Visstandonderzoek in Papendrecht

Gemeente Papendrecht laat 21 tot en met 25 februari 2022 een onderzoek doen naar de visstand in de vijvers en andere watergangen van Papendrecht. Dit onderzoek wordt volgens landelijke richtlijnen uitgevoerd door Visserij Service Nederland. Hiermee wordt een beeld verkregen van de kwaliteit, biodiversiteit en het ecologisch functioneren van het watersysteem.

Waarom dit onderzoek?

De gemeente wil de biodiversiteit in haar stedelijk water vergroten en gaat hiervoor de komende jaren enkele pilots uitvoeren die gericht zijn op beheer en inrichting van de wateren. De visstand geeft namelijk inzicht in de aanwezige vissoorten en een beeld van de kwaliteit en het ecologisch functioneren van de watergang. Door dit onderzoek kunnen de pilots voor het verbeteren van de Papendrechtse wateren verder worden uitgewerkt. Het onderzoek naar de visstand kan vervolgens in de toekomst worden herhaald zodat duidelijk wordt in hoeverre het aangepaste beheer en inrichting hebben bijgedragen aan een betere biodiversiteit.

Waar vindt het onderzoek precies plaats?

Bij het onderzoek wordt een representatief deel van verschillende watergangen bevist. Het gaat om de volgende locaties (zie ook onderstaande afbeelding): 

  • Watergangen in de Da Costastraat, Oltmansstraat / v.Maerlantstraat, N.Beetsstraat, J. Perkstraat /M. ter Braakstraat, H.W. Mesdagstraat / W. Roelofsstraat en G. Dousingel
  • Watergangen in de J.R. Thorbeckesingel, W. Beckmanstraat/P.J. Troelstrastraat en H.J.A.M. Schaepmanlaan/Willem Dreeslaan
  • Watergangen Bosweg/Alver, Spinnaker/Kluchter/Rijshaak en bij Alver/Zaling
  • Vijvers Kennedylaan, Vondelpark en Oostpolderpark (schaatsvijver)

onderzoeksgebied visstand

Wat merkt u van het onderzoek?

Het onderzoek naar de visstand veroorzaakt voor omwonenden geen overlast. U kunt de onderzoeksbootjes wel langs zien varen. 

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Op de genoemde locaties worden trajecten afgevist. Dit gebeurt met een zogenaamd zegenrek. Dat is een groot net met een lengte van 100 tot 200 meter. Ook wordt 250 meter van de oeverzone elektrisch bevist. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid van de vissen. Ze worden hierdoor tijdelijk verdoofd waardoor ze veilig en onbeschadigd kunnen worden gevangen. 

De gevangen vissen worden tijdelijk in kuipen geplaatst en naar een locatie op de oever gebracht. Daar wordt de soort van de vissen bepaald, worden ze gemeten en gewogen. Zo kan per vissoort een leeftijdsopbouw en de conditie worden bepaald. Hiermee kan een bestandinschatting worden gemaakt en hebben we inzichtelijk welke vissen er in Papendrecht aanwezig zijn. De vissen worden zo kort mogelijk in opslag gehouden en direct na het meten weer gezond teruggezet in hetzelfde water.

zegenvissen