Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Ieder kind verdient een zo goed mogelijke start op de basisschool. Sommige peuters hebben daarbij wat extra ondersteuning nodig. Voor deze groep is er voorschoolse educatie op de peuteropvang.

Peuteropvang

Op de peuteropvang doet je kind spelletjes en activiteiten met andere peuters. Zo leren kinderen door te spelen met leeftijdgenootjes nieuwe woorden, kleuren, vormen en getallen. Peuteropvang is een goede voorbereiding op de basisschool.

Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

VVE draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van taal, denken, lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij peuteropvang-locaties die deze voorschoolse educatie aanbieden wordt gewerkt met een speciaal programma. Hierin wordt extra aandacht gegeven aan de (taal)ontwikkeling van kinderen. Het programma wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers die opgeleid zijn om hiermee te werken.

VVE-indicatie

Niet iedere peuter komt in aanmerking voor voorschoolse educatie. Daarvoor heeft uw kind een VVE-indicatie nodig. Het consultatiebureau bepaalt of uw kind deze indicatie krijgt. Tijdens het bezoek aan het consultatiebureau kijkt de jeugdverpleegkundige of -arts hoe het gaat met de (taal)ontwikkeling van uw kind.
Met een VVE-indicatie mag uw kind 2 extra dagdelen per week naar de peuteropvang. Zo krijgt uw kind meer tijd om met andere kinderen te spelen en zich te ontwikkelen. De kosten voor deze 2 extra dagdelen worden door de gemeente vergoed. Voor de standaard 2 dagdelen betaalt u een bijdrage.
Kinderen kunnen van 2,5 tot 4 jaar meedoen aan voorschoolse educatie. Daarna starten de kinderen op de basisschool.

VVE locaties

In Papendrecht zijn twee organisaties die peuteropvang met een VVE-programma aanbieden. U kunt kiezen uit verschillende locaties. Meer informatie over de locaties en over het VVE-programma vindt u op de website van Kinderopvang Papendrecht en van Wasko.