Collegeprogramma 2014-2018 Onderwijs en Arbeidsmarkt

In 2012 is Papendrecht gestart met het programma Onderwijs en Arbeidsmarkt. In het collegeprogramma 2014-2018 van de gemeente Papendrecht is vastgelegd dat ‘Onderwijs en arbeidsmarktbeleid’ een speerpunt is en blijft.

Onderwijs

Iedereen moet gaven en talenten kunnen ontwikkelen. De gemeente komt samen met scholen tot een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid. Doel is een voldoende aanbod van kwalitatief goed onderwijs, zowel primair, speciaal, voortgezet als beroepsonderwijs. Passend onderwijs en begeleiding om talenten optimaal te ontwikkelen horen daarbij. Voor de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven is een betere samenwerking tussen de VMBO’s in de Drechtsteden met een rol voor ROC’s wenselijk.

Werkgelegenheid

Het college zet in op behoud van de werkgelegenheid in Papendrecht en een zo optimaal mogelijk functionerende economie, lokaal en regionaal. Dit gebeurt ook samen met het programma Arbeidsmarkt van de Drechtsteden en door aansluiting met de arbeidsmarkt in de West-Alblasserwaard. In beide regio’s zijn veel grote (technische) bedrijven gevestigd, die een grote behoefte hebben aan goed gekwalificeerd (beroeps)onderwijs.

Doel

Het doel is kwalitatief goed onderwijs behouden en versterken in onze regio en het onderwijsprogramma nog beter afstemmen op de vraag vanuit het (regionale) bedrijfsleven. Daarnaast willen we bevorderen dat er voldoende instroom is naar opleidingen en beroepen, waar de behoefte aan arbeidskrachten de komende jaren groot is.

Lasser aan het werk