Leerlingenvervoer

Zit uw kind op een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs? Dan kunt u als ouder of verzorger in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school. Dit kan een vergoeding zijn voor fiets, voor openbaar vervoer of eigen vervoer (auto). Of in de vorm van aangepast vervoer, zoals met taxi(bus).

Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer te krijgen wanneer uw kind een basisschool bezoekt met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag.

Voorwaarden leerlingenvervoer

Uw kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer wanneer:
•    de dichtstbijzijnde school voor speciaal onderwijs (basisonderwijs) meer dan 6 kilometer van huis vandaan is
•    de dichtstbijzijnde school voor speciaal basisonderwijs meer dan 6 kilometer van huis vandaan is
•    de dichtstbijzijnde school voor basisonderwijs meer dan 6 kilometer van huis vandaan is
Leerlingen die voortgezet (speciaal) onderwijs volgen kunnen slechts aanspraak maken op een vervoersvoorziening wanneer zij door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kunnen maken.

Aanvraag

Een aanvraag doet u snel en gemakkelijk online met het aanvraagformulier leerlingenvervoer. Eventueel kan u de handleiding raadplegen om u door de aanvraag heen te loodsen.
LET OP: Leerlingenvervoer dient voor elk schooljaar opnieuw aangevraagd worden!
LET OP: Voor de aanvraag kunt u aanvullende documenten nodig hebben. Vraag deze dan op vóórdat u een aanvraag doet. Zo zorgt u ervoor dat de gemeente uw aanvraag sneller kan afhandelen. De documenten die u nodig kunt hebben, zijn:
•    Vervoersadvies als u aangepast vervoer aanvraagt. Hierin is uitgelegd waarom de leerling niet met de fiets of openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding) kan reizen. Dit is een verklaring van een specialist of van een bij de school betrokken orthopedagoog
•    Inkomensverklaring van de Belastingdienst als uw kind het basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs bezoekt. Hiermee kunt u aantonen dat uw gezamenlijk belastbaar inkomen over 2021 lager was dan € 28.800,--. Lukt de digitale aanvraag niet? Vraag dan hulp bij de school van uw kind of bij de contactpersoon Leerlingenvervoer via 14 078.

Afhandelen

De gemeente is verplicht binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag te nemen. Deze termijn mogen wij met maximaal 4 weken verlengen. Soms is dit nodig, bijvoorbeeld als de leerling gekeurd moet worden of als er meer informatie nodig is. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk onze beslissing toe te sturen.

Wijzigingen

Wanneer er iets wijzigt in de situatie van uw kind en/of in de situatie van de school die uw kind bezoekt, dan kan dit van invloed zijn op de hoogte van de vergoeding of het type vervoer waarvoor u een vergoeding ontvangt. Deze wijzigingen dient u tijdig schriftelijk of per mail leerlingenvervoer@papendrecht.nl door te geven aan de gemeente.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: