Commissaris van de Koning ontmoet Vertegenwoordigers maatschappelijk middenveld

Op donderdag 23 mei 2019 heeft commissaris van de Koning van Zuid Holland, de heer Jaap Smit een bezoek gebracht aan Papendrecht.

Commissaris van de Koning ontmoet Vertegenwoordigers maatschappelijk middenveld

Tijdens dit bezoek stond naast overleg met het college en raad graag in gesprek over het thema Onderwijs en Arbeidsmarkt met vertegenwoordigers uit de samenleving, het maatschappelijk middenveld.

Commissaris van de Koning ontmoet Vertegenwoordigers maatschappelijk middenveld

Uit de vele activiteiten en projecten die er binnen de gemeente Papendrecht tussen het onderwijs (Primair en Voortgezet), de ondernemers en de overheid plaatsvinden, is een selectie gemaakt en vertegenwoordigers vanuit de gekozen instanties, bedrijven hebben d.m.v. een korte pitch uitleg gegeven over hun ervaringen en betrokkenheid.

Commissaris van de Koning ontmoet Vertegenwoordigers maatschappelijk middenveld

Commissaris van de Koning ontmoet Vertegenwoordigers maatschappelijk middenveld

Pitches

1. Leerwerkbedrijven

Combigoods / Pannenkoekenhuis Fritella: Christiaan van Engen (eigenaar) en Sissi van Dorst (oud-participant die nu een contract heeft)
Opnieuw en Co: Jeltien Olivier (bedrijfsleider) en Koos Blootshoofd (participant)
Gemiva-SVG Groep: Ad van den Berg (intake en verdere begeleiding van gemiddeld 40 participanten) en Lotte Chastelet (participant die onlangs een betaalde baan heeft gevonden in de catering).
Vertelden over hun leerwerkbedrijf en hun ervaring met de gemeente Papendrecht die een faciliterende rol vervuld in de maandelijkse overleggen.
De leerwerkbedrijven geven mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt een kans op de arbeidsmarkt. Dit doen ze door mensen binnen het bedrijf, in een vertrouwde omgeving, arbeidsvaardigheden te laten ontwikkelen en ritme en structuur op te doen. Het leerwerkbedrijf biedt werkervaring en scholing binnen uiteenlopende werksoorten en benadrukt de kwaliteiten en wensen van hun werknemers, houdt daarnaast ook rekening met hun beperkingen.

2. Sterk Techniek in Drechtsteden Noord: Andre Visser (CSG De Lage Waard) en Frans Bleumer (Willem de Zwijger College)

Vertelden dat een stuurgroep samen met diverse regionale partners uit onderwijs en bedrijfsleven gesteund door diverse Gemeenten in de Drechtsteden, hebben gewerkt aan een actieplan voor een optimale match tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio.
Gemeenschappelijke uitdaging: het vergroten van de instroom van leerlingen in het (bèta) technisch vmbo en vervolgens de doorstroom naar de technische profielen in het mbo en de regionale arbeidsmarkt.

3. Twee Papendrechtse ondernemers: vandeGrijp BV en Gebr. De Koning

De heer Paul Nederlof (directeur vandeGrijp BV) en de heer Remko Remmers (Gebr. de Koning)
Vertelden over deelname/bevindingen aan diverse projecten/activiteiten in het kader van de samenwerking tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt en wat het oplevert.
VandeGrijp BV is gespecialiseerd in de productie van stalen buizen, palen en maatwerkconstructies. Daarnaast verhuren we leidingsystemen en drijvend materieel voor de onshore en offshore industrie. Vanuit 2 Nederlandse werkmaatschappijen bedient vandeGrijp de internationale markt.
Het succes van Gebr. de Koning is gebaseerd op 7 pijlers: ontwerp, funderingswerken, civiele betonwerken, waterbouwkundige werken, grondkerende constructies, materieel, beheer en onderhoud. Op deze 7 werkterreinen, met de raakvlakken ervan, is Gebr. de Koning als geen ander thuis.

4. Petflessenrace (waarin leerlingen tegen ingenieurs strijden)

Vertegenwoordigers: Tim Janssen (Fokker GKN) en Arjan Besseling (docent CSG De Lage Waard)
Vertelden over de PET-raket wedstrijd. De PET-raket wedstrijd is een jaarlijks terugkerende activiteit tussen ingenieurs/luchtvaartspecialisten van Fokker en 2de jaars leerlingen Havo/VWO van CSG De Lage Waard die van petflessen rakketten maken waarmee ze uiteindelijk met elkaar strijden om de overwinning van welke raket het verste is gekomen.

Na elke pitch, van 5 minuten, werd de mogelijkheid geboden voor vragen te stellen m.b.t. de gegeven pitch. Na afloop was er gelegenheid om tijdens een hapje en een drankje met elkaar verder te praten.

Commissaris van de Koning ontmoet Vertegenwoordigers maatschappelijk middenveld

De bijeenkomst werd ervaren als erg informatief en prettig door de informele manier en de grote belangstelling voor alle onderwerpen die werden besproken.