Congres Aerospace meets Maritime 2016: 'Dare 2 Cross'

Derde editie van congress Aerospace meets Maritime: Dare 2 Cross.

Woensdag 1 juni 2016 was de derde editie van Aerospace meets Maritime, het event: Dare 2 Cross. Dare 2 Cross is het vervolg op het succesvolle Aerospace meets Maritime en ook dit congres was een groot succes! Ruim 200 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven gingen de uitdaging - georganiseerd door Drechtsteden en  InnovationQuarter- in de Duurzaamheidsfabriek (Dordrecht) voor slim en samen cross-sectoraal innoveren aan, en… Dare 2 Cross!

Congres Aerospace meets Maritime 2016

Nieuwe relaties

Nieuwe relaties leggen binnen en vooral buiten je sector, stond centraal tijdens Dare 2 Cross. Dare 2 Cross wil nog breder cross-sectorale innovatie stimuleren en een lanceerplatform zijn voor onverwachte samenwerkingen. Daar bleek ruime belangstelling voor te zijn. Mooie ontmoetingen en vervolgstappen zijn het resultaat.

Richard Korteland

Zoals Richard Korteland, lid Drechtstedenbestuur, portefeuillehouder Economische profilering en acquisitie, benadrukte: 'Er is hier een veelheid aan sectoren vertegenwoordigd. Sectoren die van elkaar kunnen leren door samen innovatiever en slimmer te worden. Dat vraagt moed en brengt koudwatervrees met zich mee. En dat maakt samenwerking moeilijk en verre vanzelfsprekend. Maar het blijkt ook veel op te leveren'.

Karl Raats

Hoe je de eerste stap kunt zetten in een samenwerking, werd op een prikkelende, niet alledaagse manier geduid door Karl Raats, ‘facilitator van professionele creativiteit’. Hij pleit voor het overboord gooien van innovatie, in zijn ogen slechts creativiteit met een rekening. In veel bedrijven is de norm: ‘raden wat de baas denkt'. Dat beperkt de creativiteit. Op een energieke wijze wist Raats de deelnemers met elkaar in gesprek te krijgen, gebruikmakend van hun verschillende denkwijze en perspectieven. Zijn boodschap: 'Wees het met elkaar oneens. Zoek die wrijving en blijf die ook zoeken. Proberen lukt altijd'.

Karl Raats

Arie-Jan de Waard

Hij werd daarin bijgevallen door vice-admiraal technische dienst dr. ir. Arie-Jan de Waard, hoofd van de inkooporganisatie van defensie. Het belang van innovatie voor defensie is helder. De Waard: 'Aan veel van de razendsnelle ontwikkelingen zitten donkere randjes, en daar moeten we op voorbereid zijn. Daar moet je defensieorganisatie creatief mee omgaan'. De Waard trok de vergelijking met missies in het buitenland, waar de mariniers een taak en de kaders eromheen mee krijgen en zelf invulling aan die taak geven: vrijheid in gebondenheid. 'Proberen mag, ook als dat niet lukt is dat een resultaat', aldus De Waard. 'Daarom zoeken we naar de unusual suspects'.

Arie-Jan de Waard

Innovatieve gespreksvorm

Na de lunch daagde Raats het publiek uit om in groepjes van vier manieren te bedenken om cross-sectorale innovatie te stimuleren – in een innovatieve gespreksvorm. Zonder elkaar te onderbreken kregen de deelnemers verschillende rollen aangemeten; die van creatieveling; dromer (Ja!); realist (Ja, als) en die van criticaster (Nee, tenzij). Elkaar onderbreken en de term ‘ja, maar’ waren verboden, wat een aangenaam positief effect opleverde.

Werksessies

Met dit in de achterzak zijn de deelnemers uit elkaar gegaan in meer dan tien werksessies, waaronder bestaande initiatieven over 3D printing van grote objecten (Fieldlab Additive Manufacturing) en Smart Maintenance (Fieldlab SMASH).

In een andere sessie werd de Aero-Space agenda geïntroduceerd. Die agenda is al een cross-over tussen luchtvaart, ruimtevaart en UAV’s en ook tussen bedrijven en kennisinstellingen.

Tijdens de deelsessie Unmanned systems, in de volksmond bekend als drones, bleek dat een drone eigenlijk de ultieme cross-over is. Jan van Liebergen (Skeye BV). 'Een drone is opgebouwd uit bij elkaar gejatte onderdelen uit mobiele telefoons, automotive sensoren, besturingssytemen uit de luchtvaart, en zo kan ik nog wel even door gaan.' Beter goed gejat dan slecht bedacht, misschien is dat wel een kern van cross-overs. Waarbij opgemerkt dat na het overnemen van de technologie er altijd nog aanpassing en inpassing in de nieuwe oplossing nodig is. In deze sessie vonden deelnemers uit de wereld van vliegende, varende en rijdende drones elkaar al snel op het vlak van de ontoereikende regelgeving. Mart Hurkmans van RH Marine: 'Op een varend schip moet wettelijk altijd een schipper aanwezig zijn. Daar zit je met je aquadrone'.

Een heel ander voorbeeld van een cross-over is de stichting Noordzeeboerderij die algen op zee wil gaan kweken. Als gevolg van hun deelsessie heeft die stichting nu beter aansluiting gevonden met de offshore en maritieme sector om specifieke uitdagingen van een boerderij op zee te verkennen.

En verschillende deelnemers durfden het aan om hun eigen grenzen op te zoeken en zich bloot te geven in de sessie Persoonlijk leiderschap.

Op weg naar huis kregen de deelnemers aan Dare 2 Cross een extra bundel aan inspiratie mee, voorbeelden van cross sectorale innovaties te vinden op het internet. Met als boodschap dat veel oplossingen al bedacht zijn. Innoveren is vaak een kwestie van goed zoeken. Wilt u ook geïnspireerd raken: Dare 2 Cross!

Meer informatie over de werksessies.

Meer informatie

Bekijk ook zeker: