2023

Gemeentenieuws van woensdag 31-5-2023 

Op dinsdag 6 juni aanstaande zijn vanaf 12 uur alle balies van het gemeentehuis gesloten. 

Reeds aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen kunnen dan ook niet worden afgehaald. Deze documenten kunnen op woensdag 7 juni vanaf 8 uur weer opgehaald worden. 

Echtpaar Vrolijk – de Haan is 60 jaar getrouwd en werd hiermee van harte gefeliciteerd door burgemeester Margreet van Driel 


Zonnepanelenactie

Wilt u flink besparen op uw energierekening en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een beter milieu? Dan heeft u vast weleens nagedacht over zonnepanelen. Steeds meer inwoners kiezen ervoor om zelf energie op te wekken met zonnepanelen. De gemeente Papendrecht wil het bewoners makkelijk maken om zonne-energie op te wekken. Daarom organiseert het Regionaal Energieloket Papendrecht een zonnepanelenactie!
Meer weten? kom naar de online informatieavond op 13 juni om 19:30 uur. 
Meld u aan via www.regionaalenergieloket.nl/acties of de QR-code.
Onafhankelijke, technische specialisten van het Regionaal Energieloket Papendrecht kiezen een ervaren installateur uit met goede prijs-kwaliteitsverhoudingen en garanties.
Op de informatieavond vertellen we u meer over zonnepanelenactie, de techniek en de financieringsmogelijkheden voor zonnepanelen. Ook is er voldoende ruimte om vragen te stellen. De gemeente, het Regionaal Energieloket en de installateur zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden! 
Bent u eigenaar van een grondgebonden woning dan kunt u meedoen met de actie. Aanmelden kan tot 13 juni 19:30 uur.

Heeft u ervaring met de WMO? Geef alstublieft uw mening!

De Wmo-adviesraad en de gemeente Papendrecht nodigen u uit om mee te praten. Als u te maken heeft met de Wmo horen wij graag uw ervaringen. Maar ook wat u belangrijk vindt en hoe u de hulp ervaart die u krijgt. Of wat u nodig heeft als mantelzorger van iemand in uw omgeving. En als u ideeën heeft hoe het beter kan, horen we die ook graag! Wij gaan graag met u in gesprek op 7 juni in het gemeentehuis van Papendrecht. De middag start om 15:00 uur en zal tot 16:30 uur duren. 
De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is voor mensen die ondersteuning in huis nodig hebben of om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Omdat het helemaal zelf of met hulp van anderen niet altijd meer lukt. 
De gemeente houdt alle Wmo-regels tegen het licht om te zien wat goed werkt of wat anders kan. Maar ook om te kijken of we keuzes moeten maken om de ondersteuning in de toekomst goed, maar ook betaalbaar te houden. 
Heeft u ervaring met de Wmo voor uzelf of vanwege iemand die u in uw naaste omgeving ondersteunt? Dan zien we u graag op 7 juni om 15:00 uur in het gemeentehuis aan de Markt in Papendrecht. U kunt zich aanmelden via aanmelden@papendrecht.nl. 


Vooraankondiging start bestemmingsplan Poldermolen 8

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht bekend dat zij het bestemmingsplan 'Poldermolen 8' aan het voorbereiden zijn.
Na de vaststelling van het stedenbouwkundig kader voor Poldermolen 8 op 31 maart 2021, is het perceel op 23 september 2022 verkocht middels een openbare aanbesteding. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen van een bestemmingsplanprocedure. Naar aanleiding van deze vooraankondiging worden nog geen stukken ter inzage gelegd en kunnen er nog geen zienswijzen over het voornemen worden ingediend. Dit kan bij de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. De terinzagelegging van het ontwerp vormt de start van de formele procedure. De plannen bevinden zich in een voorbereidingsfase.
Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met Celine op de Laak van de gemeente Papendrecht via het telefoonnummer 14078.


Vooraankondiging start bestemmingsplan Douwes Dekkerlaan

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht bekend dat zij het bestemmingsplan 'Douwes Dekkerlaan' aan het voorbereiden zijn.
Op 2 februari 2023 is het stedenbouwkundig kader voor de voortgezet onderwijs scholen en het gebied aan de Douwes Dekkerlaan vastgesteld. Voor deellocatie Douwes Dekkerlaan is hoofdzakelijk woningbouw voorzien. Voor dit deelgebied wordt momenteel een stedenbouwkundig plan uitgewerkt en is gestart met het maken van een (globaal) bestemmingsplan.
Naar aanleiding van deze vooraankondiging worden nog geen stukken ter inzage gelegd en kunnen er nog geen zienswijzen over het voornemen worden ingediend. Dit kan bij de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. De terinzagelegging van het ontwerp vormt de start van de formele procedure. De plannen bevinden zich in een voorbereidingsfase.
Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met Anneke Nienkemper van de gemeente Papendrecht via het telefoonnummer 14078.

  
Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
    Op 12 mei 2023 voor het plaatsen van een warmtepomp op het perceel Standermolen 43 (zaaknummer Z2023-00000149);
    Op 15 mei 2023 voor het vervangen van de vloerbalken tbv realiseren kelder op het perceel Westeind 133 (zaaknummer Z2023-00000150);
    Op 18 mei 2023 voor het plaatsen van een schuur op het perceel Berkenhof 62 (zaaknummer Z2023-0000156)

Voor de activiteit bouwen en afwijken:
    Op 12 mei 2023 voor het plaatsen van een lift tegen gebouw 34 op het perceel Anthony Fokkerweg 4 (zaaknummer Z2023-00000148);
    Op 16 mei 2023 voor het plaatsen van overkapping op het perceel Veerpromenade13 (zaaknummer Z2023-0000152)
    Op 17 mei 2023 voor het plaatsen van een terrasvlonder op het perceel Veerpromenade 13 (zaaknummer Z2023-0000154)
    Op 17 mei 2023 voor het plaatsen van een warmtestation op het perceel A 8098 nabij Constantijn Huygenlaan (zaaknummer Z2023-0000155)

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 

Papendrecht, 31 mei 2023,
Burgemeester en wethouders van
Papendrecht,
de secretaris,         burgemeester,

J.M. Ansems         M.J.M. van Driel

Collectes 

28 mei t/m 3 juni 2023      geen collectes 

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.
Meer uitleg over seizoensgebonden werkzaamheden vindt u hier.

Land van Matena definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot half 2023
Park Noordhoekse Wiel Herstraten van o.a. de toegangsweg nabij politiebureau juni 2023

Rotonde Ketelweg
Rotonde Noordkil

Verwijderen oude lage beplanting + grond aanvullen
inzaaien met kruidenrijk grasmengsel
eind mei
eind mei
Muilwijckstraateind hertegelen voetpad tot eind eind mei 2023
Voetbalvereniging Papendrecht (Slobbengors) aanleg kunstgrasveld tot eind juli 2023
Molenvliet en Wilgendonk plaatsen van ondergrondse containers tot half juli 2023
Deel Randwijk + Randweg hertegelen diverse trottoirs in de nabijheid van de Randweg inclusief noordelijk deel fietspad tot eind eind mei 2023
Heel Papendrecht
 • onderhoudsronde kolken en lijngoten 
 • maaien gazons/bermen
 • onkruidbeheersing op verharding

hele jaar

Gemeentenieuws van woensdag 24-5-2023 

HPV18+ gratis vaccinatie
Geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003? Bescherm jezelf tegen 6 soorten kanker. Haal -zonder afspraak- gratis (i.p.v. 400 euro) je HPV vaccinatie op een van de locaties. Meer info: www.ggdzhz.nl/hpv


Visvergunning aangepast

In februari 2023 zijn in de wijk Oostpolder vier locaties toegevoegd aan de visvergunningen. Indien u nog over een oude visvergunning beschikt, dan kunt u deze bij de gemeentebalie omruilen.

 
Diverse straatafsluitingen in juni tijdens evenementen:

•    Op 3 juni 2023 van 08.00 uur tot 19.00 uur is het parcours Constantijn Huygenslaan – P.C. Hooftlaan – Jacob Catslaan – Vondellaan afgesloten in verband met de Wielerronde.
•    Op 8 juni 2023 van 19.00 uur en 20.30 uur is de Randweg tot aan de rotonde Rembrandtlaan afgesloten in verband met de bloemenhulde van de Avondvierdaagse.
•    Op 10 juni 2023 van 11.00 uur tot 17.00 uur is de Andoornlaan, tussen de Duindoornhof en de rotonde Noordkil afgesloten in verband met de Lenteloop. 


Evenementenvergunning verleend

Op 17 mei 2023 is een vergunning verleend voor het organiseren van de 68e Wielerronde van Papendrecht op zaterdag 3 juni 2023 van 08.00 uur tot 19.00 uur op het parcours Constantijn Huygenslaan – P.C. Hooftlaan – Jacob Catslaan – Vondellaan. Tijdens de wielerronde zijn de straten in dit gebied afgesloten.
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken: https://www.papendrecht.nl/bezwaarmaken.

 
Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen en strijdig gebruik:
    op 10 mei 2023 voor het realiseren van een nokverhoging en plaatsen van een dakkapel aan de voorkant (gewijzigde aanvraag) op het adres L. van Deijsselstraat 10 (zaaknummer Z2023-0000057);

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 

- Verlengde beslistermijn ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat voor de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de beslistermijn is verlengd:
    op 16 mei 2023 is de beslistermijn verlengd voor het realiseren van een dakkapel op het adres Vondellaan 126 (zaaknummer Z2023-00000070). De beslistermijn is verlengd van 26 mei 2023 naar 
7 juli 2023;
    op 16 mei 2023 is de beslistermijn verlengd voor het realiseren van een dakkapel op het adres Margriethof 47 (zaaknummer Z2023-00000095). De beslistermijn is met 6 weken verlengd naar 
12  juli 2023;

- Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: 

Voor de activiteit bouwen en de activiteit strijdig gebruik:
    op 16 mei 2023 voor het realiseren van een dakopbouw en dakkapel op het adres 
Albert Schweitzerstraat 73 (zaaknummer Z2023-00000081); 

Ingetrokken omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben ingetrokken:
    op 9 mei 2023 is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de achterzijde van de Groen van Prinstererstraat 26. Deze aanvraag is op 22 mei 2023 ingetrokken (Z2023-00000136)
    op 31 maart 2023 is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een uitweg op het adres Pieter de Hooghstraat 1. Deze aanvraag is op 12 mei 2023 ingetrokken (Z2023-00000083)

 

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met deze besluiten, kunt u bezwaar maken: https://www.papendrecht.nl/bezwaarmaken.


Papendrecht, 24 mei 2023,
Burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de locosecretaris,         burgemeester,
P. Naeije                       M.J.M. van Driel

Collectes 

21 mei t/m 27 mei 2023    Prins Bernhard Cultuurfonds
28 mei t/m 3 juni 2023      geen collectes 

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Muilwijckstraat hertegelen voetpad tot eind eind mei 2023
Voetbalvereniging Papendrecht (Slobbengors) aanleg kunstgrasveld tot eind juli 2023
Molenvliet en Wilgendonk plaatsen van ondergrondse containers tot half juli 2023
Deel Randwijk + Randweg hertegelen diverse trottoirs in de nabijheid van de Randweg inclusief noordelijk deel fietspad tot eind eind mei 2023
Heel Papendrecht
 • onderhoudsronde kolken en lijngoten 
 • maaien gazons/bermen
 • onkruidbeheersing op verharding

hele jaar

 

Gemeentenieuws van woensdag 17-5-2023 

Woensdag 24 mei is de telefooncentrale gesloten vanaf 13:30 uur. 

De receptie en de balies van het gemeentehuis zijn wel bereikbaar.


 
HPV18+ gratis vaccinatie

Geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003? Bescherm jezelf tegen 6 soorten kanker. Haal -zonder afspraak- gratis (i.p.v 400 euro) je HPV vaccinatie op een van de locaties. Meer info: www.ggdzhz.nl/hpv
 

Bekendmaking


Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op basis van artikel 6 van de 'vergoedingenbijlage behorende bij de regeling algemene regels gebruiksvergoeding gemeentegrond', het terrein langs de Douwes Dekkerlaan wordt aangewezen als tijdelijk bouwterrein.
Het bouwterrein is bedoeld voor opslag voor de uitvoering van het project 'plaatsing ondergrondse afvalcontainers in de gemeente Papendrecht'. Dit aangewezen bouwterrein komt te vervallen zodra de werkzaamheden van dit project zijn afgerond. De verwachting is dat de werkzaamheden in het vierde kwartaal van 2023 gereed zijn.

 
Verleende terrasvergunningen horeca

•    op 18 april 2023 is een gewijzigde exploitatievergunning verleend aan Steakhouse Istanbul (Achterom 16) voor een terras van 10 m2. Het terras is tot uiterlijk 21.00 uur geopend.
•    Op 10 mei 2023 is een gewijzigde exploitatievergunning verleend aan Mitra De Nieuwe Bourgondiër  (Veerpromenade 21) voor een terras van 34,4 m2. Het terras is tot uiterlijk 23.00 uur geopend.
Als u het niet eens bent met deze besluiten, kunt u bezwaar maken: https://www.papendrecht.nl/bezwaarmaken.


Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
    Op 18 april  2023 voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het adres Vincent van Goghlaan 65  (zaaknummer Z2023-00000128);
    Op 5 mei 2023 voor het plaatsen van communicatie mast, 40 meter hoog t.b.v. het GSM-Rail netwerk van ProRail op het kadastrale perceel F 192 (ter hoogte van de Parallelweg) (zaaknummer Z2023-00000131);
    Op 7 mei 2023 voor het realiseren van een dakkapel op het adres lange Tiendweg 34 (zaaknummer Z2023-00000132);
    Op 8 mei 2023 voor het realiseren van een dakkapel op het adres Margriethof 37 (zaaknummer Z2013-00000133).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 

- Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: 

Voor de activiteit bouwen:
    Op 11 mei 2023 voor het herplaatsen van een bestaand kunstwerk op perceel met verkeers- en verblijfsbestemming, kadastraal bekend gemeente Papendrecht, sectie A, perceelsnummer 8201, nabij P.C. Hooftlaan en van Maerlantstraat (zaaknummer Z2023-00000123);
    Op 11 mei 2023 voor het realiseren van een nieuw (badkamer)raam in de voorgevel op het adres Klipperaak 9 (zaaknummer Z2023-00000065);
    Op 9 mei 2023 voor het realiseren van balkonbeglazing op het adres Slobbengorsweg 134 (zaaknummer Z2023-00000055.

- Geweigerde omgevingsvergunningen:

Voor de activiteit bouwen en strijdig gebruik bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben geweigerd: 
    Op 10 mei 2023 voor het realiseren van een dakkapel in het zijdakvlak op het adres Westeind 93 (zaaknummer z2023-00000020);


Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken: https://www.papendrecht.nl/bezwaarmaken.


Papendrecht, 17 mei 2023,
Burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         burgemeester,
J.M. Ansems         M.J.M. van Driel

Collectes 

14 t/m 20 mei 2023    vrije periode (Hemelvaartsdag)    
21 t/m 27 mei 2023    Prins Bernhard Cultuurfonds

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Muilwijckstraat hertegelen voetpad tot eind eind mei 2023
Voetbalvereniging Papendrecht (Slobbengors) aanleg kunstgrasveld tot eind juli 2023
Molenvliet en Wilgendonk plaatsen van ondergrondse containers tot half juli 2023
Deel Randwijk + Randweg hertegelen diverse trottoirs in de nabijheid van de Randweg inclusief noordelijk deel fietspad tot eind eind mei 2023
Heel Papendrecht
 • onderhoudsronde kolken en lijngoten 
 • maaien gazons/bermen
 • onkruidbeheersing op verharding

hele jaar
 

 

Gemeentenieuws van woensdag 10-5-2023 

HPV18+ gratis vaccinatie

Geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003? Bescherm jezelf tegen 6 soorten kanker. Haal -zonder afspraak- gratis (i.p.v 400 euro) je HPV vaccinatie op een van de locaties. Meer info: www.ggdzhz.nl/hpv

Ontheffing geluidshinder verleend Meentpassage 14

In de periode van 27 mei tot en met 27 juni 2023 wordt supermarkt Dirk van den Broek aan de Meentpassage 14 verbouwd. Voor sloop- en bouwwerkzaamheden in het pand is een ontheffing geluidshinder verleend voor de volgende data en tijdstippen:
•    27 mei 2023 van 19.00 uur tot 24.00 uur
•    30 mei tot en met 3 juni 2023 van 19.00 uur tot 22.00 
•    5 juni tot en met 27 juni 2023 van 19.00 uur tot 22.00 uur (met uitzondering van de tussen gelegen weekenden)
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken: https://www.papendrecht.nl/bezwaarmaken.

Oproep rechthebbenden 2023 in verband met verlengen graf- en onderhoudsrecht

Conform Artikel 6, lid 6 van de beheersverordening algemene begraafplaats Papendrecht zijn de rechthebbenden van onderstaande particuliere graven benaderd om hen in de gelegenheid te stellen de uitgiftetermijn te verlengen.
De aan hen gerichte correspondentie kwam als onbestelbaar retour. In een aantal gevallen was het niet mogelijk de correspondentie te verzenden omdat het laatst bekende adres niet meer actueel was of de rechthebbende reeds overleden was.
Met deze publicatie worden nabestaanden verzocht zich te melden zodat de rechten alsnog verlengd kunnen worden.
Als er geen reactie wordt ontvangen, vervallen de rechten een jaar na dagtekening van deze publicatie aan de gemeente Papendrecht.

vak

grafnr.

waarin begraven

begraafdatum

Ft

077

De heer A. Klop / Mevrouw M. Haak

17-11-1973 / 22-04-1982

Ft

079

De heer J. Romijn / Mevrouw H. Vastenhout

22-11-1973 / 11-11-1991

Ft

507

De heer B. Verheul / Mevrouw M. Verheul-Visser

11-04-1983 / 03-03-2000

Ft

508

De heer J. de Groot / Mevrouw J.M. Mourik

26-04-1983 / 04-02-1987

Ft

520

De heer J. van der Stelt / Mevrouw J. Verbree

02-09-1983 / 29-11-1984

Ft

523

De heer J. Bezemer / Mevrouw C.J. Bezemer-de Korver

12-10-1983 / 31-05-2005

Oproep rechthebbenden in verband met verlengen plaatsings- en onderhoudsrecht

Conform Artikel 7, lid 6 van de beheersverordening algemene begraafplaats Papendrecht zijn de rechthebbenden van onderstaande urnenplaatsen in de urnenmuur benaderd om hen in de gelegenheid te stellen de uitgiftetermijn te verlengen.
De aan hen gerichte correspondentie kwam als onbestelbaar retour. In een aantal gevallen was het niet mogelijk de correspondentie te verzenden omdat het laatst bekende adres niet meer actueel was of de rechthebbende reeds overleden was.
Met deze publicatie worden nabestaanden verzocht zich te melden zodat de rechten alsnog verlengd kunnen worden. Als er geen reactie wordt ontvangen, vervallen de rechten een jaar na dagtekening van deze publicatie aan de gemeente Papendrecht.

vak

grafnr.

Asbus/urn van wijlen

Bestemmingsdatum

UM

026

Mevrouw A. Swijnenburg-Lakerveld en de heer H. Swijnenburg

29-11-2002 en 08-08-2013

 

 
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de administratie van de algemene begraafplaats, 
Markt 22, 3351 PB Papendrecht, telefoon 14078 of per E-mail begraafplaats@papendrecht.nl

Papendrecht, 10 mei 2023,
Burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         burgemeester,
J.M. Ansems         M.J.M. van Driel

Collectes

Er zijn geen collectes.

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Muilwijckstraat hertegelen voetpad tot eind eind mei 2023
Molenvliet en Wilgendonk plaatsen van ondergrondse containers vanaf half mei
Deel Randwijk + Randweg hertegelen diverse trottoirs in de nabijheid van de Randweg inclusief noordelijk deel fietspad tot eind eind mei 2023
Heel Papendrecht
 • onderhoudsronde kolken en lijngoten 
 • maaien gazons/bermen
 • onkruidbeheersing op verharding
hele jaar

 

Gemeentenieuws van woensdag 3-5-2023 

HPV18+ gratis vaccinatie

Geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003? Bescherm jezelf tegen 6 soorten kanker. Haal -zonder afspraak- gratis (i.p.v 400 euro) je HPV vaccinatie op een van de locaties. Meer info: www.ggdzhz.nl/hpv

Kermis Marktplein en stalling salonwagens Lange Tiendweg 10

Op 19 april 2023 is een vergunning verleend voor het organiseren van de kermis van 10 mei tot en met 13 mei 2023 (13:00 uur tot 23:30 uur) op het Marktplein. Op 1 mei 2023 is een ontheffing verleend voor het plaatsen van salonwagens op het parkeerterrein aan de Lange Tiendweg 10 van 7 mei tot 14 mei 2023.
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken: https://www.papendrecht.nl/bezwaarmaken.

Bekendmaking verwijderen aanhangwagen

In de J.R. Thorbeckesingel staat een wit/groene aanhangwagen. 
Het is verboden een aanhangwagen langer dan 7 achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom op de weg te plaatsen (artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening APV). 
Als de eigenaar zich niet binnen 2 weken na het verschijnen van dit bericht meldt bij de gemeente aan de Markt 22, zal de aanhangwagen worden verwijderd. Afhankelijk van de staat van het voertuig zal het 13 weken worden opgeslagen, of meteen worden vernietigd. 
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken: https://www.papendrecht.nl/bezwaarmaken.

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
    Op 18 april 2023 voor het verbouwen van opslagruimte tot kantoor op het adres Noordhoek 33  (zaaknummer Z2023-00000111);
    Op 19 april 2023 voor het realiseren van een dakopbouw en een dakkapel op het adres Lijsterbeshof 73 (zaaknummer Z2023-00000114);
    Op 26 april 2023 voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het adres Douwes Dekkerlaan 21 (zaaknummer Z2023-00000125);
    Op 26 april 2023 voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het adres Douwes Dekkerlaan 19 (zaaknummer Z2023-00000124).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 

- Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: 

Voor de activiteit bouwen:
    op 24 april 2023 voor het wijzigen van de kozijnen aan de voorzijde van de woning op het adres Groen van Prinstererstraat 9 (zaaknummer Z2023-00000033).

Voor de activiteit bouwen en de activiteit strijdig gebruik:
    op 24 april 2023 voor het realiseren van een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel van de woning op het adres Vondellaan 122  (zaaknummer Z2023-00000009); 
    Op 21 april 2023 voor het plaatsen van een overkapping aan de achterzijde van de woning op het adres Westeind 47B (zaaknummer Z2023-00000038).

Voor de activiteit bouwen en reclame:
    op 25 april 2023 voor het aanbrengen van een spandoekframe tegen de noordoostgevel van het kerkgebouw Poldermolen 7 (zaaknummer 2646795).

Ingetrokken omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben ingetrokken:
    op 1 mei 2023 voor het aanleggen van een uitweg op het adres J.H.A. Schaperstraat 8 (zaaknummer Z2023-00000052)

Als u het niet eens bent met deze besluiten, kunt u bezwaar maken: https://www.papendrecht.nl/bezwaarmaken.


Papendrecht, 3 mei 2023,
Burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         burgemeester,
J.M. Ansems         M.J.M. van Driel

Collectes

•    23 april t/m 6 mei 2023: geen collectes
•    7 mei t/m 13 mei 2023: Longfonds

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Muilwijckstraat hertegelen voetpad tot eind eind mei 2023
Deel Randwijk + Randweg hertegelen diverse trottoirs in de nabijheid van de Randweg inclusief noordelijk deel fietspad tot eind eind mei 2023
Naast school De Lage Waard (Burgemeester Keijzerweg) hertegelen fietspad 1e week mei 2023
Heel Papendrecht
 • onderhoudsronde kolken en lijngoten 
 • maaien gazons/bermen
 • onkruidbeheersing op verharding
hele jaar
Gemeentenieuws van woensdag 26-4-2023 

HPV18+ gratis vaccinatie

Geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003? Bescherm jezelf tegen 6 soorten kanker. Haal -zonder afspraak- gratis (i.p.v 400 euro) je HPV vaccinatie op een van de locaties. Meer info: www.ggdzhz.nl/hpv

Afsluitingen op 27 april 2023/ Koningsdag tussen 00.00 uur en 21.00 uur i.v.m. diverse activiteiten:

•    Veerpromenade
•    Eilandstraat
•    Julianastraat
•    Wilhelminastraat
•    Beatrixstraat
•    Havenstraat
•    Veerdam
•    Oude Veer 
•    Westeind, tussen de kruising Westeind/Schooldwarsstraat en de kruising Westeind/Veerpromenade. De Schooldwarsstraat blijft via Westeind-Achterom bereikbaar.
•    De verbindingsweg van de Houthaven naar de Eilandstraat. De bewoners van de Houthaven en het Aviolandaplein kunnen via de kant van de Slobbengorsweg de wijk in en uit.
•    Het parkeerterrein op de hoek Eilandstraat/Veerdam (terrein voor de parkeergarage Houthaven). 
•    De Pontonniersweg, ter hoogte van de Veerdam tot aan de Eilandstraat.
•    De  Slobbengorsbrug, ter hoogte van de kruising Julianastraat/Havenstraat.


Bekendmaking van het voornemen tot geliberaliseerd verpachten van gemeentegrond in Vriesenpolder te Papendrecht: 

Algemene informatie
De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen. In dit arrest is bepaald dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak privaatrechtelijk wil uitgeven, aan (potentiële) gegadigden de gelegenheid moet bieden om mee te dingen naar deze onroerende zaak indien er meerdere gegadigden zijn of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zijn. Deze mededingingsruimte hoeft niet te worden geboden als bij voorbaat al vaststaat of mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.

De gemeente Papendrecht publiceert hierbij het voornemen tot aan één serieuze gegadigde het geliberaliseerd verpachten van de gronden met kadastrale aanduiding Papendrecht:
•    sectie F, nummer 82 (2h, 44a, 50ca); 
•    sectie F, nummer 85 (78a, 10ca);
•    sectie F, nummer 86 (98a, 10ca); 
•    sectie F, nummer 188 (2h, 28a, 40ca); 
•    sectie F, nummer 164 (64a, 60ca); 
•    sectie F, nummer 148 (1h, 81a, 65ca). 
De gemeente Papendrecht geeft aan waarom er op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor voornoemde uitgifte. 
Toelichting één serieuze gegadigde
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt. 
In dit geval gaat het om de voorgenomen geliberaliseerde verpachting van de gronden aan de 
toenmalige eigenaar van die gronden op grond van een in een notariële akte van hypotheek uit 2009 opgenomen bepaling. In de akte van hypotheek is als verbodsbepaling opgenomen dat het onderpand (de gronden) niet aan een ander mag worden verpacht zonder schriftelijke toestemming van de toenmalige eigenaar. De toenmalige eigenaar heeft aangegeven die toestemming niet te willen verlenen en zelf de gronden te willen blijven pachten.
Rechtsmiddel
Het gaat hier om een privaatrechtelijke aangelegenheid. De bestuursrechtelijke bezwaar- en beroep procedure zijn hierop niet van toepassing. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor voornoemde uitgifte omdat u interesse heeft in het geliberaliseerd pachten van voornoemde percelen én ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie een kort geding procedure aanhangig te maken bij de bevoegde voorzieningenrechter. Voornoemde termijn is een vervaltermijn. De gemeente zal na de vervaltermijn van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen tot geliberaliseerd verpachten van de gronden.
Start u een kort geding procedure dan dient u de gemeente Papendrecht hiervan meteen in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. 


Melding Activiteitenbesluit (artikel 8.40 Wet milieubeheer) Willem Dreeslaan 10 te Papendrecht (Z-23-424366)

De Gemeente Papendrecht heeft een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen op de locatie Willem Dreeslaan 10 Papendrecht.
Een melding wordt bij de gemeente gedaan om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.
Een melding leidt niet tot een besluit. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.
U kunt de melding bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan via het telefoonnummer 14078.


Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
    Op 13 april 2023 voor het uitbreiden van de woning op het adres Oude Veer 3  (zaaknummer Z2023-00000103); 
    Op 17 april 2023 voor het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van de woning op het adres Westeind 111 (zaaknummer Z2023-00000109).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 
 
- Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: 

Voor de activiteit bouwen:
    op 13 april 2023 voor het plaatsen van 5 afzonderlijke en afgesloten scootmobielstallingen tegen de gevel op het adres Steilsteven 29 tm 59 (zaaknummer Z2023-00000021).

Voor de activiteit bouwen en de activiteit strijdig gebruik:
    op 18 april 2023 voor het plaatsen van een dakkapel op het adres Torenmolen 67 (zaaknummer Z2023-00000015).

Voor de activiteit strijdig gebruik en de activiteit milieu:
    op 19 april voor het wijzigen van de bestaande milieuvergunning op het adres Noordhoek 35 (zaaknummer 2649783).

Voor de activiteit uitweg aanleggen:
    op 22 april 2023 voor het aanleggen van een uitweg van 3 meter breed op het adres Constantijn Huygenslaan 2 (zaaknummer Z2023-00000039).

Bezwaarclausule
Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 
Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt. 
Indien u de beslissing op het bezwaarschrift niet kunt afwachten, kunt u om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.
 

Papendrecht, 26 april 2023,

Burgemeester en wethouders van
Papendrecht,


de secretaris,         burgemeester,
J.M. Ansems         M.J.M. van Driel
 

Collectes

van 23 april t/m 6 mei 2023 zijn geen collectes
 

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot eind april 2023
Platanenlaan tussen Notenhof + Eikenlaan opnieuw bestraten van fietspad en trottoir tot eind april 2023
Deel Randwijk + Randweg hertegelen diverse trottoirs in de nabijheid van de Randweg inclusief noordelijk deel fietspad  
Naast school De Lage Waard (Burgemeester Keijzerweg) hertegelen fietspad  
Heel Papendrecht
 • onderhoudsronde kolken en lijngoten 
 • maaien gazons/bermen
 • onkruidbeheersing op verharding
hele jaar
 

 

 

Gemeentenieuws van woensdag 19-4-2023 

HPV18+ gratis vaccinatie

Geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003? Bescherm jezelf tegen 6 soorten kanker. Haal -zonder afspraak- gratis (i.p.v 400 euro) je HPV vaccinatie op een van de locaties. Meer info: www.ggdzhz.nl/hpv


Spelregels kamerverhuur

De economie in Nederland kan al lang niet meer zonder arbeidsmigranten. Dat geldt zeker ook voor Papendrecht. Om de inzet van deze arbeidsmigranten mogelijk te maken moeten zij dan ook kunnen wonen in Papendrecht en in de regio. Tot 2019 kon in Papendrecht zonder vergunning iedere woning verhuurd worden aan arbeidsmigranten. Dit leidde ertoe dat in sommige straten en wijken een steeds grotere concentratie van kamerverhuurpanden ontstond. Vooral deze concentratie zorgde voor overlast. 
Daarom is in 2019 (aangepast in 2021) een vergunningenstelsel voor kamerverhuur ingevoerd. Daarmee blijft de huisvesting van arbeidsmigranten nog steeds mogelijk, maar is de kamerverhuur beter geregeld. Het aantal mogelijke kamerverhuurpanden per straat is daarmee verminderd. En verhuurders moeten zich houden aan regels, waarop nauwlettend wordt toegezien.
De volgende regels voor kamerverhuur gelden in Papendrecht:
•    Het verhuren van een woning aan 2 personen blijft mogelijk zonder vergunning. Deze personen hoeven geen familie van elkaar te zijn.
•    Voor het verhuren van een woning aan 3 of 4 personen zijn wel vergunningen nodig. Kamerverhuur aan meer dan 4 personen mag niet.
•    Er zijn 2 vergunningen voor kamerverhuur: een omgevingsvergunning en een exploitatievergunning. 
•    Een omgevingsvergunning is nodig voor het verhuren van de woning aan 3 of 4 personen. Met een omgevingsvergunning regelen we dus dat een woning mag worden gebruikt voor kamerverhuur.
•    Bestaande woningen die vóór de nieuwe regels werden verhuurd vallen onder het overgangsrecht. Voor deze woningen is geen omgevingsvergunning nodig.
•    Een exploitatievergunning is wel altijd nodig, ook voor bestaande woningen. In de exploitatievergunning wordt geregeld dat de woning in goede staat wordt gehouden, huisregels aanwezig zijn en dat een beheerder aanwezig is die op de woning let en waar inwoners kunnen aankloppen bij overlast.
•    Er is een quoteringsregeling. Dat betekent dat in een straat of gebied maximaal 5% van de woningen mag worden verhuurd. Daarbij mogen kamerverhuurwoningen niet naast elkaar komen. En ook mogen huishoudens niet aan beide kanten van hun woning een kamerverhuurwoning krijgen.
•    Klachten over kamerverhuur kunnen ook worden gemeld bij de gemeente. Dit kan via het 'Meldpunt openbare ruimte' op de gemeentelijke website www.papendrecht.nl.

Op 1 juli 2023 wordt een nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld. Hierin zitten ook nieuwe regels voor opkoopbescherming. Daarmee blijft kamerverhuur mogelijk, maar wordt dit wel verder aan banden gelegd. Dergelijke nieuwe regels hebben nooit terugwerkende kracht.


Herstelbestemmingsplan Papendrecht 

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het Herstelplan – Reparatie beheersverordening Papendrecht 2021' (NL.IMRO.0590.BPHerstelBP-3001) door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld.

Locatie plangebied
Het plangebied bestaat uit zes locaties waar eerder al specifieke bestemmingsplannen voor zijn vastgesteld en één locatie waar een buitenplanse afwijking voor is verleend. Dit voorliggende bestemmingsplan beoogt voor deze zeven specifieke locaties planologische omissies te herstellen. Het betreft Burgemeester Keijzerweg 26, het 150kV – ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam, Oosteind 64, Oosteind 84, Hoepmaker 30, Kombuis en een besluitvak voor een buitenplanse afwijking aan de Matenasche Scheidkade 4.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van donderdag 13 oktober tot en met woensdag 23 november 2022. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Er is één ambtelijke wijziging doorgevoerd met betrekking tot de naamgeving van het plan. Inhoudelijk is het plan ongewijzigd. 

Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan
Het bestemmingsplan, de besluiten en alle bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 21 april tot en met donderdag 1 juni 2023 ter inzage voor de beroepsprocedure. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078) en digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0590.BPHerstelBP-3001).
Als een belanghebbende kan aantonen dat zij redelijkerwijze geen zienswijze kenbaar kon maken over het ontwerpbesluit, kan men een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Raad van State. Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 's-Gravenhage.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking per 1 juni 2023. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit waarvoor de voorlopige voorziening is gevraagd, niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


Bekendmaking exploitatievergunning kamerverhuur Pieter Zeemanlaan 26

De Burgemeester van Papendrecht maakt bekend dat (o.g.v. art. 2:37b Apv) op 10 april 2023 een exploitatievergunning is verleend voor het exploiteren van een kamerverhuurbedrijf (onzelfstandige huisvesting van drie of vier personen) op het adres Pieter Zeemanlaan 26.
Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. 


Afsluitingen op 27 april 2023/ Koningsdag tussen 00.00 uur en 21.00 uur i.v.m. diverse activiteiten:

•    Veerpromenade
•    Eilandstraat
•    Julianastraat
•    Wilhelminastraat
•    Beatrixstraat
•    Havenstraat
•    Veerdam
•    Oude Veer 
•    Westeind, tussen de kruising Westeind/Schooldwarsstraat en de kruising Westeind/Veerpromenade. De Schooldwarsstraat blijft via Westeind-Achterom bereikbaar.
•    De verbindingsweg van de Houthaven naar de Eilandstraat. De bewoners van de Houthaven en het Aviolandaplein kunnen via de kant van de Slobbengorsweg de wijk in en uit.
•    Het parkeerterrein op de hoek Eilandstraat/Veerdam (terrein voor de parkeergarage Houthaven). 
•    De Pontonniersweg, ter hoogte van de Veerdam tot aan de Eilandstraat.
•    De  Slobbengorsbrug, ter hoogte van de kruising Julianastraat/Havenstraat.


Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: 

Voor de activiteit bouwen:
    op 13 april 2023 voor het plaatsen van een dakkapel en een gevelwijziging op het adres Beukmolen 106 (zaaknummer Z2023-00000014).

Bezwaarclausule
Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 
Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt. 
Als men de beslissing op het bezwaarschrift niet kan afwachten, kan men om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.


Papendrecht, 19 april 2023,
Burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         burgemeester,
J.M. Ansems         M.J.M. van Driel

Collectes

16 t/m 22 april 2023 Nationaal Fonds Kinderhulp

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot eind april 2023
Platanenlaan tussen Notenhof + Eikenlaan opnieuw bestraten van fietspad en trottoir tot eind april 2023
Heel Papendrecht
 • onderhoudsronde kolken en lijngoten 
 • maaien gazons/bermen
 • onkruidbeheersing op verharding
hele jaar
Gemeentenieuws van woensdag 12-4-2023 

Op donderdag 20 april zijn de balies en de telefooncentrale van 11:45  tot 14:00 uur gesloten.

 

HPV18+ gratis vaccinatie

Geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003? Bescherm jezelf tegen 6 soorten kanker. Haal -zonder afspraak- gratis (i.p.v 400 euro) je HPV vaccinatie op een van de locaties. Meer info: www.ggdzhz.nl/hpv

 

Bekendmaking Bibob Papendrecht

Het college en de burgemeester van gemeente Papendrecht maakt op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat deze op 4 april 2023 heeft besloten tot vaststelling van de Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur door de gemeente Papendrecht. Deze beleidsregel is gebaseerd op de Wet bevordering integriteitsbepalingen door het openbaar bestuur, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 3, 27, 30a en 31 van de Alcoholwet, artikel 30b van de Wet op de kansspelen, de artikelen 2.1 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene plaatselijke verordening (m.b.t. gemeentelijke vergunningen), afdeling 6A van de APV, artikel 2.37b.
De Beleidsregels (voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Papendrecht 2023) geven aan hoe invulling wordt gegeven aan de bevoegdheid Bibobtoetsingen op te leggen ter bestrijding van malafide aanvragen / corruptie.
De beleidsregels treden in werking daags na de bekendmaking.

Bekendmaking exploitatievergunning kamerverhuur P.J. Troelstrastraat 70

De Burgemeester van Papendrecht maakt bekend dat (o.g.v. art. 2:37b Apv) op 6 april 2023 een exploitatievergunning is verleend voor het exploiteren van een kamerverhuurbedrijf (onzelfstandige huisvesting van drie of vier personen) op het adres P.J. Troelstrastraat 70.
Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken.

Gemeente Papendrecht, Markt 167 (zaaknummer: Z-23-421036)

Kennisgeving Beschikking maatwerkvoorschrift milieu
De gemeente Papendrecht heeft op 4 april 2023 besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een fitnessbedrijf op de locatie Markt 167 te Papendrecht.

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?
Met dit bericht laat gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u bellen via het telefoonnummer 14 078.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?
Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat de gemeente Papendrecht een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).
U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website van De Rechtspraak (https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten). Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 362 6000. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
    Op 30 maart 2023 voor het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel op het adres Albert Schweitzerstraat 73  (zaaknummer Z2023-00000085);
    Op 4 april 2023 voor een gevelwijziging i.v.m. asbestsanering op het adres Rubensstraat 41 (zaaknummer Z2023-00000088);
    Op 5 april 2023 voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning op het adres Margriethof 47 (zaaknummer Z2023-00000095).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 

- Verlengde beslistermijn ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat voor de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de beslistermijn is verlengd:
    op 6 april 2023 is de beslistermijn verlengd voor het uitvoeren van funderingsherstel en het realiseren van een 2 laagse aanbouw met dakterras aan de achterzijde van de woning op het adres Visschersbuurt 134 te Papendrecht (zaaknummer Z2023-00000027). De beslistermijn is verlengd van 7 april 2023 naar 19 mei 2023.

- Ingetrokken aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn ingetrokken:
    op 14 februari 2023 voor  het plaatsen van een carport op het adres J.J. Vorrinkstraat 8 (zaaknummer Z2023-00000010).

- Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: 

Voor de activiteit bouwen en de activiteit strijdig gebruik:
    op 5 april 2023 voor het realiseren van een vrijstaande woning inclusief kelder en vrijstaand bijgebouw op het adres Westeind 25 (zaaknummer 2631183);
    op 17 maart  2023 voor het plaatsen van een dakopbouw op het adres Baars 36 (zaaknummer Z2023-0000013); 
    Op 6 april 2023 voor de wijziging van de voorgevel op het adres Kerkbuurt 72 (zaaknummer Z2023-00000031);
    Op 5 april 2023 voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit gedurende de bouwperiode van de nieuwe woning op het adres Westeind 25 (zaaknummer Z2023-00000036).

Voor de activiteit strijdig gebruik:
    op 6 april 2023 voor het wijzigen van het gebruik van de woning tbv kamerverhuur aan 4 personen op het adres P.J. Troelstrastraat 70 (zaaknummer Z2023-00000058).

Bezwaarclausule
Tegen beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 
Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt. 
Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

Papendrecht, 12 april 2023,
Burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         burgemeester,
J.M. Ansems         M.J.M. van Driel

Collectes 

•    9 t/m 15 april 2023 Hartstichting
•    16 t/m 22 april 2023 Nationaal Fonds Kinderhulp
 

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot eind april 2023
Platanenlaan tussen Notenhof + Eikenlaan opnieuw bestraten van fietspad en trottoir tot eind maart 2023
Heel Papendrecht
 • snoeien, rooien en planten van bomen
 • onderhoudsronde kolken en lijngoten 
 • maaien van grasbermen
 • onkruidbeheersing op verharding
het hele jaar

 

Gemeentenieuws van woensdag 5-4-2023 

Particuliere speeltoestellen in de openbare ruimte zijn niet toegestaan 

Inwoners mogen zelf geen speeltoestellen in de openbare ruimte plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan glijbaantjes, trampolines en zwembadjes. 
Hoe begrijpelijk sommige situaties ook zijn, bedenk dat bijvoorbeeld een zwembadje, groot of klein, altijd gevaarlijk kan zijn!
De gemeente is verantwoordelijk voor alle speeltoestellen in de openbare ruimte. Dit geldt dus ook voor speeltoestellen die niet van de gemeente zijn. 
Omdat deze speeltoestellen niet zijn gekeurd kan de gemeente de veiligheid niet garanderen. Dat is dan ook de reden dat de gemeente speeltoestellen van inwoners in de openbare ruimte niet toestaat.
 
Ziet u speeltoestellen staan en twijfelt u of dit is toegestaan, spreek dan de eigenaar vriendelijk aan of neem contact op met de gemeente.
Wilt u een onveilige situatie aangeven of heeft u twijfels over een bepaalde situatie? Dan kunt u via het digitale formulier 'Melding Openbare ruimte' een melding doorgeven. Voor dit type meldingen kunt u de categorie ‘Speelvoorzieningen’ en de subcategorie ‘Onveilige situatie’ gebruiken. De gemeente zal dan gepaste maatregelen nemen.


HPV18+ gratis vaccinatie

Geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003? Bescherm jezelf tegen 6 soorten kanker. Haal -zonder afspraak- gratis (i.p.v 400 euro) je HPV vaccinatie op een van de locaties. Meer info: www.ggdzhz.nl/hpv
 

Vaststelling omgevingsvergunning Westeind 25 Papendrecht


Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de definitieve omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking wordt verleend. Het bouwplan voorziet in de realisatie van een vrijstaande woning op het perceel Westeind 25 te Papendrecht.
Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen van donderdag 26 januari tot en met vrijdag 8 maart 2023. Er is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze is beantwoord in de nota van zienswijzen. Het college heeft besloten de definitieve omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking te verlenen.

Inzage
Het besluit met bijbehorende stukken is vanaf vrijdag 7 april tot en met donderdag 16 mei 2023 in te zien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078).  De stukken zijn ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0590.PB16Westeind25-3001).
Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend of kunnen aantonen dat zij redelijkerwijze geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerpbesluit, kunnen een gemotiveerd beroepschrift indienen over de verleende omgevingsvergunning. Een beroepschrift indienen kan gedurende de beroepstermijn vanaf vrijdag 7 april tot en met donderdag 13 mei 2023 bij de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Het beroepsschrift kan ook digitaal ingediend worden via https://mijn.rechtspraak.nl/ 

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking op de eerste dag na de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald. De medewerkers van de rechtbank kunnen u hier meer informatie over geven.

*** 

2e ter inzage herinrichting Beukmolen

Op 9 november 2022 is een informatiebrief verstuurd over de inrichting van uw omgeving en de inzage van het schetsontwerp. Het schetsontwerp is in de periode tussen woensdag 23 november tot en met woensdag 7 december 2022 ter inzage gelegd en op woensdag 23 werd de straat bezocht met een informatietent. Tijdens het wijkmoment is een schetsontwerp gedeeld en zijn de belanghebbenden en omwonenden in de gelegenheid gesteld hiervan kennis te nemen en op te reageren.  

Informatie over het voorlopig ontwerp
Van de eerste ter inzage legging is een verslag gemaakt en het schetsontwerp is naar aanleiding van de reacties aangepast tot een voorlopig ontwerp. In het verslag zijn de reacties van belanghebbenden voorzien van een ambtelijke reactie. Het verslag en het voorlopig ontwerp worden gedurende de periode vanaf vrijdag 31 maart tot en met woensdag 19 april 2023 op de burgerleestafel van het gemeentehuis ter inzage gelegd. Dit verslag is ook in te zien op de projectwebsite. Naast het voorlopig ontwerp is eveneens het beplantingsplan in te zien. Via de website https://herinrichtingbeukmolen.nl/, wordt u op de hoogte gehouden. Bij het onderdeel “Vraag & antwoord” vindt u meer informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen. 

Belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het schetsontwerp
Naar aanleiding van de reacties zijn de belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het schetsontwerp van 9 november 2022 hieronder kort opgesomd:
•    wandelpaden en vlonders langs watergang zijn komen te vervallen;
•    extra laadvoorzieningen zijn toegevoegd;
•    locaties aanbiedplaatsen containers zijn toegevoegd;
•    beplantingsplan is toegevoegd.

Reageren op het ontwerp
Op het verslag en de aanpassingen van het schetsontwerp tot voorlopig ontwerp kunt u tot en met woensdag 19 april 2023 schriftelijk reageren via het "reactieformulier inspraakprocedure". Dit formulier is via de bovengenoemde website te raadplegen en kunt u inleveren bij de receptie van het gemeentehuis of mailen naar beukmolen@papendrecht.nl. 
U wordt via het gemeentenieuws en gemeentelijke website op de hoogte gehouden over de verdere procedure.

 

Omgevingsvergunningen


Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
    Op 29 maart 2023 voor het plaatsen van een dakkapel op het adres Oltmanstraat 24 en 26  (zaaknummer Z2023-00000079).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 
 
- Verlengde beslistermijn ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat voor de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de beslistermijn is verlengd:
    op 29 maart 2023 is de beslistermijn verlengd voor het plaatsen van 5 afzonderlijke en afgesloten scootmobielstallingen tegen de gevel van het pand op het adres Steilsteven 29 t-m 59 te Papendrecht (zaaknummer Z2023-00000021). De beslistermijn is verlengd van 30 maart 2023 naar 11 mei 2023.

- Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: 

Voor de activiteit bouwen en de activiteit strijdig gebruik:
    op 28 maart 2023 voor het plaatsen van een dakopbouw op het perceel Dorstense Aak 28 (zaaknummer 2649557). 

Bezwaarclausule
Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 

Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt. 

Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

Papendrecht, 5 april 2023,
Burgemeester en wethouders van
Papendrecht,


de secretaris,         burgemeester,
J.M. Ansems         M.J.M. van Driel


Collectes:


•    2 t/m 8 april 2023 Fonds Gehandicaptensport    
•    9 t/m 15 april 2023 Hartstichting

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot eind april 2023
A. Anemastraat/P. Zandstraat herstraten voetpad en verwijderen van wortelopdruk tot eind maart 2023
Heel Papendrecht
 • snoeien, rooien en planten van bomen
 • onderhoudsronde kolken en lijngoten 
 • maaien van grasbermen
 • onkruidbeheersing op verharding
het hele jaar
Gemeentenieuws van woensdag 29-3-2023 

Melding Activiteitenbesluit o.g.v. artikel 8.40 Wet milieubeheer (Z-22-419743)
 

De Gemeente Papendrecht heeft een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor het veranderen van een inrichting op de Constantijn Huygenslaan 41 in Papendrecht.
Waarom publiceert de gemeente dit bericht?
Een melding wordt bij de gemeente gedaan om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. 
Deze melding leidt niet tot een besluit en er kan dus geen bezwaar worden gemaakt. Dit betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.
Voor vragen over de melding kan contact worden opgenomen met de gemeente, telefoonnummer 14078.


       
Kennisgeving inzake de vaststelling geluidsbelastingkaarten gemeente Papendrecht

Burgemeester en wethouders stelden op 21 maart 2023 de geluidsbelastingkaarten vast als bedoeld in
artikel 11.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer. De verplichting hiertoe volgt uit de Europese Richtlijn
omgevingslawaai. De geluidsbelastingkaarten worden opgenomen in de landelijke Centrale Voorziening
Geluid Gegevens (CVGG).

De kaarten met bijbehorende rapportages zijn in te zien op de website van OZHZ via de link www.ozhz.nl/themas/geluid/geluidsbelasting-in-kaart. Met de geluidsbelastingkaarten krijgen inwoners inzicht in de mate van lawaai in hun omgeving. De kaarten laten zien hoeveel geluid belangrijke
geluidsbronnen als wegen, spoorwegen en industrie veroorzaken. De geluidbelasting wordt daarbij
weergegeven in Lden (etmaal gemiddelde) en Lnight (nacht).

In de geluidsbelastingkaart staan slechts feiten. Daarom is het vaststellen van de geluidsbelastingkaart géén besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen beroep mogelijk is.
    

Omgevingsvergunningen


Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
    Op 18 maart 2023 voor het vervangen van een oude schuur in een nieuwe op het adres Frederik van Eedenstraat 6 (zaaknummer Z2023-00000062);
    Op 20 maart 2023 voor het plaatsen van een badkamerraam aan de voorgevel op het adres Klipperaak 9 (zaaknummer Z2023-00000065);
    Op 22 maart 2023 voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het adres Vondellaan 126 (Zaaknummer Z2023-00000070);

Rectificatie op vergunning aanvraag 22-3-2023 
-    Op 15 maart 2023 voor het plaatsen van een nokverhoging aan de achterzijde en een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het adres L. van Deijsselstraat 10 (zaaknummer Z2023-00000057).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 
 
- Verlengde beslistermijn ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat voor de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de beslistermijn is verlengd:
    op 23 maart 2023 is de beslistermijn verlengd voor het realiseren van een dakkapel aan de zijkant van de woning op het adres Westeind 93 (zaaknummer Z2023-00000019). De beslistermijn is verlengd van 29 maart 2023 naar 10 mei 2023.

- Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: 

Voor de activiteit strijdig gebruik:
    op 27 maart 2023 voor kamerbewoning voor vier personen op het adres Wiardi Beckmanstraat 66 (zaaknummer Z023-00000005); 


Bekendmaking exploitatievergunning kamerverhuur Wiardi Beckmanstraat 66

De Burgemeester van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 2:37b van de Algemene plaatselijke verordening op 27 maart 2023 een exploitatievergunning is verleend voor het exploiteren van een kamerverhuurbedrijf (onzelfstandige huisvesting van drie of vier personen) op het adres Wiardi Beckmanstraat 66.

Bezwaarclausule
Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 
Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat de burgemeester op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt. 
Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

Papendrecht, 29 maart 2023,
Burgemeester en wethouders van
Papendrecht,
de secretaris,         burgemeester,
J.M. Ansems         M.J.M. van Driel

Collectes 

•    26 maart t/m 1 april 2023 ZOA
•    2 t/m 8 april 2023 Fonds Gehandicaptensport
 

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot eind april 2023
A. Anemastraat/P. Zandstraat herstraten voetpad en verwijderen van wortelopdruk tot eind maart 2023
Heel Papendrecht
 • snoeien, rooien en planten van bomen
 • onderhoudsronde kolken en lijngoten 
 • maaien van grasbermen
 • onkruidbeheersing op verharding
het hele jaar

 

Gemeentenieuws van woensdag 22-3-2023 

Omgevingsvergunningen


- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
    Op 14 maart 2023 voor het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing op het adres Slobbengorsweg 134 (zaaknummer Z2023-00000055);
    Op 15 maart 2023 voor het plaatsen van een kleine schuur in een moestuin op het adres Nabij Zuidkil 53 (29A) Tiendzone (zaaknummer Z2023-00000060);
    Op 15 maart 2023 voor het plaatsen van een nokverhoging aan de achterzijde van de woning op het adres L. van Deijsselstraat 10 (zaaknummer Z2023-00000057);
    Op 16 maart 2023 voor het plaatsen van een dakkapel op het adres Bilderdijkstraat 10 (zaaknummer Z2023-00000059).

Voor de activiteit strijdig gebruik bestemmingsplan:
    op 15 maart 2023 voor kamerverhuur aan vier personen op het adres P.J. Troelstrastraat 70  (zaaknummer Z2023-00000058);

Voor de activiteit uitweg aanleggen:
    op 7 maart 2023 voor het aanleggen van een uitweg op het adres J.H.A. Schaperstraat 8 (zaaknummer Z2023-00000052).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 
 
- Verlengde beslistermijn ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat voor de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de beslistermijn is verlengd:

    op 3 maart 2023 is de beslistermijn verlengd voor het geplaatst houden en deels uitbreiden van de bestaande luifels aan het pand op het adres Markt 2 (zaaknummer Z2023-00000001). De beslistermijn is verlengd van 7 maart 2023 naar 18 april 2023;
    op 3 maart 2023 is de beslistermijn verlengd voor het gedeeltelijk vervangen van een steiger en het plaatsen van een nieuwe steiger en damwand op het perceel sectie A, nummer 8170, ter hoogte van het adres Westeind 132A (zaaknummer Z2023-00000006). De beslistermijn is verlengd van 7 maart 2023 naar 18 april 2023;
    op 16 maart 2023 is de beslistermijn verlengd voor 'strijdig gebruik' met kamerverhuur aan vier personen op het adres Wiardi Beckmanstraat 66 (zaaknummer Z2023-00000005). De beslistermijn is verlengd van 2 april 2023 naar 14 mei 2023;
    op 16 maart 2023 is de beslistermijn verlengd voor het realiseren van een dakkapel op het adres Torenmolen 67 (zaaknummer Z2023-00000015). De beslistermijn is verlengd van 28 maart 2023 naar 9 mei 2023;
    op 20 maart 2023 is de beslistermijn verlengd voor het slopen van de bestaande bebouwing inclusief bedrijfswoning en het realiseren van een nieuwe grotere bedrijfsruimte op het adres Geulweg 4 (zaaknummer Z2023-0000008). De beslistermijn is verlengd van 23 maart 2023 naar 4 mei 2023.

- Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: 

Voor de activiteit bouwen:
    op 13 maart 2023 voor de vervanging van de bestaande kozijnen door kunststof kozijnen met HR++ glas op het adres Sleedoornhof 1 (zaaknummer 2649593)

Voor de activiteit bouwen en de activiteit strijdig gebruik:
    op 14 maart 2023 voor het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (na sloop van de bestaande dakkapel) op het adres Abelenhof 35 (zaaknummer 2649978).

Voor de activiteit uitweg aanleggen:
    op 20 maart 2023 voor het verbreden van de uitweg op het adres Steilsteven 16 (zaaknummer Z2023-00000007)

Bezwaarclausule

Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 

Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt. 

Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

Papendrecht, 22 maart 2023,
Burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         burgemeester,
J.M. Ansems         M.J.M. van Driel

Bekendmakingen collecte

Volgens het landelijk collecterooster van het CBF wordt van 19 tot en met 25 maart 2023 gecollecteerd voor Reuma Nederland.
 

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot april 2023
A. Anemastraat herstraten voetpad en verwijderen van wortelopdruk tot half maart 2023
Heel Papendrecht
 • Snoeien, rooien en planten van bomen
 • Onderhoudsronde kolken en lijngoten 
het hele jaar

 

Gemeentenieuws van woensdag 15-3-2023 

Balies gemeentehuis en de bibliotheek zijn woensdagavond 15 maart beiden gesloten vanwege de verkiezingen.

 

Informatiemarkt aanleg warmtenet Constantijn Huygenslaan

In de Constantijn Huygenslaan (wijk Westpolder) wordt binnenkort een warmtenet aangelegd. Op dit warmtenet worden eerst huurwoningen aan de Constantijn Huygenslaan aangesloten. Wilt u kennismaken met wereld van het warmtenet? Kom dan langs en stel uw vragen aan de aanwezige specialisten. Lees meer over dit project op www.papendrecht.nl/warmtenet 

Datum        woensdag 29 maart 2023
Locatie        raadzaal, gemeentehuis Papendrecht
Tijd        inloop tussen 16:00 en 19:30 uur; u kunt zelf kiezen wanneer u binnenloopt.

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:
- Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 
Voor de activiteit bouwen en strijdig gebruik: 
    op 9 maart 2023 voor het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel Vincent van Goghlaan 17 te Papendrecht (zaaknummer 2649808).

Voor de activiteit strijdig gebruik: 
    op 7 maart 2023 voor het (tijdelijk) wijzigen van het gebruik van het pand op het perceel Rembrandtlaan 1 te Papendrecht (zaaknummer 2648686).

Bezwaarclausule

Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 
Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt. 
Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

Papendrecht, 15 maart 2023,
Burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         burgemeester,
J.M. Ansems         M.J.M. van Driel

Bekendmakingen collectes

In het landelijk collecterooster van het CBF zijn de volgende goede doelen opgenomen voor het houden van een collecte in de gemeente:
•    Amnesty International:  van 12 tot en met 18 maart 2023.
•    Reuma Nederland: van 19 tot en met 25 maart 2023.

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot april 2023
A. Anemastraat herstraten voetpad en verwijderen van wortelopdruk tot half maart 2023
Heel Papendrecht
 • Snoeien, rooien en planten van bomen
 • Onderhoudsronde kolken en lijngoten 
het hele jaar

 

Gemeentenieuws van woensdag 8-3-2023 

Verwijderen fietsen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat geparkeerde fietsen waarvan de eigenaar niet te achterhalen is, door de gemeente zullen worden verwijderd (o.g.v. art. 5.5.lid 1 APV). Deze fietsen worden beschouwd als wrak. In de Staringlaan, Vondellaan,  Hendrik Breitnerstraat, Oltmanstraat,  Jacob Marisstraat, Jozef Israëlstraat,  Leeuwerikstraat, Jan Steenlaan, Zernikelaan, Stellingmolen (t.h.v. Tijdloos), Vrijheer van Eslaan (t.h.v. de Sterflat) en de bushaltes aan de Burgemeester Keijzerweg staan deze ‘fietswrakken’. De fietsen zijn inmiddels voorzien van een sticker en dienen uiterlijk  23 maart 2023 te zijn verwijderd. 

Verwijderen witte aanhangwagen 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op de parkeerplaats aan de Lange Tiendweg een witte aanhangwagen staat in strijd met artikel 5:6 APV. Het is verboden een aanhangwagen langer dan zeven achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom op de weg te parkeren.
De eigenaar wordt gevraagd zich binnen twee weken na dit bericht te melden bij de gemeente aan de Markt 22. Na deze weken zal het voertuig worden verwijderd. Afhankelijk van de staat van de aanhangwagen zal deze 13 weken worden opgeslagen of meteen worden vernietigd. 

Wilt u een bezwaarschrift indienen tegen bovenstaande bekendmakingen of meer informatie? Kijk op www.papendrecht.nl/actueel of neem contact op met de gemeente Papendrecht via 14 078
             

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
    op 27 februari  2023 voor het plaatsen van een overkapping aan de achterzijde van de woning  op het adres Westeind 47B  (zaaknummer Z2023-00000038);
    Op 1 maart 2023 voor het verbouwen van woning tbv het realiseren van 1 woning op het adres Oude Veer 9 (zaaknummer Z2023-00000041).

Voor de activiteit uitweg aanleggen:
    op 23 januari 2023 voor het vergroten van de uitweg voor het huis op het adres Steilsteven 16 (zaaknummer Z2023-00000007).
    Op 27 februari 2023 voor het aanleggen van een uitweg voor het huis op het adres Constantijn Huygenslaan 2 (zaaknummer Z2023-00000039).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 
 

Papendrecht, 8 maart 2023,

Burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         burgemeester,
J.M. Ansems         M.J.M. van Driel

Bekendmakingen collectes 

In het collecterooster van het CBF zijn de volgende goede doelen opgenomen voor het houden van collectes:
•    Jantje Beton-  van 5 maart tot en met 11 maart 2023
•    Amnesty International van 12 maart tot en met 18 maart 2023

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot april 2023
A. Anemastraat herstraten voetpad en verwijderen van wortelopdruk tot half maart 2023
Andoornlaan nabij de N3 aanpassen van de fietsersoversteek vanaf 6 februari 2023 tot half maart 2023
Heel Papendrecht
 • Snoeien, rooien en planten van bomen
 • Onderhoudsronde kolken en lijngoten 
het hele jaar

 

Gemeentenieuws van woensdag 1-3-2023 

Voornemen tot verhuur van gemeentegrond: Tiendzone perceel grasland, kavel 9.

De gemeente Papendrecht publiceert hierbij het voornemen om het grasland Tiendzone 9, circa 500m2, kadastrale aanduiding Papendrecht C 4860 (ged.) te verhuren.
De gemeente Papendrecht geeft aan waarom er op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze uitgifte. 

Toelichting één serieuze gegadigde

De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor deze verschillende verhuren. De gemeente Papendrecht zal de grond verhuren aan de eerstvolgende die op de wachtlijst voor grasland van de gemeente Papendrecht genoteerd staat. 

Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor deze uitgifte omdat u interesse heeft in het huren van het perceel grasland én ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan dient u binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking een kort geding procedure aanhangig te maken bij de bevoegde voorzieningenrechter. 

U moet hierover de gemeente in kennis stellen door betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. 

*** 

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:

    op 18 februari 2023 voor het restylen voorgevel op het adres Kerkbuurt 72  (zaaknummer Z2023-00000031);
    op 20 februari 2023 voor het verplaatsen van kozijn voordeur en veranderen van kozijnkleur op het adres Groen van Prinstererstraat 9 (zaaknummer Z2023-00000033);
    op 23 februari 2023 voor tijdelijke bewoning tijdens de bouw van de nieuwe woning op het adres Westeind 25 (zaaknummer Z2023-00000036).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 

- Verlengde beslistermijn ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning de beslistermijn is verlengd:

    op 21 februari 2023 is de beslistermijn verlengd voor de aanvraag dakkapel op het adres Abelenhof 35 (zaaknummer 2649978). De beslistermijn is verlengd van 28 februari 2023 naar 11 april 2023.

- Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:  

Voor de activiteit bouwen en de activiteit strijdig gebruik:

    op 21 februari 2023 voor het plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen in de vorm van zonnepanelen boven de fruitbomen (fase 1 met een totale oppervlakte van  2733 m2) op de percelen behorende bij het fruitteeltbedrijf op het adres Matenasche Scheidkade 2 (zaaknummer 2649811). 

Bezwaarclausule

Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 

Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt. 

Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

Papendrecht,  1 maart 2023,

Burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         burgemeester,
J.M. Ansems         M.J.M. van Driel

Bekendmakingen collecte 

In het collecterooster van het CBF staat vermeld dat Jantje Beton een vergunning heeft om te mogen collecteren in Papendrecht van 5 maart tot en met 11 maart 2023. 

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot april 2023
A. Anemastraat herstraten voetpad en verwijderen van wortelopdruk tot half maart 2023
Andoornlaan nabij de N3 aanpassen van de fietsersoversteek vanaf 6 februari 2023 tot half maart 2023
Heel Papendrecht
 • Snoeien, rooien en planten van bomen
 • Projectmatige vervanging en verduurzaming openbare verlichting 
 • Onderhoudsronde kolken en lijngoten 
tot en met januari 2023
Gemeentenieuws van woensdag 22-2-2023 

Bent u nog niet of niet volledig gevaccineerd? U kunt weer zonder afspraak terecht op meerdere locaties. Vaccinatie tegen Corona is gratis.
Kijk op https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl voor meer informatie over de locaties. 

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Z-23-421204

De Gemeente Papendrecht heeft een melding ontvangen voor het veranderen van de inrichting op de Willem Dreeslaan 10 Papendrecht.

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?
Een melding wordt bij de gemeente gedaan om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

Wanneer neemt de gemeente een besluit over de melding van de activiteit?
Een melding leidt niet tot een besluit. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. 
Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

Heeft u vragen over de melding van de activiteit?
U kunt de melding bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan via het telefoonnummer 14078.

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
    op 10 februari 2023 voor het realiseren van een aanbouw achterzijde van de woning op het adres Visschersbuurt 134  (zaaknummer Z2023-00000027);
    Op 14 februari 2023 voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het adres IJspolderweg 1 (zaaknummer Z2023-00000028);

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 

Papendrecht,  22 februari 2023,

Burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         burgemeester,
J.M. Ansems         M.J.M. van Driel
 

Bekendmakingen collectes 

In het collecterooster van het CBF zijn van 12 februari tot en met 4 maart 2023 geen collectes voor goede doelen opgenomen i.v.m. een vrije periode.

Reserveren individuele gehandicaptenparkeerplaats diverse locaties

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten op de volgende locaties in Papendrecht individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen:
- Acaciahof
- Da Costastraat

Volgens de beleidsregels komen de aanvragers in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats. Voor het reserveren van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen zijn verkeersbesluiten genomen. Tegen de genomen besluiten is bezwaar mogelijk. De verkeersbesluiten zijn in te zien via www.officielebekendmakingen.nl en liggen ter inzage tot 22 maart 2023.

Reserveren parkeerplaatsen diverse locaties ten behoeve van het opladen van elektrische auto's


Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten gereserveerde parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto's te reserveren in de volgende straten:

- Da Costastraat ter hoogte van de Van Maerlantstraat
- Da Costastraat ter hoogte van huisnummers 14 t/m 30
- De Vang naast bestaande laadpaal
- Jan van Goijenstraat naast bestaande laadpaal
- Jasmijnstraat naast bestaande laadpaal
- Lange Tiendweg ter hoogte van het Sneeuwklokje
- Leliestraat ter hoogte van de Goudenregenstraat
- Lisdreef ter hoogte van huisnummers 69 t/m 75
- Noordersingel ter hoogte van de van Lennepstraat 166 - 176
- PC Hooftlaan ter hoogte van huisnummers 154 t/m 164
- Stellingmolen ter hoogte van huisnummers 2 t/m 16
- Vincent van Goghlaan tussen de Jacob Marisstraat en Willem Roelofsstraat 

Voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's zijn verkeersbesluiten genomen. Tegen de genomen verkeersbesluiten is bezwaar mogelijk. De verkeersbesluiten zijn in te zien via www.officielebekendmakingen.nl en liggen ter inzage tot 22 maart 2023.             

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot april 2023
Andoornlaan nabij de N3 aanpassen van de fietsersoversteek vanaf 6 februari 2023 tot half maart 2023
Heel Papendrecht
 • Snoeien, rooien en planten van bomen
 • Projectmatige vervanging en verduurzaming openbare verlichting 
 • Onderhoudsronde kolken en lijngoten 
tot en met januari 2023
Gemeentenieuws van woensdag 15-2-2023 

Corona 

Bent u nog niet of niet volledig gevaccineerd? U kunt weer zonder afspraak terecht op meerdere locaties. Vaccinatie tegen Corona is gratis.
Kijk op https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl voor meer informatie over de locaties. 
 

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een fitnessbedrijf op de locatie Markt 167 te Papendrecht (Z-22-419444)

De Gemeente Papendrecht heeft een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen. De melding is gedaan voor het oprichten van een fitnessbedrijf op de locatie Markt 167 te Papendrecht .
Waarom publiceert de gemeente dit bericht?
Een melding wordt bij de gemeente gedaan om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.
Wanneer neemt de gemeente een besluit over de melding van de activiteit?
Een melding leidt niet tot een besluit. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.
Heeft u vragen over de melding van de activiteit?
U kunt de melding bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan via het telefoonnummer 14078.
                     

Vaststelling bestemmingsplan 'Veerpromenade-Markt’, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan 'Veerpromenade-Markt' op donderdag 2 februari 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad bovendien besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
Ligging plangebied
Het plangebied is gelegen in het centrum van Papendrecht in de wijk Westpolder. Het plangebied sluit met de noord(oost)zijde aan op de Markt. Ten oosten van het plangebied ligt de straat Veerpromenade en ten zuiden van het plangebied ligt de straat De Passage. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1.220 m². Het betreffen gedeelten van de kadastrale percelen 6775, 6776, 5194 en 8200 (sectie B).
Gemeente Papendrecht is voornemens aan de Veerpromenade-Markt in Papendracht de mogelijkheid te bieden om een gebouw te realiseren. Het gaat hier om een gebouw met daarin maximaal 50 woningen boven een commerciële plint met, onder andere, horeca. Het plangebied betreft een gedeelte van de gronden van het voormalige “Van der Kevie pand” aan de Veerpromenade en Markt in het centrum van Papendrecht.
 
Terinzagelegging
Het bestemmingsplan, vernoemde besluiten, en alle bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 15 februari 2023 tot en met woensdag 29 maart 2023 ter inzage in het gemeentehuis. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078) en digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0590.Veerpromenade-3001).
 
Beroep bestemmingsplan en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen 
Met ingang van donderdag 16 februari 2023 tot en met donderdag 30 maart 2023 kan, naar de huidige stand van het recht, beroep worden ingesteld door een (niet-)belanghebbende (rechts)persoon die een zienswijze heeft ingediend. In sommige gevallen is het ook mogelijk voor (niet-)belanghebbende (rechts)personen die die geen zienswijze heeft ingediend om beroep in te stellen. De bestuursrechter zal dan toetsen aan het zogeheten relativiteitsvereiste. 
Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 's-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding 
Het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking met ingang van vrijdag 31 maart 2023. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit waarvoor de voorlopige voorziening is gevraagd, niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:
 

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
    op 6 februari  2023 voor het realiseren van een appartementencomplex op het adres Veerpromenade 23  (zaaknummer Z2023-00000025).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 

- Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: 

Voor de activiteit bouwen:
    op 9 februari 2023 voor het aanbrengen van een nieuwe gevelreclame bestaande uit een verlicht logo en doosletters ten behoeve van Anytime Fitness aan de gevel van het pand op het adres Markt 167A (zaaknummer 2649603).

Bezwaarclausule
Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 
Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt. 
Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.


Papendrecht,  15 februari 2023,

Burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         burgemeester,
J.M. Ansems         M.J.M. van Driel

 
Bekendmakingen collectes 

In het collecterooster van het CBF zijn van 12 februari tot en met 4 maart 2023 geen collectes voor goede doelen opgenomen i.v.m. een vrije periode.

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot april 2023
Watermolen        herstraten voetpaden  tot eind februari 2023
Andoornlaan nabij de N3 aanpassen van de fietsersoversteek vanaf 6 februari 2023 tot half maart 2023
Heel Papendrecht
 • Snoeien, rooien en planten van bomen
 • Projectmatige vervanging en verduurzaming openbare verlichting 
 • Onderhoudsronde kolken en lijngoten 
tot en met januari 2023
Gemeentenieuws van woensdag 8-2-2023 

Corona 

Bent u nog niet of niet volledig gevaccineerd? U kunt weer zonder afspraak terecht op meerdere locaties. Vaccinatie tegen Corona is gratis.
Kijk op https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl voor meer informatie over de locaties 

Kennisgeving beschikking, ambtshalve wijziging / actualisatie omgevingsvergunning (Z-19-346892)

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat zij hebben besloten, om op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de eerder verleende omgevingsvergunning (de oprichtingsvergunning d.d. 17 juni 1993, kenmerk: DWM/58194) van TotalEnergies Marketing Nederland N.V. ambtshalve te wijzigen. Het betreft de inrichting Total Noordhoek, zijnde een tankstation inclusief LPG en verkooppunt, gelegen aan de Burgemeester Keijzerweg 2 te Papendrecht.

Inzage
De beschikking ligt van 9 februari 2023 tot en met 24 maart 2023 ter inzage en kan tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis van Papendrecht of op afspraak (telefoonnummer 14078).

Beroep instellen
Eenieder die het niet eens is met dit besluit kan tegen deze beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).
Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven. 
Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. 
Het indienen van een beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht (Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

                    
Anterieure exploitatieovereenkomst

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van het bepaalde in artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij met de eigenaar van de gronden achter Westeind 35-39 op 17 januari 2023 een overeenkomst hebben gesloten. In de overeenkomst hebben de gemeente en de initiatiefnemer afspraken vastgelegd rondom de exploitatiekosten die samenhangen met de herontwikkeling van de bestaande bedrijfsbebouwing naar wonen in 16 appartementen op meerdere percelen gelegen achter Westeind 35-39, kadastraal bekend gemeente Papendrecht, sectie A, nummers 7953, 8034 en 8181.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor iedereen ter inzage. Deze is tijdens de openingstijden in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Markt 22 te Papendrecht.


Bekendmakingen door burgemeester en wethouders van Papendrecht: 


In de Pieter Brueghelstraat staat een grijze aanhangwagen geplaatst in strijd met het bepaalde in artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening (APV). Op grond van dit artikel is het verboden een aanhangwagen langer dan op zeven achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom op de weg te plaatsen of te hebben. 
De eigenaar gelieve zich binnen twee weken na het verschijnen van dit bericht te melden bij de gemeente aan de Markt 22. Na deze weken zal het voertuig worden verwijderd. Afhankelijk van de staat van het voertuig zal het 13 weken worden opgeslagen, dan wel onmiddellijk worden vernietigd. 
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan: 
Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.
Het bezwaarschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is geregeld in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn. Verder moet er ten minste in staan: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Wilt u ook het telefoonnummer vermelden, waarop u overdag te bereiken bent en uw e-mailadres? De behandelaar van het bezwaar kan dan persoonlijk contact met u opnemen om de behandeling met u te bespreken.
Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor de behandeling van het een verzoek om voorlopige voorziening brengt de Rechtbank een bedrag van € 167,-- aan griffierecht in rekening. 

Omgevingsvergunningen


- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Voor de activiteit bouwen:
    Op 26 januari 2023 voor het realiseren van Nieuwbouw Bedrijfsruimte op het adres Geulweg 4 ( zaaknummer Z2023-00000008 );
    Op 26 januari 2023 voor het plaatsen van een dakkapel en dakopbouw op het adres Vondellaan 122 (zaaknummer Z2023-00000009);
    Op 26 januari 2023 voor het plaatsen van een carport op het ades J.J. Vorrinkstraat 8 (zaaknummer Z2023-00000010);
    Op 30 januari 2023 voor het plaatsen van een dakopbouw op het adres Baars 36 (zaaknummer Z2023-00000013);
    Op 31 januari 2023 voor het plaatsen van een dakkapel en gevelwijziging op het adres Beukmolen 106 (zaaknummer Z2023-00000014);
    Op 31 januari 2023 voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het adres Torenmolen 67 (zaaknummer Z2023-00000015);
    Op 1 februari 2023 voor het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van de woning op het adres Westeind 93 (zaaknummer Z2023-00000020).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 

- Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: 
Voor de activiteit bouwen en strijdig gebruik:
-    op 30 januari 2023 voor het uitbreiden van de woning op het perceel Tollensstraat 19 (zaaknummer 2649188).

Bezwaarclausule
Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 
Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt. 
Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

 

Papendrecht,  8 februari 2023,

Waarnemend burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         burgemeester,
J.M. Ansems         A.M.M. Jetten

Bekendmaking collecte 

In het landelijke collecterooster van het CBF staat dat van 5 tot en met 11 februari 2023 gecollecteerd mag worden voor "Hartekind" in Papendrecht.

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot april 2023
Watermolen        herstraten voetpaden  tot eind februari 2023
Andoornlaan nabij de N3 aanpassen van de fietsersoversteek vanaf 6 februari 2023 tot half maart 2023
Heel Papendrecht
 • Snoeien, rooien en planten van bomen
 • Projectmatige vervanging en verduurzaming openbare verlichting 
 • Onderhoudsronde kolken en lijngoten 
tot en met januari 2023
Gemeentenieuws van woensdag 1-2-2023 

De balies van het gemeentehuis en de bibliotheek zijn op woensdag 8 februari gesloten vanaf 17 uur. 


Gemeente Papendrecht. Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Geulweg 4 te Papendrecht (Z-23-420404)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht maken bekend dat zij op 11 januari 2023 melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen van Kaars grondverzet B.V. voor het veranderen van de inrichting, zijnde een bedrijf gespecialiseerd op het gebied van grond-, weg- en waterbouw.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.

    
Gemeente Papendrecht. Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Kattestaart 2 te Papendrecht (Z-22-419844.)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht maken bekend dat zij op 22 december 2022 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen van Sport en dansstudio Bounce voor het oprichten van een sport- en dansstudio aan de Kattestaart 2 Papendrecht.
Deze melding is afgehandeld.
Onder verwijzing naar het zaaknummer kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid benadrukt dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.    

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
    op 23 januari 2023 voor het vervangen van een steiger en het plaatsen van een damwand op het adres Westeind 132A (zaaknummer Z2023-00000006);
    op 23 januari 2023 voor het vergroten van de oprit voor het huis op het adres Steilsteven 16 (zaaknummer Z2023-00000007).

Voor de activiteit strijdig gebruik bestemmingsplan:
    op 19  januari 2023 voor kamerverhuur aan vier personen op het adres Wiardi Beckmanstraat 66 (zaaknummer Z2023-00000005).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 

 
- Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: 

Voor de activiteit bouwen en de activiteit strijdig gebruik:
    op 24 januari 2023 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning op het adres Abelenhof 33 (zaaknummer 2649535)

Bezwaarclausule

Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 
Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt. 
Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.


Papendrecht,  1 februari 2023,

Waarnemend burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         waarnemend burgemeester,
J.M. Ansems         A.M.M. Jetten
 

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot april 2023
Andoornlaan nabij de N3 aanpassen van de fietsersoversteek vanaf 6 februari 2023 tot half maart 2023
Heel Papendrecht
 • Snoeien, rooien en planten van bomen
 • Projectmatige vervanging en verduurzaming openbare verlichting 
 • Onderhoudsronde kolken en lijngoten 
tot en met januari 2023
Gemeentenieuws van woensdag 25-1-2023 

Installatie nieuwe burgemeester

Woensdag 8 februari wordt de nieuwe burgemeester van Papendrecht geïnstalleerd. Iedereen is van harte welkom om mevrouw Margreet van Driel persoonlijk te komen feliciteren en met haar kennis te maken. Lees er meer over in de uitnodiging en op onze website

Papendrecht herdenkt Watersnoodramp 1953

Woensdag 1 februari 2023 herdenken we dat het zuidwesten van Nederland 70 jaar geleden werd getroffen door de Watersnoodramp. Als gevolg van de overstromingen in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953, verloren 1.836 mensen hun leven. Ook in Papendrecht vielen er twee slachtoffers. De herdenking vindt plaats bij het herdenkingsmonument bij de dijkpaal aan de Noordhoek. Iedereen is welkom bij de herdenking. 

Programma woensdag 1 februari om 9.30 uur
Burgemeester Annemiek Jetten legt samen met Stichting Dorpsbehoud Papendrecht bloemen bij het officiële herdenkingsmonument bij de dijkpaal aan de Noordhoek. 
Hierna volgt een korte bijeenkomst in de raadzaal van de gemeente waar enkele toespraken worden gehouden. In de hal van het gemeentehuis zijn o.a. een schilderij van de dijkdoorbraak en foto's te zien. Deze materialen stelt Stichting Dorpsbehoud Papendrecht beschikbaar. In de bibliotheek hangt een grote overzichtskaart van het getroffen gebied en zijn er verschillende boeken over de watersnood te vinden.

Watersnood in Papendrecht
Ook in Papendrecht brak de dijk door over een lengte van 80 meter in die rampzalige nacht van 1 februari 1953. Omdat er toen nog niet zoveel mensen in de Papendrechtse polder woonden, konden de meesten tijdig worden geëvacueerd. Toch vielen er twee slachtoffers. Daarnaast vele stuks (klein)vee en veel materiële schade voor bijna alle inwoners.

Het enorme gat in de dijk werd in vijf dagen tijd gedicht, een gigantische operatie. Militairen en inwoners vulden zandzakken. Transportbedrijven uit Papendrecht en omgeving stortten complete vrachten zand en klei. Het duurde zes weken voordat het ‘Watermesien' (gemaal aan de Noordhoek 14) al het water uit de polder had gemalen.  

Tentoonstelling 'Watersnood 1953, het herdenken waard'
In Museum Dorpsbehoud is vanaf zaterdag 4 februari de tentoonstelling ‘Watersnood 1953, het herdenken waard’ te zien. Met kranten uit die periode, foto’s van o.a. het gehele getroffen gebied en de herstelwerkzaamheden. In de leeszaal een verzameling artikelen van 'Ken uw Dorp' met indringende verhalen.
Wanneer:     iedere zaterdag van 4 februari t/m 24 juni 2023
Tijden:        14 – 16 uur
Kosten:        de toegang is gratis.

    

Kennisgeving beschikking verleende omgevingsvergunning (Z-22-419090)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht hebben op 16 januari 2023 besloten een omgevingsvergunning te verlenen aan Duratherm Nederland B.V. voor het buiten een inrichting installeren van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Reynier van Hemertenlaan 1 te Papendrecht

Inzage
De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. 
Via telefoonnummer 078 - 7708585 kunt u een afspraak maken.

Bezwaar
Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Met ingang van de dag na de
bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken met ingang van de dag na de bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij burgemeester en wethouders van Papendrecht. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet.
Heeft de aanvrager of een derde belanghebbende een spoedeisend belang om de werking van deze beschikking te laten schorsen, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter.


Kennisgeving beschikking Milieuneutrale omgevingsvergunning Reguliere voorbereidingsprocedure (Z-22-418567) Kerkbuurt 1A Papendrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht hebben op 12 januari 2023 besloten een omgevingsvergunning (milieu neutrale veranderingsvergunning art. 2.1, lid 1 onder e Wabo, jo artikel 3.10 lid 3 Wabo). te verlenen aan Anjoko B.V. voor het uitbouwen c.q. verbouwen van een loods.

Inzage
De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 770 8585 kunt u 
een afspraak maken.
Beroep 
Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, en diegenen die een zienswijze naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift zes weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, 
vierde lid, van de Awb, aan met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd.
Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening is verzocht. Dat kan als onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De beschikking treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Men kan digitaal een beroep en een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

                                
Ontwerp omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op het perceel Westeind 25

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking voor de realisatie een vrijstaande woning op het perceel Westeind 25 ter inzage ligt. De inzagetermijn duurt van donderdag 26 januari tot en met woensdag 8 maart 2023. 
De aanvraag omgevingsvergunning is in strijd met de voorschriften van de geldende beheersverordening ' Beheersverordening Centrumgebied'. Op het perceel ligt de bestemming 'Detailhandel'. De bouw van een vrijstaande woning is binnen deze bestemming niet mogelijk. Omdat wij medewerking willen verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning  moet worden afgeweken van de geldende beheersverordening. Dit willen wij doen door het nemen van een buitenplans afwijkingsbesluit op grond van artikel 2.12 van de Wabo.
Voordat de procedure kan worden opgestart moet worden bekeken of een vormvrij m.e.r.-beoordeling nodig is. Gezien de omstandigheden is dit initiatief niet te beschouwen als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. Daarom hoeft er geen (vormvrije) m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden.
Daarnaast heeft het college het voornemen geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal anders verzekerd is, er geen fasering noodzakelijk is en er geen nadere eisen gesteld hoeven worden.
Het ontwerpbesluit kan tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken zijn ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl (t_NL.IMRO.0590.PB16Westeind25-2001).
Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door een zienswijze in te dienen. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de medeweker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

  
Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:
- Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend: 
Voor de activiteit bouwen: 
    op 16 januari 2023 voor het wijzigen van de voorgevel op het perceel Groen van Prinstererstraat 83 (zaaknummer 2648512).
Bezwaarclausule
Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 
Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt. 
Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

Papendrecht 25 januari 2023,

Waarnemend burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         waarnemend burgemeester,
J.M. Ansems         A.M.M. Jetten

Bekendmakingen collecte

Volgens het collecterooster van het CBF wordt van 29 januari tot en met 4 februari 2023 gecollecteerd voor de Hersenstichting

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot april 2023
Heel Papendrecht
 • Snoeien, rooien en planten van bomen
 • Projectmatige vervanging en verduurzaming openbare verlichting 
 • Onderhoudsronde kolken en lijngoten 
tot en met januari 2023
Gemeentenieuws van woensdag 18-1-2023 

Corona 

Bent u nog niet of niet volledig gevaccineerd? U kunt van 16 tot en met 21 januari zonder afspraak terecht op meerdere locaties. Vaccinatie tegen Corona is gratis.
Kijk op https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl voor meer informatie over de locaties 

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
    op 10  januari 2023 voor  het geplaatst houden en deels uitbreiden van de bestaande luifels aan het pand op het adres Markt 2 (zaaknummer Z2023-00000001).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 
 

Papendrecht,  18 januari 2023,

Waarnemend burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         waarnemend burgemeester,
J.M. Ansems         A.M.M. Jetten

Bekendmakingen collectes 

In het collecterooster van het CBF zijn van 4 december tot en met 28 januari 2023 geen goede doelen opgenomen voor het houden van collectes i.v.m. een vrije periode.

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot april 2023
Heel Papendrecht
 • Snoeien, rooien en planten van bomen
 • Projectmatige vervanging en verduurzaming openbare verlichting 
 • Onderhoudsronde kolken en lijngoten 
tot en met januari 2023

    

Gemeentenieuws van woensdag 11-1-2023 

Corona 

Bent u nog niet of niet volledig gevaccineerd? U kunt van 9 tot en met 14 januari zonder afspraak terecht op meerdere locaties. Vaccinatie tegen Corona is gratis.
Kijk op https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl voor meer informatie over de locaties 

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Voor de activiteit bouwen:
    op 3 januari 2023 voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak op het adres Abelenhof 35  (zaaknummer 2649078).


Rectificatie publicatie van 28-12-2022:

    Op 16 december voor het aanbrengen van reclame uiting Anytime Fitness aan de voorgevel op het adres Markt 167A (zaaknummer 2649603);  
    Op 16 december 2022 voor het permanent verhuren van het kantoor aan de voorzijde op het adres Nanengat 7 (zaaknummer 2649602); Zaaknummer was niet vermeld.

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 

 
- Buiten behandeling gelaten aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen buiten behandeling hebben gelaten:
    op 5 januari 2023 voor het veranderen van het (raam)kozijn) aan de voorzijde ter hoogte van de eerste verdieping van de woning Cypressenlaan 6 (zaaknummer 2649261).

- Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: 
Voor de activiteit uitvoeren van werkzaamheden:
    op 4 januari 2023 voor aanlegwerkzaamheden bestaande uit het graven van een sleuf t.b.v. een nieuwe rioolpersleiding over een lengte van 250 meter en het vrijgraven en geheel verwijderen van de bestaande betonnen persleiding inclusief fundatiebalken, kespen en de bestaande uitstroomput van de RWZI. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de locaties: B 5513 perceel naast Visschersbuurt 140, B 4627 perceel waterzuivering, B 5593 perceel naast Kerkbuurt 28, B 5594 ter hoogte van Zalmsteeg 4, B 4726 en B 4725 perceel achter Zalmsteeg 1 t/m 3, B 4182 perceel Zalmsteeg 1, B 5324 en B 5459 ter hoogte van Kerkbuurt 2 t/m 140. (zaaknummer 2648188)

Voor de activiteit bouwen, de activiteit strijdig gebruik en het aanleggen van een uitweg:
    op 29 december 2022 voor het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw met 16 units en verdeeld over 2 blokken en het aanleggen van een uitrit (met verplaatsing van 3 parkeerplaatsen) op het toekomstige adres Geulweg 5 t/m 35 (zaaknummer 2645973).

Voor de activiteit strijdig gebruik:
    op 2 januari 2023 voor het wijzigen van het gebruik van een woning ten behoeve van kamerverhuur (het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte voor drie of vier personen) op het adres J.R. Thorbeckesingel 24 (zaaknummer 2649555).


Bezwaarclausule

Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 
Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt. 
Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

Papendrecht,  11 januari 2023,

Waarnemend burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         waarnemend burgemeester,
J.M. Ansems         A.M.M. Jetten

 

Bekendmakingen collectes 

In het collecterooster van het CBF zijn tot en met 28 januari 2023 geen goede doelen opgenomen voor het houden van collectes i.v.m. een vrije periode.

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot april 2023
Heel Papendrecht
 • Snoeien, rooien en planten van bomen
 • Projectmatige vervanging en verduurzaming openbare verlichting 
 • Onderhoudsronde kolken en lijngoten 
tot en met januari 2023

    

Gemeentenieuws van woensdag 4-1-2023 

Bereikbaarheid gemeente

Maandag 9 januari is het gemeentehuis gesloten tot 10:00 uur en ook niet telefonisch bereikbaar.


Corona 

Bent u nog niet of niet volledig gevaccineerd? U kunt van 2 tot en met 7 januari zonder afspraak terecht op meerdere locaties. Vaccinatie tegen Corona is gratis.
Kijk op https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl voor meer informatie over de locaties 

 

Kennisgeving beschikking verleende omgevingsvergunning Wouter Oemlaan 5 te Papendrecht (Z-22-418666)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht maken bekend dat zij op 20 december 2022 hebben besloten een omgevingsvergunning (beperkte milieutoets) te verlenen aan Duratherm Nederland B.V.
voor het buiten een inrichting installeren van een gesloten bodemenergiesysteem.

Inzage 
De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer 078 – 7708585 kunt u een afspraak maken.

Bezwaar
Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager en treedt in werking  de dag na de bekendmaking. Binnen zes weken kan bezwaar worden aangetekend bij burgemeester en wethouders van Papendrecht. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet.
Heeft de aanvrager of een derde belanghebbende een spoedeisend belang om de werking van deze beschikking te laten schorsen, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter.


Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
    op 24 december 2022 voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het adres Vincent van Goghlaan 17 (zaaknummer 2649808);
    Op 23 december 2022 voor herontwikkeling van de bestaande bebouwing 16 appartementen aan het Westeind 39 (zaaknummer 2649809);
    Op 23 december 2022 voor het plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen fruitgaard op het adres Matenasche Scheidkade 2 (zaaknummer 2649811);
    Op 27 december 2022 voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het adres Reviusstraat 13 (zaaknummer 2649848).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 


- Verlengde beslistermijn ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat voor de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de beslistermijn is verlengd:
    op 26 december 2022 is de beslistermijn verlengd voor het verbreden van de uitweg op het adres Margriethof 17 (zaaknummer 2648299). De beslistermijn is verlengd van 1 januari 2023 naar 12 februari 2023;
    op 23 december 2022 is de beslistermijn verlengd voor het wijzigen van de bestaande milieuvergunning van het bedrijf Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong Papendrecht B.V. (zaaknummer 2649783);
    op 29 december 2022 is de beslistermijn verlengd voor aanlegwerkzaamheden bestaande uit het graven van een sleuf t.b.v. een nieuwe rioolpersleiding over een lengte van 250 meter en het vrijgraven en geheel verwijderen van de bestaande betonnen persleiding inclusief fundatiebalken, kespen en de bestaande uitstroomput van de RWZI te Papendrecht (zaaknummer 2648188). De beslistermijn is verlengd van 29 december 2022 naar 9 februari 2023.

- Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: 

Voor de activiteit strijdig gebruik:
    op 27 december 2022 voor het wijzigen van het gebruik van een woning ten behoeve van kamerverhuur (het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte voor drie of vier personen) op het adres Pieter Zeemanlaan 30 (zaaknummer 2649553).

Voor de activiteit kappen:
    op 30 november 2022 voor het kappen van een zilverlinde naast de Staartmolen 14. Als gevolg van de laatste ophoging/renovatie van de Stellingmolen is de boom niet goed gegroeid. Terug snoeien is niet meer mogelijk en de ontwikkelingsruimte was bij aanplant al beperkt (zaaknummer 2648642).

Bezwaarclausule

Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 

Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt. 

Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

 

Papendrecht,  4 januari 2023,

Waarnemend burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         waarnemend burgemeester,
J.M. Ansems         A.M.M. Jetten


Bekendmakingen collectes 

In het collecterooster van het CBF zijn van 4 december tot en met 28 januari 2023 geen goede doelen opgenomen voor het houden van collectes i.v.m. een vrije periode.

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot april 2023
Heel Papendrecht
 • Snoeien, rooien en planten van bomen
 • Projectmatige vervanging en verduurzaming openbare verlichting 
 • Onderhoudsronde kolken en lijngoten 
tot en met januari 2023