Leerlingen groep 7 Prins Florisschool bezoek aan newtonhoek

Donderdag 10 november jl. brachten 28 kinderen van groep 7 van basisschool Prins Floris uit Papendrecht, onder leiding van docenten Marjolijn Knetsch en Yolanda Tromp en 2 begeleidende moeders, een bezoek aan de Newtonhoek. De Newtonhoek is gehuisvest in het Willem de Zwijger College te Papendrecht.

De kinderen zijn op school bezig met lessen m.b.t. Elektriciteit en Marjolijn Knetsch wilde graag met de kinderen een bezoek aan de Newtonhoek om die kennis te verbreden.

De heer Harrie Hoitz, ontwerper van de Newtonhoek, heette iedereen van harte welkom en vertelde kort wat over de Newtonhoek. Daarna liet hij wat proefjes aan de kinderen zien en vertelde wat over statische elektriciteit, stroom, (elektro)magneten en slimme apparaten.

leerlingen groep 7 Prins Florisschool bezoeken Newtonhoek

De kinderen luisterden geïnteresseerd naar wat de heer Hoitz allemaal vertelde en beantwoordden zijn vragen naar aanleiding van wat hij had verteld. Ook kregen de kinderen de gelegenheid om kennis te maken met de newtonhoek/de apparaten en vonden dit zeer leerzaam en erg leuk.