Eerste gesprekken met informateur afgerond

De eerste gesprekken tussen de informateur en de politieke partijen zijn afgerond. Deze gesprekken zijn bedoeld om verschillende combinatiemogelijkheden te verkennen voor samenwerking in de nieuwe bestuursperiode. Op 4 april start de tweede gespreksronde.

Na de gemeenteraadsverkiezingen kwamen vertegenwoordigers van de 9 politieke partijen op vrijdagavond 18 maart bij elkaar voor een duidingsdebat. Die avond kreeg een onafhankelijke informateur de opdracht om verkennende gesprekken te gaan voeren met alle politieke partijen. Dit gebeurt in minstens twee gespreksrondes. De informateur is Lauryan Bakker van het bureau Necker van Naem. In de week van 21 maart sprak zij met alle partijen.

Tweede ronde

Vanaf 4 april vindt de tweede gespreksronde plaats. Ook dan spreekt Lauryan Bakker met alle politieke partijen afzonderlijk. Wanneer de informatiefase is afgerond, presenteert de informateur haar eindverslag in een openbare bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst is live te volgen via de raadswebsite. De verwachting is nu dat dit op donderdagavond 14 april plaatsvindt.

Opdrachtformulering informateur

De opdrachtformulering voor de informateur vindt u op de Raadswebsite. Meer informatie over de verkiezingen vindt u op de pagina Verkiezing en coalitievorming 2022