Financiële situatie gemeente Papendrecht ziet er goed uit

In de begroting is te vinden welke inkomsten en uitgaven de gemeente het aankomende jaar verwacht en hoe het college van B&W voorstelt om dit te besteden. Het college van B&W heeft de begroting voor 2023 opgesteld. De gemeenteraad heeft deze op donderdag 10 november vastgesteld. Ondanks grote maatschappelijke onzekerheden, ziet de financiële situatie van de gemeente Papendrecht er goed uit.

Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zijn direct van invloed op de gemeentefinanciën. Denk aan de krapte op de arbeidsmarkt, de problemen op de woningmarkt en de koopkracht die onder druk staat. Vooruitkijken wordt niet alleen bemoeilijkt door de oorlog in Oekraïne, maar ook door grote vraagstukken rondom energie, stikstof en vluchtelingenopvang. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de steunmaatregelen vanuit het Rijk uitpakken. Ondanks de onzekerheden laat de begroting van Papendrecht positieve resultaten zien voor de eerste drie jaar.


Gezonde financiën 

Armoede is een groot probleem. Het is de vraag of en in hoeverre gemeentelijke maatregelen de financieel ingewikkelde situatie voor gezinnen en individuele personen kunnen verzachten. In Papendrecht wordt gekeken welke mogelijkheden er voor incidentele hulp zijn. Juist omdat armoede doorwerkt op allerlei andere terreinen van het leven: sociale zekerheid, welzijn, sport en gezondheid. Tegelijk is het plafond niet oneindig hoog. Er moeten ook middelen overblijven om te sparen voor toekomstige investeringen. "Binnen redelijke grenzen doen we het maximaal mogelijke. Een gezonde lange termijn financiële situatie is immers het uitgangspunt", aldus wethouder Sophia de Keizer, namens het college van B&W. 


Collegeprogramma

De begroting is een uitwerking van de perspectiefnota 2022 aangevuld met de laatste maatschappelijke ontwikkelingen. Dat geeft een goede basis. Tegelijk gaan de ambities voor wat betreft het college van B&W nog verder. Om deze ambities waar te maken worden de speerpunten uit het bestuursakkoord uitgewerkt naar een collegeprogramma, met daarin een financiële vertaling. Begin 2023 wordt het collegeprogramma voorgelegd aan de gemeenteraad.
Duidelijk is dat consultatie van de gemeenteraad en de samenleving hoog op de agenda staat van het college.

 

begroting oogopslag