Terugblik collegeperiode 2018-2022

De huidige collegeperiode 2018-2022 is bijna voorbij. Een mooi moment om de balans op te maken en terug te kijken naar wat er de afgelopen vier jaar allemaal is opgepakt.  

Er is maximaal ingezet om zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Een drietal zaken hebben veel extra tijd  gevraagd de afgelopen periode:

  1. Het ombuigings- en bezuinigingsproces. Dit proces heeft veel tijd gekost voor de gemeenteraad en het college en bepaalde budgetten zijn naar beneden bijgesteld.
  2. De Corona-pandemie. Vanaf maart 2020 tot nu hebben de coronamaatregelen voor beperkingen gezorgd bij de uitoefening van de gemeentelijke taken, en daarnaast ook tot extra taken geleid. Het was een moeilijke tijd, en tegelijk een periode waarin veel creativiteit en saamhorigheid vrij kwamen.
  3. De Transitie Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. De afgelopen jaren is de samenwerking in de Drechtsteden vernieuwd. Deze beweging heeft zowel bestuurlijk als ambtelijk veel tijd en aandacht gevraagd. 

Het college is van mening dat veel zaken zijn opgepakt, afgerond en/of in voorbereiding genomen. Natuurlijk in samenwerking met de gemeenteraad, alle maatschappelijke partners, inwoners en bedrijven. Het hele collegeactieprogramma is geëvalueerd. Daarbij is gebleken dat bijna alle onderwerpen opgepakt zijn. De meeste zijn afgerond, sommige zijn nog in uitvoering. Slechts een beperkt aantal onderwerpen is blijven liggen. 

De gemeente voert ook veel werkzaamheden uit, die niet in een collegeactie-programma staan. Toch vragen sommige van die werkzaamheden veel budget en inzet van medewerkers. Ook bepalen zij voor een groot deel het gezicht van de gemeente. Denk maar aan de werkzaamheden van de buitendienst, de publieksbalie en de onderdelen die directe producten leveren aan inwoners, bedrijven en instellingen van Papendrecht. 
Het college is trots op wat is gepresteerd en gerealiseerd. 

De gemeenteraad is met onderstaande documenten geïnformeerd:

College 2018-2022