Leerlingenvervoer

Zit uw kind op een school voor speciaal (basis)onderwijs? Dan kunt u als ouder of verzorger misschien leerlingenvervoer van en naar school aanvragen.

Dit kan een vergoeding zijn voor fiets, voor openbaar vervoer of eigen vervoer (auto). Of in de vorm van aangepast vervoer, zoals met taxi(bus). In sommige gevallen kunt u een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer te krijgen wanneer uw kind een basisschool bezoekt met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag.

Leerlingenvervoer aanvragen

Tip: gebruik de handleiding aanvraag leerlingenvervoer (pdf, 227 kB).

Wanneer kan uw kind leerlingenvervoer krijgen?

 • De dichtstbijzijnde school voor speciaal (basis)onderwijs is meer dan 6 kilometer van huis.
 • De dichtstbijzijnde school voor basisonderwijs is meer dan 6 kilometer van huis.
 • Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs en kan niet zelfstandig met het openbaar vervoer of een fiets reizen door een structurele:
  • lichamelijke handicap
  • verstandelijke handicap
  • zintuiglijke handicap

Stroomlijn verzorgt het leerlingenvervoer

De gemeente heeft het leerlingenvervoer overgedragen aan Stroomlijn. Stroomlijn verzorgt:

 • het afhandelen van aanvragen
 • het coördineren van het leerlingenvervoer
 • het verwerken van vragen, opmerkingen, klachten en wijzigingen

Stroomlijn is bereikbaar per telefoon 088 – 5058 555 of mail naar leerlingenvervoer@stroomlijn.nl.

Geef wijzigingen op tijd door

Verandert er iets in de situatie van uw kind en/of in de situatie van de school die uw kind bezoekt? Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de vergoeding of het type vervoer waarvoor u een vergoeding krijgt. Geef wijzigingen daarom zo snel mogelijk door via een e-mail naar leerlingenvervoer@stroomlijn.nl.

Gegevens die Stroomlijn verwerkt

Stroomlijn verwerkt voor het verzorgen van het leerlingenvervoer de volgende gegevens:

 • Uw aanvraag
 • Datum van aanvraag
 • Uw NAW-gegevens
 • Uw contactgegevens
 • Uw gezinsinkomen als uw aanvraag gaat over vervoer naar een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs
 • Uw IBAN-nummer als uw aanvraag gaat over een vergoeding voor de kosten van OV of eigen vervoer
 • Een medische verklaring van de beperking of de uitkomst van een diagnostisch onderzoek waarvoor u leerlingenvervoer aanvraagt

Stroomlijn gebruikt uw gegevens voor het behandelen van uw aanvraag en om contact met u op te nemen. Stroomlijn bewaart uw gegevens in een digitaal dossier. Stroomlijn beschermt uw gegevens en houdt zich daarbij aan de wet:

 • Stroomlijn deelt uw gegevens alleen met medewerkers die uw aanvraag moeten beoordelen.
 • Stroomlijn deelt uw gegevens niet met anderen, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven.

Lees voor meer informatie de Privacyverklaring van Stroomlijn.