deze bijzondere bijeenkomst.
Qua locatie was er nu vaste grond onder de voeten: Damen Shipyards in Gorinchem. De samenwerking tussen scholen en bedrijven stond centraal en Damen wil graag een bijdrage leveren aan (technisch) onderwijs en de arbeidsmarkt, die zo ‘gevoed’ wordt.

Vlootschouw

In twaalf pit(ch)stops van zes minuten werd heel wat informatie overgebracht. De pitchstops werden in- en uitgeluid met een klinkende scheepsbel. Gedreven docenten vertegenwoordigers van de bedrijven vertelden vol passie over hoe onderwijs en bedrijfsleven elkaar treffen, helpen, ondersteunen en samenwerken bijvoorbeeld door stages, projecten, gastlessen, begeleiding. Bedrijven vonden met name de korte lijnen tussen onderwijs en bedrijf, de snelle acties en het elkaar scherp houden van grote waarde.

Verfrissend was de inbreng van leerlingen bij deze Vlootschouw.

Lees meer over Vlootschouw 2016.

Zie ook de website: www.regionalevlootschouw.nl.