Samen in actie tegen armoede: cheque voor 4 projecten

Zo'n 1300 volwassen en 400 kinderen in Papendrecht leven in een situatie van armoede. Daarom komt de gemeente Papendrecht in actie. De komende 3 jaar is een werkbudget van €100.000,- beschikbaar, waarvan €20.000,- structureel en €80.000,- incidenteel. Er is een actieplan gemaakt, dat op donderdagmiddag 17 februari in theater De Willem werd toegelicht tijdens een netwerkbijeenkomst.

Onder de 60 aanwezigen waren diverse professionals en vrijwilligers die dagelijks bezig zijn met armoedebestrijding in Papendrecht, waaronder de Voedselbank, Stichting Leergeld, Schuldhulpmaatje, Sociale Dienst, Suppord en Sterk Papendrecht. Na de presentatie van het nieuwe actieplan, gingen de aanwezigen in vier groepen in totaal acht  plannen maken, die later werden gepitcht. Na stemming kregen vier projecten een cheque van € 750,- om deze uit voeren.

Een van de ideeën was om kinderen een spaarpot laten maken, waarbij ze ook echt geld krijgen en vervolgens leren om met geld om te gaan. Een ander idee was het verspreiden van een folder in meerdere talen. Want in de praktijk worden folders bij een organisatie niet snel meegenomen, omdat er een vorm van schaamte is.

Mooie projecten

Los van deze spontaan bedachte projecten, werden er ook andere projecten gepresenteerd in het actieplan. Zo blijft het belangrijk dat zowel jongeren als volwassen inzicht krijgen in hun keuzes op het vlak van geldzaken. Hiervoor blijft de website van Geldfittest een belangrijk middel. Ook zal er op scholen lespakketten worden aangeboden. Verder is het plan om dit jaar in samenwerking met buurthuizen een dorpsgesprek te organiseren over armoede, isolement, samen meedoen en het omzien naar elkaar. Nieuw is ook de start van een pilot om een gratis mbo-opleidingsjaar aan te bieden voor mensen in een uitkeringssituatie, want een goede opleiding verhoogt de kans op het vinden van een betaalde baan.