Gratis sporten in Papendrecht voor volwassenen met laag inkomen

De gemeente Papendrecht en de sportverenigingen in Papendrecht hebben de handen ineen geslagen om volwassenen met een laag inkomen te laten sporten. Deze maand is er een tijdelijk sportfonds gestart (tot 31 december 2022) waaruit een sportabonnement voor de rest van dit jaar voor deze inwoners wordt bekostigd.

Gymnastiek voor volwassenen

 

Negen deelnemende sportverenigingen

Aan het sportfonds doen negen sportverenigingen mee. Zij hebben speciaal voor deze doelgroep hun tarieven verlaagd om zoveel mogelijk inwoners mee te kunnen laten doen. 'Om je evenwicht te houden moet je in beweging blijven', aldus Marjo Lingsveld van Sportcentrum Papendrecht. 'Als Sportcentrum willen wij graag laten zien dat bewegen meer is dan alleen sport.' Ook Claire van Alfa Balans Yoga, doet mee met het tijdelijk sportfonds. Ze legt uit: "Geldzorgen veroorzaken vaak veel stress. Yoga kan helpen om de rust te vinden om hier beter mee om te gaan zodat je vanuit eigen kracht oplossingen voor jezelf kunt vinden." 

Laag inkomen

'Een sportfonds voor volwassenen met een laag inkomen was al langer een wens van de gemeente', vertelt wethouder sport en armoede Kees de Ruijter. 'Dit tijdelijke sportfonds helpt volwassenen voor wie sport niet te betalen is. Ook geeft het ons als gemeente de gelegenheid om te kijken wat de effecten zijn van dit fonds en of en hoe we dit in de toekomst zouden kunnen inzetten.'

Aanmelden via hulporganisaties

Het sportfonds is opgezet vanuit de werkgroep Armoede in Papendrecht en wordt gesteund door het Vitaliteitsakkoord. Inwoners kunnen zich niet zelf aanmelden. De aangesloten hulporganisaties Sterk Papendrecht, Schuldhulpmaatje, de Voedselbank, de Sociale Dienst Drechtsteden en Stichting Leergeld melden volwassenen die in aanmerking komen voor het gratis sporten aan.

Allerlei sporten zijn vertegenwoordigd in het sportfonds: korfbal (PKC), gymnastiek (GV Olympia), zwemmen (het Sportcentrum), tennis (Top TV), voetbal (VV Drechtstreek), fitness (sportschool Physique), yoga (Alfa Balans), volleybal (Flits) en atletiek (AV Passaat).

Waardering

'Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor al deze sportaanbieders want de coronatijd is ook voor hen niet makkelijk. Ze laten hiermee zien er voor alle inwoners te zijn en dat een laag inkomen niet langer een belemmering hoeft te zijn om samen te sporten en elkaar te ontmoeten',  aldus wethouder De Ruijter.