School op SEEF label voor de Viermaster

14 september reikte wethouder Arno Janssen, in de Maand van de Veilige Schoolomgeving, voor de tweede keer het School op SEEF label uit aan basisschool De Viermaster. In Papendrecht nemen nu 8 basisscholen deel aan het programma School op SEEF, waarvan 7 scholen een label 1 keer of meer hebben behaald.

School op SEEF label De Viermaster

Het label toont aan dat de school voldoende aandacht schenkt aan verkeerseducatie en verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Wethouder Arno Janssen vindt het belangrijk dat er aan veiligheid in het verkeer aandacht geschonken wordt. "Het is enorm belangrijk dat kinderen op een veilige manier en zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan het verkeer."

SEEF Papendrecht

Wethouder Arno Janssen is blij dat er nu al 8 basisscholen aan dit programma mee doen. Janssen: "Het lesprogramma van School op SEEF biedt de kinderen een nuttig én vrolijk leerconcept aan. Kinderen, ouders, leerkrachten en de buurt werken hierin samen met als doel om verkeersveilige routes naar school te creëren."

Het ´School op SEEF´ programma zorgt voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie. Het programma heeft als doel dat de schoolomgeving en de schoolroutes voor kinderen in de basisschoolleeftijd veilig zijn ingericht en dat er praktisch en theoretisch verkeersonderwijs in alle groepen van de basisschool plaatsvindt. Zo worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. Daarnaast worden kinderen gestimuleerd zo veel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan. Zie ook www.schoolopseef.nl voor meer informatie.