Tweede kunstgrasveld voor VV Drechtstreek

Het college van B&W heeft dinsdag 22 februari besloten om dit jaar een tweede kunstgrasveld aan te leggen bij VV Drechtstreek. Dit vloeit voort uit het beleidskader dat afgelopen jaar door de gemeenteraad is vastgesteld.

kunstgras illustratie

De aanleg van het nieuwe kunstgrasveld voor VV Drechtstreek wordt betaald door de gemeente. Een bestaand veld wordt tijdens de zomerstop omgebouwd tot kunstgrasveld.

Voorstel kunstgrasveld VV Papendrecht

Om VV Papendrecht ook meer zekerheid te geven voor het houden van trainingen en wedstrijden, wil het college van B&W ook daar graag een kunstgrasveld aanleggen. Met een kunstgrasveld wordt deze vereniging minder afhankelijk van het weer. Dit voorstel moet eerst nog wel in de gemeenteraad behandeld worden. Het beleidskader en de uitwerking hiervan hebben laten zien dat er begrotingstechnisch mogelijkheden zijn. Het voorstel komt vóór de zomer terug in de kaderbrief, waarin de financiële plannen voor de aankomende jaren staan. Als de gemeenteraad positief besluit, kan in 2023 ook bij VV Papendrecht een kunstgrasveld worden aangelegd. Dat zou dan kunnen komen op de plek waar nu een oud grasveld is (veld 3).