Smart Lectures 2020

Dinsdag 18 februari, om 9.00 uur zal de start / kick-off van de Smart Lectures 2020 in het Auditorium van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht plaatsvinden. Het thema is 'Zorgtechnologie'.


De start van deze derde Smart Lectures zal weer plaatsvinden in het Auditorium van het Albert Schweitzerziekenhuis en zal zich halverwege de ochtend verplaatsen naar de Duurzaamheidsfabriek.  
 

De totaal 121 deelnemende leerlingen (vierdejaars havo- en vijfdejaars vwo- leerlingen van zes Focus op Bèta scholen en MBO-leerlingen van het DaVinci College zullen aan de slag gaan met innovatie en doen dit op basis van concrete opdrachten mbt Zorgtechnologie vanuit het bedrijfsleven en de zorg. 
 

Programma / tijdschema Kick-off/start op 18 februari 2020

08.45 uur            ontvangst in het auditorium ASZ

09.00 uur            Welkomstwoord dagvoorzitter: Marcel Wilschut, ASz

Geeft toelichting over de dag, het programma en het doel. En zal ook vertellen wie er in de jury zitten en over de beoordelingscriteria van de jury.

09.10-10.10         3 presentaties:

1.       Lydia van Baak en Felie Verpalen, Zorg en Welzijn zhz

2.       kinderarts Marielle Dekker, Albert Schweitzerziekenhuis

3.       Marcel Massing, HIA3D

10.15 uur            vertrek naar Duurzaamheidsfabriek

10.45 uur            persoonlijke keuze leerlingen en indeling in groepen

11.00 uur            brainstorm binnen de groepen (4-5 leerlingen per groep, dus 4 of 5 groepen per school).

12.30 uur            pauze – lunch, verzorgd vanuit de Duurzaamheidsfabriek

13.00 uur            vragenronde experts (leerlingen kunnen altijd terecht bij de experts).

Vanuit Technische hoek en werkgevers ook mensen aanwezig om te begeleiden en antwoorden te geven.

14.00 uur            opbrengsten vragenronde verwerken, planning en afspraken maken

15.00 uur            afsluiting

 

Verder informatie:

Smart Lectures is een spin-off van het succes van het Congres Aerospace meets Maritime in 2014 (nu Dare2Cross). Deze derde Smart Lectures wordt georganiseerd door de 6 Focus op Bèta VO scholen en een MBO school uit de Drechtsteden, het Albert Schweitzerziekenhuis, bedrijven en de gemeente Papendrecht.

In de periode na deze kick off, van 18 februari t/m 6 april, gaan de leerlingen de opdracht op school uitwerken en hun presentaties maken. Op dinsdag 7 april is de terugkomdag, de zogenoemde "Pitch Day".  Op deze dag zullen de beste 2 teams van elke school, totaal 14 teams, een korte pitch geven. Een vakkundige jury zal de veertien pitches beoordelen en kiest één winnaar, de Juryprijs. Het publiek zal ook hun stem kunnen uitbrengen voor de beste pitch, de Publieksprijs.

 

zie ook:

https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Onderwijs_en_Arbeidsmarkt/Voortgezet_Onderwijs/Smart_Lectures

 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met: Miranda van Amstel, gemeente Papendrecht:

tel 078-7706243

email: m.vamstel@papendrecht.nl