Aerospace meets Maritime

Op basis van het motto 'Samen weten we meer en staan we sterker' heeft de gemeente Papendrecht in 2013 diverse bedrijven uit de maritieme- en luchtvaartsector benaderd. Dit initiatief resulteerde in 2014 in het congres ‘Aerospace meets Maritime’, dat zich richtte op het creëren van samenwerkingsmogelijkheden tussen beide sectoren op het gebied van composieten.

Congres ‘Aerospace meets Maritime’

In 2015 is deze opzet en bood het congres ene platform aan voor het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden binnen het thema Smart Industries. Vanwege de groeiende interesse tot deelname van bedrijven uit andere sectoren, heeft in 2016 de organisatie besloten het congres open te stellen voor andere sectoren en is gekozen voor een nieuwe naam: 'Dare 2 Cross'. Het congres is tevens regionaal opgepakt: het is een Drechtsteden congres geworden met als vaste locatie de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

In 2016, de derde editie van Aerospace meets Maritime ging het event verder onder de naam: Dare 2 Cross. Het vervolg op het succesvolle Aerospace meets Maritime stond onder de inspirerende begeleiding van Karl Raats.

Ruim 200 deelnemers gingen de uitdaging - georganiseerd door Drechtsteden en InnovationQuarter- in de Duurzaamheidsfabriek (Dordrecht) voor slim en samen cross-sectoraal innoveren aan, en… Dare 2 Cross!

Nieuwe relaties leggen binnen en vooral buiten je sector, stond centraal tijdens. Dare 2 Cross wil nog breder cross-sectorale innovatie stimuleren en een lanceerplatform zijn voor onverwachte samenwerkingen. Daar bleek ruime belangstelling voor te zijn. Mooie ontmoetingen en vervolgstappen zijn het resultaat.

Met Aerospace meets Maritime en het huidige vervolg Dare2Cross, heeft de regio een sterk profiel neergezet. Dat heeft  geleid tot concrete vervolgstappen, zoals de fieldlabs 'SMASH' en '3D printing'. Voor het onderwijs onder meer  'Smart Lectures' en een 'leerlijn voor het basisonderwijs'.

2017: ‘Dare2Cross: Create value with big data’

Logo Dare2Cross: Innovation through collaboration, Create value with big data

2017 staat in het kader ‘Dare2Cross: Create value with big data’. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door Drechtsteden en InnovationQuarter, leggen bedrijven en organisaties uit onder meer de offshore, gezondheidszorg en luchtvaart hun cases voor aan een geselecteerd publiek. Het doel: tot nieuwe samenwerkingen komen en daarmee nieuwe business creëren.

Deze 4de editie zal onder de inspirerende begeleiding van Karl Raats en Ramon Vulling staan.

Het Congres 2016: Smart Industries

Woensdag 1 juni 2016 was de derde editie van Aerospace meets Maritime, het event: Dare 2 Cross. Dare 2 Cross is het vervolg op het succesvolle Aerospace meets Maritime en ook dit congres was een groot succes! Ruim 200 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven gingen de uitdaging - georganiseerd door Drechtsteden en  InnovationQuarter- in de Duurzaamheidsfabriek (Dordrecht) voor slim en samen cross-sectoraal innoveren aan, en… Dare 2 Cross!

Congres 2016: Smart Industries

Links

Het Congres 2015: Smart Industries

Op 28 mei 2015 vond in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht de tweede editie van het congres van ‘Aerospace meets Maritime’ plaats met als thema 'Smart Industries'. Het congres bood een platform voor bedrijven om kansen aan te grijpen om via vergaande digitalisering en toepassing van diverse technologische ontwikkelingen innovaties te stimuleren.

Congres 2015: Smart Industries

Het Congres 2014: composieten

In het voorjaar van 2014 heeft in het Papendrechtse Apollohotel een bijzonder congres plaats gevonden: Aerospace meets Maritime 2014: 'Composieten' . Grote en kleinere spelers uit de maritieme en luchtvaartindustrie - die rond de gemeente zijn geconcentreerd– ontmoetten elkaar en bekeken de mogelijkheden tot kennisuitwisseling en samenwerking.

Congres 2014: composieten