Geslaagde ontbijtbijeenkomst met geld- en bespaartips voor inwoners

Ruim 100 inwoners hebben 17 oktober deelgenomen aan de ontbijtbijeenkomst die de gemeente Papendrecht samen met de Sociale Dienst Drechtsteden organiseerde, en waarin geld- en besparingstips centraal stonden. Terwijl de inwoners genoten van een gratis ontbijt in Pannenkoekenhuis Fritella, werden ze welkom geheten door wethouder Sociaal Domein Jaco van Erk en wethouder Financiën Sophia de Keizer. Tijdens en na het ontbijt kregen de aanwezigen tips hoe men beter om kan gaan met een beperkt financieel budget. De aanwezige professionals van diverse maatschappelijke organisaties gingen uitgebreid in gesprek met inwoners, en ook onderling wisselden inwoners hun eigen ervaringen en praktijkvoorbeelden met elkaar uit.

Als maatschappelijk organisaties waren aanwezig: Schuldhulpmaatje, Sterk Papendrecht, Sociale Dienst Drechtsteden, Stichting Present, Stichting ANDERS Drechtsteden, Stichting Leergeld Drechtsteden, Woonkracht10,  Bibliotheek Aanzet en de Energiehulp.

In zijn toespraak sprak wethouder Van Erk mede namens zijn collega De Keizer zijn waardering uit dat mensen naar deze ontbijtbijeenkomst waren gekomen. Van Erk: "Deze bijeenkomst voorzag in een duidelijke behoefte. Op een laagdrempelige manier en in een open sfeer zijn inwoners met elkaar in gesprek gegaan. 
En dat over een onderwerp dat best kwetsbaar ligt. Het is namelijk niet zo makkelijk om te praten over financiële zorgen. Het was goed om zo bij elkaar te zijn. We hebben samen met de organisaties ook veel informatie verstrekt over geldzaken. Ik merkte dat dit door de bewoners werd gewaardeerd. Als gemeente moeten wij ons blijven inspannen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen; en waar dit niet lukt inwoners helpen om hun mogelijkheden te vergroten."

Stella de Swart, ervaringsdeskundige en spreker tijdens het netwerkontbijt: "Toen ik bij de Sociale Dienst van Amsterdam geholpen werd, stond je al snel weer buiten, terwijl je nog niet alles wist. Er is vaak géén tijd om alle regelingen helder en duidelijk uit te leggen. Het had mij beter geholpen als ik in de tijd dat ik zelf in de geldproblemen zat, ook zo'n informatief ontbijt had gehad waarin al deze informatie werd gedeeld."
Elja den Heijer van Sterk Papendrecht vond het ook een waardevolle ochtend: "Aanwezige inwoners hebben we veel informatie kunnen geven over instanties waar ze een beroep op kunnen doen, als ze er financieel even niet uit komen. We willen hen zo een steuntje in de rug geven om de regie over hun geldzaken weer terug te pakken."