Oproep rechthebbenden in verband met verlengen graf-/onderhoudsrecht en verlengen urnenplaatsings-/onderhoudsrecht

Conform Artikel 6 en 7, lid 6 van de beheersverordening algemene begraafplaats Papendrecht zijn de rechthebbenden van particuliere graven en urnenplaatsen in de urnenmuur benaderd om hen in de gelegenheid te stellen de uitgiftetermijn te verlengen. De aan hen gerichte correspondentie kwam als onbestelbaar retour. In een aantal gevallen was het niet mogelijk de correspondentie te verzenden omdat het laatst bekende adres niet meer actueel was of de rechthebbende reeds overleden was.
Middels deze publicatie worden nabestaanden verzocht zich te melden zodat de rechten alsnog verlengd kunnen worden. Indien een reactie uitblijft, vervallen de rechten een jaar na dagtekening van deze publicatie aan de gemeente Papendrecht.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de administratie van de algemene begraafplaats Papendrecht, Markt 22, 3351 PB Papendrecht, telefoon 14078 of per E-mail begraafplaats@papendrecht.nl 

vak - grafnummer - overledene(n) - datum

Ft    004    De heer J.L. van der Leer en Mevrouw P.C. van der Leer-Dekker    26-10-1972 en 14-11-1997

Ft    217    Mevrouw A. Verheul en De heer A.C. Romeijn    27-02-1967 en 11-10-1974

Ft    298    De heer D.M. de Waard en Mevrouw M. de Waard-van der Vlugt    05-07-1977 en 05-07-2001

Ft    475    De heer J. Vink en Mevrouw P. Kok    13-01-1982 en 02-05-1983

Ft    478    De heer A. Booij    31-03-1982

Ft    481    Mevrouw A. Huisman en De heer T. Verdooren    29-03-1982 en 22-08-1983

Ft    485    De heer C. de Jager    19-05-1982

Ft    487    Mevrouw B. Brouwer en De heer J. van Veen    22-05-1982 en 16-05-1987

Ft    496    De heer H. Visser en Mevrouw L. Nederlof    23-10-1982 en 01-11-1991

Ft    497    De heer D. van der Geer en Mevrouw E.A.H. van Roemburg    15-11-1982 en 03-07-1987

RK    020    De heer R. Windhorst en Mevrouw A. Thiron    23-06-1982 en 22-12-1995

UM  026  Mevrouw A. Swijnenburg-Lakerveld en de heer H. Swijnenburg 29-11-2002 en 08-08-2013