Nieuwe portefeuilleverdeling college van B&W vastgesteld

Donderdag 9 juni is het bestuursakkoord 'Samen maken we Papendrecht' besproken in de gemeenteraad en zijn de vijf nieuwe Papendrechtse wethouders benoemd en vervolgens geïnstalleerd.

Het college bestaat uit waarnemend burgemeester Annemiek Jetten en de wethouders Arno Janssen, Sophia de Keizer, Jan Dirk van der Borg, Jaco van Erk en Arjan Kosten. Zij worden ambtelijk ondersteund door gemeentesecretaris Joost Ansems.

Groepsfoto college

Elke wethouder heeft net als de burgemeester verschillende beleidsterreinen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. De portefeuilleverdeling is als volgt:

Tabel

Burgemeester Annemiek Jetten: "Ik kijk uit naar de samenwerking met deze nieuwe club mensen. Samen gaan we er een mooie tijd van maken en ons best doen om van Papendrecht een nog fijnere plek te maken om te wonen, leven en werken."