Onderhoud watergangen (baggeren) wijk De Kooy

Tussen half en eind november vindt onderhoud plaats aan watergangen in de wijk De Kooy. De exacte locaties staan op onderstaande plattegrond in oranje en groen aangegeven. (tekst gaat verder onder de afbeelding)

Baggerwerkzaamheden De Kooy

Waarom doen we deze onderhoudsbeurt?

Watergangen moeten niet te veel en niet te weinig water bevatten. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn om regenbuien op te vangen en af te voeren. Door te baggeren kunnen de watergangen diep genoeg worden gehouden. Daarnaast is het belangrijk dat het water goed door het stelsel van watergangen kan stromen, zodat sloten en vijvers niet droog komen te liggen. Ook voor een goede doorvoer van water zijn diepe watergangen dus noodzakelijk.
 
Een sloot vol bagger geeft algen en kroos vrij spel en veroorzaakt een tekort aan zuurstof. Niet alleen heeft dit stankoverlast tot gevolg, het betekent ook dat planten en dieren er niet of nauwelijks meer in kunnen leven; kortom de kwaliteit van het water gaat achteruit. 

Door bagger te verwijderen krijgt water meer ruimte en keren de planten, vissen en overige (water)dieren weer terug. Omdat de vorming van bagger een natuurlijk proces is, blijft baggeren nodig.

Vragen?

De aannemer is de firma A. den Hollander. Voor vragen kunt u contact met hen opnemen via telefoonnummer 078-6195566.